Офіційний сайт
дошкільного навчального закладу №6
"Шоколадка"

МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ 2019-2020 Н.Р.

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

з/р

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка

про виконання

З метою підвищення якості реалізації річних завдань

Визначити день тижня вівторок, як методичний день. Проводити: педагогічні ради; семінари, семінари-практикуми; консультації; творчі звіти; майстер-класи; брейн - ринги; колоквіуми; воркшопи; педагогічні лікбези та інш.

Протягом року

Завідувач

Л. Гаріпова,

Вихователь-методист

О. Іскра

Визначити день тижня четвер (останній кожного місяця), як день цивільного захисту населення. Проводити:

- заняття теоретичні і практичні

- консультації;

- перевірку знань;

- опрацювання літератури;

- практикуми.

Протягом року

Завідувач

Л. Гаріпова Призначена особа з питань ЦЗ

Визначити день тижня п’ятницю, як день атестації. Проводити: засідання атестаційної комісії; консультації; співбесіди; творчі звіти педагогів,    які атестуються.

Протягом атестаційного періоду

Завідувач

Л. Гаріпова

З метою підвищення теоретичного рівня знань педагогів:

Направити на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників  КЗ «ДНЗ№6 ВМР» у КВНЗ «ВАНО» вихователів  Гончарук А.М., Іскру О.Г., Петрук Ю.Л.

Протягом року за планом-графіком підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Завідувач

Л. Гаріпова

Періодично заслуховувати звіти вихователів про проходження курсів перепідготовки, про відвідування міських заходів КУ «ММК».

Останній вівторок місяця

Педагоги

Проводити огляд статей методичної та періодичної літератури.

1 раз на місяць

Вихователь-методист

О. Іскра

Провести міні-тренінг

«Ласкаво просимо, або Як полегшити адаптацію малюків» Мета: Забезпечити оптимізацію перебігу процесу адаптації дітей раннього віку до умов закладу дошкільної освіти.

Вересень 2019р.

Вихователь-методист

О.Іскра

Провести одноденний семінар з вихователями старших груп «Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини»

Мета: Відстежити динаміку особистісних досягнень дітей старшого дошкільного  віку.

Вересень 2019р.

Вихователь-методист

О. Іскра

Вихователі  старшої групи Гончарук А.М., Рижкова І.І.

Провести одноденний семінар «Використання ІКТ у роботі закладу дошкільної освіти. Комп’ютер для дошкільників: забаганка чи потреба часу?»

Мета: формувати інформаційно-комунікаційну культуру педагогів закладу дошкільної освіти  як засіб осучаснення освітнього процесу

Жовтень 2019р.

Вихователь-методист

О. Іскра

10.

Провести педагогічні читання «Пирогов Микола Іванович. Видатний хірург, учений і винахідник»

Вересень, 2019р.-

Травень, 2020р.

Вихователь-методист

О. Іскра

11.

Провести теоретично – практичний семінар «Художньо-мовленнєва діяльність дітей раннього та дошкільного віку»

Мета: удосконалити знання педагогів про особливості розвитку зв’язного мовлення дітей раннього та дошкільного віку, підвищити фаховий рівень педагогів з питань застосування ефективних методів, прийомів, інноваційних форм роботи з дітьми.

Вересень,2019р. -

Травень, 2020р.

Вихователь-методист

О. Іскра

12.

Відкриті покази:

Освітня лінія «Дитина в соціумі». Тематичне заняття «Маленькі господарі»

Листопад 2019р.

Вихователь

Н.Галкіна

Освітня лінія ««Дитина в соціумі», «Мовлення дитини» Інтегроване  заняття «Віночок для Катрусі»

Лютий

2020р.

Вихователь

Н.Галкіна

Освітня лінія «Дитина в соціумі» Гра-заняття «Чарівна скринька»

Листопад 2019р.

Вихователь І.Левченко

Освітня лінія ««Дитина в соціумі», «Мовлення дитини» Інтегроване заняття «Кольорові намистинки»

Лютий

2020р.

Вихователь І.Левченко

13.

Провести одноденний семінар на тему «Мотивація до самоосвіти як умова професійного розвитку педагогів»  Мета: ознайомити педагогів з сучасними вимогами, пріоритетними завданнями самоосвіти педагогів; запропонувати пам’ятку щодо ведення щоденника з підвищення професійного рівня вихователя.

Грудень

2019р.

Вихователь-методист         О. Іскра

14.

Провести Веб-квест в освітньому просторі закладу дошкільної освіти

Квітень  2020р.

Вихователь-методист

О. Іскра

Теоретично – практичний семінар

Тема «Художньо-мовленнєва діяльність дітей раннього та

дошкільного віку»

Мета : удосконалити знання педагогів про особливості розвитку зв’язного мовлення дітей раннього та дошкільного віку, підвищити фаховий рівень з питань застосування ефективних методів, прийомів, інноваційних форм роботи з дітьми.

Керівник : вихователь – методист  О.Іскра

з/р

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітки     про виконання

№1

Теоретична частина

Мовленнєвий розвиток

дитини в освітньому процесі

закладу дошкільної освіти.  Круглий стіл

Практична частина

Вимоги чинних програм та Базового компоненту дошкільної освіти щодо формування у дошкільників мовленнєвої компетенції.

Домашнє завдання

Опрацювання літератури та періодичних видань за темою семінару - практикуму

Вересень  2019р.

Вихователь – методист                  О. Іскра

Педагоги

№2

Теоретична частина

Розвиток мовлення: розв’язуємо актуальні проблеми.  Вчимося розповідати.

Практична частина

Цікаво про нудне, або Мистецтво сторітелінгу. Сучасні підходи до розвитку мовлення дітей. Поради педагогам

Домашнє завдання

Прийоми розвитку зв’язного мовлення дітей та засоби використання, про які мають знати педагоги

Жовтень    2019р.

Вихователь – методист                  О. Іскра

Педагоги

№3

Теоретична частина Переказ як метод зв’язного монологічного мовлення. Педагогічний лікбез Практична частина Розвиток образного мовлення дітей дошкільного віку. Методичний квест Домашнє завдання: Розробити структуру мовленнєвих занять (розповідання за картинами та ілюстраціями)

Листопад 2019р.

Вихователь – методист                  О. Іскра

Педагоги

№4

Теоретична частина Методичні прийоми навчання дітей  розповіданню за сприйняттям.                                      Практична частина Навчаємо розмови. Майстер-клас Домашнє завдання: Волю віршам! або Розвиваємо мовлення дітей за допомогою верлібрів (Конспект заняття)

Грудень  2019р.

Вихователь – методист                  О. Іскра

Педагоги

№5

Теоретична частина «Розповідання по пам’яті» Методичні рекомендації Практична частина Провідні методичні прийоми навчання дітей розповіданню по пам’яті. Вибір тем для дошкільнят різних вікових груп для навчання розповіданню по пам’яті.                                             Домашнє завдання:                             Навчання дітей розповіданню з власного досвіду. (Конспект заняття)

Січень 2020р.

Вихователь – методист                  О. Іскра

Педагоги

№6

Теоретична частина « Навчання дітей творчому розповіданню» Консультація                        Практична частина Методи і прийоми навчання дошкільників творчому розповіданню. Творчі розповіді на наочній основі; на словесній основі. Формування навичок міркування у дітей 5-6 річного віку.                                                 Домашнє завдання: Скажи «ри-ба», виправляємо мову за допомогою коректурних таблиць (Конспект заняття)

Березень 2020р.

Вихователь – методист                  О. Іскра

Педагоги

№7

Теоретична частина «Наочні моделі як засіб розвитку зв’язного мовлення дитини» Консультація Практична частина Моделювання як засіб пізнання дійсності. Використання методу моделювання у формуванні навичок різних видів розповідання.                                   Домашнє завдання: Вивчення віршів за методом наочного моделювання. (Конспект заняття)

Квітень 2020р.

Вихователь – методист                  О. Іскра

Педагоги

№8

Теоретична частина Літературна кав’ярня (Обмін думками)                                     Практична частина Бесіда за підсумками роботи теоретично – практичного семінару

Травень 2020р.

Вихователь – методист    О.Іскра

Педагогічні читання на тему

«Пирогов Микола Іванович. Видатний хірург, учений і винахідник»

Склад творчої групи з підготовки та проведення педагогічних читань

1. О. Іскра, вихователь – методист, керівник групи

2.  М.Матушевська, вихователь

3.  Н.Руденко, вихователь

4.  І. Левченко, вихователь

5.  М.Подокопна, вихователь

з/р

Зміст  роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка

про виконання

І. Підготовчий етап

1.

Впровадження ідей Миколи Пирогова. Автобіографічний нарис

Вересень 2019р.

Вихователь – методист    О.Іскра

2.

Опрацювання наукової та педагогічної літератури з метою презентації перед педагогічним колективом

Жовтень 2019р.

Вихователь – методист    О.Іскра

ІІ. Діагностичний етап

1.

Формуємо основи світобачення дітей

Жовтень 2019р.

Педагоги

ІІІ. Організаційний етап

1.

Занесення в картотеку інформації та поповнення каталогу літератури за темою «Пирогов Микола Іванович. Видатний хірург, учений і винахідник»

Вересень 2019р.-Травень 2020р.

Вихователь – методист    О.Іскра

ІV. Методичний етап

1.

Вивчення педагогічних поглядів Миколи Пирогова

Жовтень 2019р.

Вихователь – методист    О.Іскра

V. Аналітичний етап

1.

Розвиток ідей Миколи Пирогова в вихованні особистості

Вересень 2019р.

Педагоги

2.

Життєва  позиція, світогляд Миколи Пирогова

Жовтень 2019р.

Педагоги

3.

Стаття Миколи Пирогова  «Питання життя. Щоденник старого лікаря… »

Листопад 2019р.

Педагоги

4.

Микола Пирогов – хірург від Бога. Геній української хірургії

Грудень  2019р.

Педагоги

5.

Класична  праця «Основи загальної воєнно-польової хірургії» (наукові роботи Миколи Пирогова)

Січень 2020р.

Педагоги

6.

«Бути людиною  –   ось до чого має вести виховання»

Лютий 2020р.

Педагоги

7.

Скальпелем і молитвою Микола Пирогов: лікар і педагог

Березень 2020р.

Педагоги

8.

Національний меморіальний музей – садиба М. І. Пирогова

Квітень 2020р.

Педагоги

VІ. Підсумковий етап

1.

Узагальнення роботи по використанню педагогічної спадщини Миколи Пирогова

Травень 2020р.

Вихователь – методист    О.Іскра  Педагоги

Консультація для педагогів

№ з/р

Тема

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Сім’я та дошкільний заклад як осередок збереження і зміцнення здоров’я у суспільстві. Психолого-педагогічний супровід дітей в ситуації воєнного конфлікту

Вересень

2019р.

Завідувач                         Л.Гаріпова

2.

Трудове виховання дітей дошкільного віку як  педагогічна проблема сучасності

Жовтень

2019р.

Вихователь – методист    О.Іскра

3.

Форми організації трудової діяльності дітей

Листопад

2019р.

Вихователь – методист    О.Іскра

4.

Самоменеджмент вихователя —  запорука успішної освітньої діяльності ЗДО

Грудень

2019р.

Вихователь – методист    О.Іскра

5.

Пріоритетні напрями національно-патріотичного виховання дошкільників

Січень

2020р.

Вихователь – методист    О.Іскра

6

Формування національно-патріотичного виховання

Лютий

2020р.

Вихователь – методист    О.Іскра

7.

Сучасні підходи до розвитку мовлення дітей

Березень

2020р.

Вихователь – методист    О.Іскра

8.

Наступність у роботі закладу дошкільної освіти й сім’ї щодо зміцнення здоров’я  дітей

Квітень

2020р.

Завідувач                         Л.Гаріпова

9.

Організація загартування влітку – запорука успішної оздоровчої роботи

Травень

2020р.

Вихователь – методист    О.Іскра

План роботи школи молодого вихователя

№ з/р

Зміст роботи

Завдання

Заходи та     реалізації

Термін викона-

ння

Відпові-    дальний

Відмітка

про          викона-ння

1

Провести анкетування, оцінку мотивацій для досягнень успіху

Виявити рівень теоретичної підготовки. Створити умови для подальшого особистісного зростання

Аналіз       анкет.

Співбесіда

Вересень

Вихователь - методист

О.Іскра

2

Призначити наставників для молодих спеціалістів

Створити умови для обміну досвідом

Наказ по ЗДО

Вересень

Завідувач

Л.Гаріпова

3

Облаштувати куточок молодого вихователя (рекомендована література, плани роботи, індивідуальні плани, конспекти занять)

Організувати оперативне вивчення наукових досягнень

Добір матеріалу відповідно методичним рекоменда-ціям

Вересень

Вихователь - методист

О.Іскра

4

Провести співбесіди з питань планування освітнього процесу та психолого-педагогічного обстеження дошкільників. Надання методичної допомоги.

Ознайомити з нормативними документами

Методичні рекоменда-ції. Опрацювання зразків

Вересень

Вихователь – методист

О.Іскра

5

Надати молодим педагогам рекомендації з самоосвіти

Допомогти знайти найкоротший шлях впровадження теоретичних знань

Співбесіда. Методичні рекоменда-ції

Вересень

Вихователь  - методист О.Іскра

6

Провести колективний перегляд занять та режимних моментів

Озброїти вихователів дидактичними знахідками, виховними ідеями, педагогічними скарбами, які б сприяли підняттю педагога на нову сходинку фахового зростання.

Перегляд занять, аналіз, Визначен-ня місця інновацій-них технологій в структурі заняття.

Листопад-квітень

Вихователі

7.

Провести перегляд молодими педагогами занять та режимних моментів у педагогів-наставників

Сприяти вивченню позитивного педагогічного досвіду

Конспекти занять, режимних моментів

Протягом року згідно індивідуальних планів

Педагоги-наставники

8

Провести перегляд педагогами-наставниками занять та режимних моментів у молодих педагогів

Сприяти зростанню педагогічної майстерності, швидкій педагогічній адаптації молодих вихователів

Конспекти занять, режимних моментів

Протягом року згідно індивідуальних планів

Молоді спеціалісти


РОБОТА ТВОРЧОЇ ГРУПИ

Тема «Впровадження в практику роботи блоково-тематичного планування освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку за альтернативною програмою формування культури інженерного мислення в дошкільників  «STREAM-освіта»

Мета: сприяння оновленню освітнього процесу через використання інноваційних підходів до розкриття творчих здібностей дитини через впровадження в практику роботи альтернативної програми формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREAM-освіта», або «Стежинка у Всесвіт»

Керівник: вихователь-методист  О.Іскра

Склад творчої групи: вихователі: Г.Климчук, О.Буркан,  Н.Галкіна,  Л.Заграй,  С. Антепа, І.Левченко

№ з/р

Назва, тематика

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

Теоретична частина

Опрацювання періодичних видань, літератури; підбір практичного матеріалу,

розробка консультацій.

1

Обговорення підготовки до процесу впровадження  в практику роботи альтернативної програми формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREAM-освіта»,  або «Стежинка у Всесвіт»

Вересень

2019р.

Всі члени творчої групи

2

Професійний розвиток педагогічних кадрів як засіб підвищення якості і інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу з питань творчо-розвиваючого та креативного розвитку дитини

Жовтень

2019р.

Вихователь-методист

О.Іскра

3

«Знайомство із блоково-тематичним плануванням освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку за альтернативною програмою формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт»

Листопад

2019р.

Вихователь Г.Климчук

4

Актуальність і значущість впливу STREAM-освіти на формування культури інженерного мислення дошкільників

Грудень

2019р.

Вихователь  І.Левченко

5

Вимоги до змісту та умови реалізації STREAM-освіти дітей дошкільного віку. Джерела та чинники змісту STREAM-освіти. Принципи та завдання STREAM-освіти дошкільників. Критерії відбору змісту програми STREAM-освіти дошкільників

Січень

2020р.

Вихователь Н.Галкіна

6

Інтеграція в дошкільній освіті як інноваційне явище, або Що треба знати про інтеграцію?

Лютий

2020р.

Вихователь Л.Заграй

7

Обґрунтування концепції інтеграції змісту дошкільної освіти. Інтеграція як дидактичний принцип.

Березень

2020р.

Вихователь                С. Антепа

8

Освітні ситуації як спільна партнерська діяльність вихователя і дітей

Квітень

2020р.

Вихователь О.Буркан

9

Презентація альтернативної програми формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREAM-освіта дошкільників або Стежинки у Всесвіт» (Методичні рекомендації)

Травень

2020р.

Вихователь-методист     О.Іскра

Практична частина

Розробка алгоритмів, конспектів, пам’яток, порад, рекомендацій;

виготовлення практичних посібників.

1

Обміркування шляхів вирішення проблеми. Висловлення міркувань щодо форми представлення. Поновити  картотеку методичних матеріалів та тематичних статей  «STREAM – освіта як новий інтегрований підхід до навчання та виховання дітей дошкільного віку»

Жовтень

2019р.

Всі члени творчої групи

Вихователі

2

Методично-педагогічний  портфель напрацювань «Теоретичний аспект STREAM освіти». Освітній  напрям  «Природничі науки»,  або Подорож Всесвітом

Листопад

2019р.

Вихователь Г.Климчук

3

Освітній  напрям  «Технології»,  або Таємничі перетворення

Грудень

2019р.

Вихователь  І.Левченко

4

Освітній  напрям  «Читання і письмо»,  або Мандрівка до Країни Слів

Січень

2020р.

Вихователь Н.Галкіна

5

Освітній  напрям  «Інжинирінг»,  або Маленькі винахідники

Лютий

2020р.

Вихователь Л.Заграй

6

Освітній  напрям  «Мистецтво»,  або Таємниці Дивосвіту

Березень

2020р.

Вихователь                С. Антепа

7

Освітній  напрям  «Математика.  Логіка»,  або Пізнаємо красу чисел і геометричних фігур

Квітень

2020р.

Вихователь О.Буркан

8

Презентація матеріалу, оформленого членами творчої групи. Підсумок роботи творчої групи

Травень

2020р.

Всі члени творчої групи

ТВОРЧІ КОНКУРСИ ТА ОГЛЯДИ

№ з/р

Назва, тематика

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка  про виконання

1.

Конкурс освітніх проектів

Вересень 2019р.

Педагоги

2.

2.1.Конкурс на кращу  композицію «Осінній вернісаж»

Жовтень

2019р.

Всі вікові групи

2.2. Конкурс-огляд осередків з трудового  виховання дошкільників.

3.

Конкурс – огляд  на краще оформлення групових приміщень до Нового року «Зимовий сад»

Грудень 2019р.

Всі вікові групи

4.

4.1.Конкурс на кращий навчально-методичний посібник в рамках акції «Ярмарок фахових сподівань»

Лютий  2020р.

Педагоги

4.2. Конкурс- огляд  «Патріотичний калейдоскоп»

Лютий  2020р.

Всі вікові групи

5.

5.1.Конкурс творчості  «Великодні дива»

Квітень 2020р.

Всі вікові групи

5.2. Конкурс-огляд «Мовленнєві скарби дитячого світу»

НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ

№ з/р

Назва, тематика

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Коучинг для педагогів «Патріотичне виховання: як зробити дієвим»

Жовтень 2019р.

Вихователь-методист

О.Іскра

2

Методичний колоквіум «Підготовка до Тижня безпеки дитини у квест-кімнаті»

Листопад

2019р.

Вихователь-методист

О.Іскра

3

Квест у методичному кабінеті «Підготовка до Тижня безпеки дитини у квест-кімнаті»

Лютий

2020р.

Вихователь-методист

О.Іскра

4

Методична Рlatformа — «Ефективна робота з педагогічними кадрами як ключовий чинник успішної освітньої діяльності ЗДО в умовах НУШ »

Квітень 2020р.

Вихователь-методист

О.Іскра


САМООСВІТА

з/р

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності, адаптації до стилю роботи КЗ «ДНЗ№6 ВМР» призначити наставників для молодих педагогів:   І.Левченко – М.Матушевська; Н.Руденко – М.Подокопна; О.Іскра – Ю.Турлюк та  організувати їх роботу.

Протягом року

Завідувач

Л.Гаріпова

2

Організувати участь педагогів у методичних об’єднаннях та семінарах за планом-графіком КУ «ММК»:

- для вихователів груп раннього віку –  М.Матушевська;

- для вихователів молодших груп  – Т.Шилова;

- для вихователів середніх груп  – О.Книга;

- для вихователів старших груп  – Ю.Петрук;

- для музичних  керівників –                                             Е.Суконнік;

- для інструкторів з фізкультури –   Ю.Турлюк .

Відповідно до «Перспективи»

Вихователь –методист

О.Іскра

3

Забезпечити участь в роботі «Школи молодого вихователя»   1-го року роботи вихователів    М.Подокопну, 2-го року роботи М.Матушевську,   1-го року роботи  інструктор з фізичної культури  Ю.Турлюк               

Відповідно до «Перспективи»

Вихователь –методист

О.Іскра

4

Проводити огляд новинок методичної та періодичної  літератури комплект «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Методична скарбничка вихователя», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Музичний керівник»

1 раз на місяць

Вихователь –методист

О.Іскра

5

З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу, проводити взаємовідвідування занять та режимних моментів між колегами

Протягом року

Завідувач

Л.Гаріпова

вихователь – методист,

педагоги

6

Організувати роботу по самоосвіті педагогів над проблемними питаннями дошкільного виховання та їхні звіти на педагогічних годинах.

1 раз на місяць

Завідувач

Л.Гаріпова

Вихователь –методист

О.Іскра

Тема самоосвіти

Прізвище, ім’я, по-батькові педагога

Використання інтерактивних технологій в розвитку мовлення дітей раннього віку.

Н. Руденко

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

М.Подокопна

І.О. Ликова «Формування естетичного ставлення і художніх здібностей в образотворчій діяльності»

І.Левченко

М.Матушевська

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Н.Галкіна

Л. Литвинюк

Л.   Фесюкова «Виховання казкою»

Т.Шилова

Л.Шульга «Розвиток творчих здібностей дітей  молодшого   дошкільного віку на заняттях з малювання»

О.Буркан

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Н.Драмарецька

Г.Климчук

Г.Чепурний «Мнемотехніка»

С.Антепа

К. Л. Крутій , О. П. Кулинич «Технологія побудови занять з художньо – мовленнєвої діяльності дітей середнього дошкільного віку за сучасними лінгвістичними підходами»

О.Книга

Л.Шульга «Розвиток творчих здібностей дітей  старшого   дошкільного віку на заняттях з малювання»

А.Гончарук

Робота з блоками Д’єнєша та паличками Х.Кюізенера

І. Рижкова

Соціальна і фінансова освіта дошкільників «Афлатот»

Л. Заграй

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Ю.Петрук

Українські музичні хореографічні традиції в дошкільній освіті, як умова розвитку творчості дитини

Е.Суконнік

Розвиток музичних здібностей засобами українського фольклору

Л. Соколовська

Театр фізичного виховання й оздоровлення дітей за методикою М.М. Єфименка

Ю.Турлюк


Педагогічна рада №1

Тема:  «Про завдання діяльності педагогічного колективу

на 2019- 2020 навчальний рік»

Термін проведення: серпень, 2019р.

№ з/р

Питання для обговорення

Відповідальний

Форма проведення

Відмітка про виконання

Теоретична частина

1.

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради

Завідувач  Л.Гаріпова

Інформаційне повідомлення

2.

Підсумки роботи КЗ «ДНЗ№6 ВМР» за літній оздоровчий період

Вихователь-методист

О.Іскра

Повідомлення

3.

Обговорення та затвердження плану освітньої роботи, форм планування, освітніх програм  на 2019– 2020н.р.

Вихователь-методист

О.Іскра

4.

Підготовка  колективу до нового навчального року (за  результатами огляду-конкурсу)

Завідувач Л.Гаріпова

Педагогічна рада №2

Тема: «Трудове виховання в дошкільному віці як основа формування особистості»

Мета: підвищувати рівень теоретичної підготовки педагогів та удосконалювати практичне використання різних методів та форм трудової діяльності  дошкільників в умовах сьогодення; удосконалювати знання педагогів щодо змісту, принципів, закономірностей, методів та організаційних форм трудової компетентності дітей дошкільного віку; формувати навички логічного мислення, аргументації своєї позиції, лаконічне висловлювання своєї думи.

Термін проведення: листопад, 2019 р.

№ з/р

Питання для обговорення

Відповідальний

Форма проведення

Відмітка про виконання

1

Теоретична частина

1.1

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради

Завідувач                     Л.Гаріпова

Інформаційне повідомлення

1.2

Трудове виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема сучасності

Завідувач                       Л.Гаріпова

Психологічний лікбез

1.3

Прийоми керівництва самостійною трудовою діяльністю дітей дошкільного віку

Вихователь-методист

О.Іскра

Моделювання методів та прийомів

1.4

Створення умов для організації трудової діяльності в закладі дошкільної освіти

Вихователі

І.Левченко

Н.Галкіна

А.Климчук

Л.Заграй

З досвіду роботи

1.5

Стан роботи з трудового виховання дітей дошкільного віку за освітньою лінією «Дитина в соціумі» (Результати тематичної перевірки)

Вихователь-методист

О.Іскра

Довідка

2

Практична частина

2.1

«Рослини моєї кімнати»

Вихователі

Екологічна вікторина

Педагогічна рада №3 Тема: «Формування громадянської компетентності дошкільника згідно морально - етичних норм та патріотичних цінностей»

Мета: підвищити  поінформованість педагогів щодо формування морально етичних норм та патріотичних цінностей у дітей раннього та дошкільного віку відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти; створити атмосферу взаємодовіри та взаєморозуміння.

Термін проведення: лютий,  2020 р.

№ з/р

Питання для обговорення

Відповідальний

Форма проведення

Відмітка про виконання

1.

Теоретична частина

1.1

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради

Завідувач

Л. Гаріпова

Інформаційне повідомлення

1.2

Актуальність патріотичного виховання. Завдання та принципи патріотичного виховання.

Завідувач                   Л. Гаріпова

Психологічний лікбез

1.3

Патріотичне виховання: як зробити дієвим

Вихователь-методист

О.Іскра

Коучинг для педагогів

1.4

Вплив казки на формування особистості дитини: моральний аспект.

Вихователь

Л.Литвинюк

О.Книга

А.Гончарук

З досвіду роботи

1.5

Створення умов для формування громадянської компетентності дошкільника згідно морально - етичних норм та патріотичних цінностей (за результатами тематичного вивчення)

Вихователь-методист

О.Іскра

Довідка

2

Практична частина

2.1

Моралинки для Миколки і Маринки  (Картотека дидактичних ігор за програмою з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» Л. Лохвицької)

Вихователь-методист

О.Іскра

Вихователь А.Гончарук

Тематична виставка

2.2.

Презентація дидактичних та розвивальних посібників з національно-патріотичного виховання

Педагоги

Майстер-клас

Педагогічна рада №4

Тема: «Організація комунікативно-мовленнєвої діяльності дошкільників на засадах дитино центризму»

Мета: удосконалити систему роботи проведення аналізу прийомів та методів формування комунікативно-мовленнєвої діяльності; поглибити  теоретичні знання та практичні  вміння педагогічних працівників з питань мовленнєвого розвитку, дотримання єдиної стратегічної лінії у діяльності педагогічного, дитячого та батьківського колективів

Термін проведення: квітень, 2020р.

№ з/р

Питання для обговорення

Відповідальний

Форма проведення

Відмітка про виконання

1

Теоретична частина

1.1

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради

Завідувач                      Л.Гаріпова

Інформаційне повідомлення

1.2

Формування комунікативної компетенції дітей дошкільного віку: методи інтерактивної взаємодії

Завідувач                       Л.Гаріпова

Проблемний стіл

1.3

Ейдетика і формування правильної вимови звуків. Складання описових і творчих розповідей за схемами

Вихователь-методист

О.Іскра

Майстер

- клас

1.4

В мнемотехніку граємо, дітей мові навчаємо

Вихователь С.Антепа

Педагогічна кухня

1.5

Про стан роботи з комунікативно-мовленнєвої діяльності в дошкільному закладі, що визначені БКДО в освітній лінії «Мовлення дитини» (за результатами тематичного вивчення)

Вихователь-методист

О.Іскра

Довідка

2

Практична частина

2.1

Використання мультфільмів як засобу розвитку зв’язного мовлення дошкільників

Вихователь

Ділова  гра

2.2

Презентація дидактичних розвивальних ігор, посібників, спрямованих на розвиток мовленнєвої активності дітей

Педагоги

Майстер-клас

 

АТЕСТАЦІЯ, КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА,

УЧАСТЬ У МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ

з/р

Атестація,

курсова перепідготовка

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів направити на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників КЗ «ДНЗ №6 ВМР»  у КВНЗ «ВАНО» вихователів: А.Гончарук, О.Іскру, Ю.Петрук

2019 р.

Завідувач

Л. Гаріпова

2

Провести чергову атестацію

І. Левченко – вихователя  дітей раннього віку (кваліфікаційна категорія «Магістр»)

Н.Галкіної – вихователя дітей молодшого віку(Відповідає раніше встановленому 9 тарифному розряду)

2019-2020 н.р.

Завідувач

Л. Гаріпова,

вихователь-методист

О.Іскра ,

атестаційна комісія.

 

МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

з/р

Вид

діагностики

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка

про виконання

  1. 1.

Моніторинг показників успішного розвитку, компетентності дітей, відповідно вимогам Освітньої програми  для дітей від двох до семи «Дитина», програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Вересень

2019р.

Травень

2020р.

Вихователі молодших груп №№ 5,8;

Вихователі середніх груп

№№ 6,7;

  1. 2.

Моніторинг сенсорного розвитку дітей раннього віку.

Вересень

2019р.

Травень

2020р.

Вихователі груп дітей раннього віку №№ 1,2

  1. 3.

Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини старшого дошкільного віку

Вересень

2019р.

Травень

2020р.

Вихователь-методист

О.Іскра

Вихователі старшої групи№3

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК,

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ППД

№ з/р

Назва навчальних програм, методик та технологій

Етап

Відповідальний

1.

І.О. Ликова «Формування естетичного ставлення і художніх здібностей в образотворчій діяльності»

Впровадження

Вихователь І молодшої групи№1

І.Левченко

2.

Емілія Шийко «Розвиток пізнавальної сфери дітей 3-го року життя»

Вивчення та впровадження

Вихователь І молодшої групи№1

М.Матушевська

3.

Розвиток самостійності сенсорних здібностей дітей раннього віку на основі технології саморозвитку М. Монтессорі.

Впровадження

Вихователі І молодшої групи№2

Н.Руденко М.Подокопна

4.

І.О. Ликова «Формування естетичного ставлення і художніх здібностей в образотворчій діяльності»

Впровадження

Вихователь молодшої групи №5

Л. Литвинюк

5.

Художнє слово і дитяче мовлення за методикою Н.Гавриш

Впровадження

Вихователь молодшої групи №5

Н. Галкіна

6.

Методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі

Впровадження

Вихователь молодшої групи №8 Т.Шилова

7.

К.Л. Крутій, О.П. Кулинич «Технологія побудови занять з художньо – мовленнєвої діяльності дітей молодшого дошкільного віку за сучасними лінгвістичними підходами»

Вивчення та впровадження

Вихователь молодшої групи №8

О.Буркан

8.

Л. Б. Фесюкова «Почуття. Емоції»

Впровадження

Вихователь середньої групи №6

Н. Драмарецька

9.

Л.Шульга « Розвиток творчих здібностей дітей середнього  дошкільного віку на заняттях з малювання»

Впровадження

Вихователь середньої групи №6

А. Климчук

10.

К.Л. Крутій , О.П. Кулинич «Технологія побудови занять з художньо – мовленнєвої діяльності дітей середнього дошкільного віку за сучасними лінгвістичними підходами»

Впровадження

Вихователі середньої групи №7

С.Антепа

11.

Н.Гавриш, О.Пометун «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»

Впровадження

Вихователі середньої групи №7

О.Книга

12.

С.М.  Лисенкова « Вивчення віршів за опорними схемами»

Впровадження

Вихователь старшої групи №3

А.Гончарук

13.

Л.Шульга « Розвиток творчих здібностей дітей старшого  дошкільного віку на заняттях з малювання»

Впровадження

Вихователь старшої групи №3

І. Рижкова

14.

К.Л. Крутій, О.П. Кулинич «Технологія побудови занять з художньо – мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку за сучасними лінгвістичними підходами»

Впровадження

Вихователь старшої групи №4

Л.Заграй

15.

Л.Шелестова «Граючись читаємо»

Вивчення та впровадження

Вихователь старшої групи №4

Ю.Петрук

16.

Школа «Виховання талантів» Сініті Судзукі

Впровадження

Музичний керівник

Л. Соколовська

17.

«Методика елементарного музикування» - Карл Орф

Вивчення та впровадження

Музичний керівник

Е.Суконнік

18.

«Театр  фізичного виховання  і оздоровлення дошкільників» -      М. Єфименко

Впровадження

Інструктор з фізвиховання

Ю.Турлюк

РОЗДІЛ 3.

РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

з/р

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка

про виконання

Продовжувати забезпечувати педагогічний колектив необхідною науково – методичною літературою, нормативно – правовими актами з питань організації освітнього процесу

Протягом року

Вихователь-методист

О. Іскра

Здійснювати роботу по упорядкуванню та підбору нового програмно - репертуарного матеріалу з художньої літератури, музичного та образотворчого мистецтва, ігрової діяльності для подальшого якісного впровадження  Освітньої програми для дітей від двох до семи «Дитина», програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Поповнити фонд методичного кабінету довідковою, науковою, методичною літературою, матеріалами педагогічного досвіду.

Оформити інформаційно-методичні стенди:

- «Методичний вісник»;

- «Атестація - 2020».

Вересень

Організувати постійно діючі виставки:

  • «Наші досягнення»;
  • «Готуємося до педради»;
  • «Педагогічний всеобуч»;
  • «Новинки навчально-методичної літератури та періодичних видань»;
  • «Інноваційні технології та методики,  ППД».

Протягом року

Провести

Конкурс освітніх проектів

Вересень 2019р.

Педагоги

Конкурс на кращу композицію на тему: «Осінній вернісаж»

Жовтень

2019р.

Всі вікові групи

Конкурс-огляд осередків з трудового  виховання дошкільників.

Листопад

2019р.

Всі вікові групи

Конкурс – огляд  на краще оформлення групових приміщень до Нового року «Зимовий сад»

Грудень 2019р.

Всі вікові групи

Конкурс-огляд  «Патріотичний калейдоскоп»

Лютий  2020р.

Педагоги

1.Конкурс творчості на тему: «Великодні дива».

Квітень 2020р.

Всі вікові групи

2. Конкурс-огляд «Мовленнєві скарби дитячого світу»

Виготовити

7.1

Новорічна іграшка своїми руками

Грудень 2019р.

Вихователь-методист

О.Іскра

7.2

Колаж «Великодні барви»

Квітень  2020р.

8

Оформити

8.1

Виставку педагогічної та методичної літератури з проблеми «Вдосконалення змісту

дошкільної освіти засобами

інноваційних технологій»

Жовтень 2019р.

Вихователь-методист

О.Іскра

8.2

Тематичний  каталог

публікацій за напрямками:

* LEGO-технології в практичній роботі з дошкільниками

*  Основні поняття та зміст

інноваційної діяльності в ЗДО

Листопад  2019р.

Вихователь-методист

О.Іскра

8.3

Комплект пам’яток медичної допомоги (на допомогу педагогам, батькам)

Березень 2020р.

Вихователь-методист

О. Іскра

9

Розробити

9.1

Методичні  рекомендації  для педагогів  щодо організації трудової діяльності дітей дошкільного віку

Листопад 2019р.

Вихователь-методист

О. Іскра

9.2

Пам’ятку  для педагогів по організації художньо-мовленнєвої  діяльності в закладі дошкільної освіти

Квітень  2020р.

Вихователь-методист

О.Іскра

9.3

Методичні рекомендації, поради, пам’ятки  для батьків щодо підготовки дітей до шкільного навчання

Травень 2020р.

Вихователь-методист

О.Іскра

10.

Забезпечити оновлення та

поповнення інформації на сайті

закладу дошкільної освіти

Вересень 2019р.-

Травень 2020р.

Вихователь-методист

О.Іскра

ВЗАЄМОДІЯ  З БАТЬКАМИ

з/р

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка

про

виконання

І

Залучати родини до активної участі в заходах , формувати в них почуття приналежності до колективу дошкільного закладу, як однодумців і спільників.

Протягом року

Завідувач

Л. Гаріпова  Вихователь -   методист

О. Іскра

Педагоги

ІІ

Проводити «Дні відкритих дверей», надавати можливість батькам стати учасниками    освітнього  процесу.

Перший день вересня, грудня, березня.

ІІІ

Сприяти підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірності розвитку, навчання та виховання дошкільника.

Протягом року

ІV

Всебічно вивчати становище, статус родини та моделі взаємодії з батьками для здійснення диференційованого підходу.

Протягом року

V

Загальні батьківські збори

1

Заклад дошкільної освіти і Нова українська школа: як прокласти місток

(Психолого-педагогічний практикум)

Жовтень  2019р.

1. Сучасний погляд на готовність до НУШ

(Доповідь – презентація)

Завідувач

Л.Гаріпова

2. Готовність дитини до шкільного навчання (Інформаційне повідомлення)

Вихователь -   методист

О.Іскра

3. Ключові компетентності НУШ для життя (Спілка однодумців)

Вихователь-методист

О.Іскра

2

Інноваційні технології в закладі дошкільної освіти — сучасний погляд на навчання дітей (Методична платформа)

Квітень 2020р.

1. Знайомство з програмним забезпеченням освітньої роботи з дітьми та змістовими напрямками роботи КЗ «ДНЗ№6 ВМР» протягом 2019-2020 н.р.

(Інформаційне повідомлення)

Вихователь -   методист

О.Іскра

2. Правила  взаємодії з дитиною                 (Пам’ятка)

Завідувач

Л.Гаріпова

3. Особливості визначення моральної  вихованості дошкільнят.     (Консультація)

Вихователь-методист

О.Іскра

3

1.Звіт адміністрації про підсумки роботи КЗ «ДНЗ №6 ВМР» за 2019-2020 н.р.

Червень 2020р.

Завідувач

Л.Гаріпова

2. Організація літнього оздоровлення та відпочинку.

Вихователь-методист

О.Іскра

Групові батьківські збори

1

Група дітей першої молодшої групи  №1, №2

Вихователі:

І.Левченко Н.Руденко

М.Матушевська

М.Подокопна

В дитячий садок прийшли новенькі. Зміст освітньої діяльності з дітьми першої молодшої групи «Крихітки» (третій рік життя) відповідно вимогам Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років  «Дитина».

«Важливі навички із самообслуговування:

особливості їх формування та удосконалення»

(Педагогічний практикум)

Вересень

Перші уроки моральності для дітей раннього віку (Круглий стіл)

Лютий

Дорогою до садочка . Мова дорослих - приклад для дітей (Педагогічний диспут)

Травень

2

Друга  молодша група №5,№8

Вихователі:

Н. Галкіна  Л.Литвинюк

Т.Шилова

О.Буркан

Давайте познайомимося!

(Інформаційний лекторій)

Зміст освітньої діяльності з дітьми другої молодшої групи «Малята» (четвертий рік життя)відповідно вимогам Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років  «Дитина».

Як зацікавити працею?

(Консультація)

Вересень

Пріоритетні напрями національно-патріотичного виховання дошкільників (Ігровий практикум)

Лютий

Значення національної української мови  у вихованні дітей  (Круглий стіл)

Травень

3

Середня група №6,№7

Вихователі:

Н.Драмарецька  А.Климчук

С.Антепа

О.Книга

Особливості розвитку та виховання дітей середнього дошкільного віку.

Зміст освітньої діяльності з дітьми середньої групи «Чомусики» (п’ятий рік життя) відповідно вимогам Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років  «Дитина».

Організація трудового виховання в сім’ї (Пам’ятка для батьків)

Вересень

Моральне виховання дошкільників в родині та закладі дошкільної освіти. (Круглий стіл)

Лютий

Якщо у вашої дитини мовленнєві проблеми? Поради логопеда.

Травень

4

Старша група № 3,№4

Вихователі:

А.Гончарук

І.Рижкова

Л. Заграй

Ю.Петрук

Психофізіологічна готовність дітей до шкільного навчання. Зміст освітньої діяльності з дітьми старшої групи «Фантазери-мрійники» (шостий рік життя) відповідно вимогам Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років  «Дитина».

Основні складові трудової діяльності дошкільників (Педагогічний диспут)

Вересень

Шляхи, засоби та методи патріотичного виховання

дітей дошкільного віку (Круглий стіл)

Лютий

Роль батьків у вихованні правильної звуковимови у дітей та розвитку їх мовлення в цілому (Майстер-клас)

Травень

VІІ

Консультації для батьків

1.

Як підготувати дитину до закладу дошкільної освіти

Вересень

Завідувач

Л.Гаріпова

2.

До нових знань в новий навчальний рік

Вересень

Вихователь -

методист

О.Іскра

3.

Значення трудової діяльності для розвитку особистості дитини

Жовтень

Вихователь-методист

О.Іскра

4.

Як прилучити дошкільника до господарсько-побутової праці вдома

Жовтень

Вихователь-методист

О.Іскра

5.

Дитяча праця в сім’ї

Листопад

Завідувач

Л. Гаріпова

6.

На дачу – разом з малюком

Листопад

Завідувач

Л.Гаріпова

7.

Моральне виховання дітей дошкільного віку

Грудень

Вихователь-методист

Іскра О.Г.

8.

Виховання самостійності та відповідальності

Грудень

Вихователь-методист

О.Іскра

9.

Виховання моральних почуттів і моральної поведінки дитини

Січень

Вихователь-методист

Іскра О.Г.

10.

Виховання патріотичних почуттів у дошкільників

Січень

Завідувач

Л.Гаріпова

11.

Моральне виховання дошкільника в сім'ї та дитячому садку

Лютий

Завідувач

Л.Гаріпова

12.

Виховання патріотичних почуттів у дошкільників за педагогічною спадщиною В.О.Сухомлинського

Лютий

Вихователь-методист

О.Іскра

13.

ЗДО і Нова українська школа: як прокласти місток

Березень

Завідувач

Л.Гаріпова

14.

Роль батьків у розвитку мовлення дітей

Березень

Вихователь-методист

О.Іскра

15.

Родинне спілкування як чинник комунікативно мовленнєвого розвитку дошкільника

Квітень

Вихователь-методист

О.Іскра

16.

Поради батькам щодо розвитку мовлення дітей

Квітень

Вихователь-методист

О.Іскра

17.

10 порад: як підготувати дитину до успішного шкільного життя

Травень

Вихователь-методист

О.Іскра

18.

Використання природних факторів зміцнення здоров’я. Організація загартування дошкільників влітку.

Травень

Завідувач

Л.Гаріпова

19.

Безпека життєдіяльності: формуємо навички в дошкільників

Травень

Завідувач

Л.Гаріпова

VІІІ

Нетрадиційні форми роботи

1

Виховання у дітей старшого дошкільного віку позитивного ставлення до праці                       (Флеш-гра)

Листопад

Вихователь-методист

О.Іскра

2

Готовність дитини до НУШ: важливі аспекти.        (Тренінг)

Грудень

Вихователь-методист

О.Іскра

3

Розвиваємо мовлення дітей у співпраці.

(Майстер-клас)

Квітень

Вихователь-методист

О.Іскра

VІX

Продовжити роботу Школи молодих батьків «Перші кроки»

Протягом року

Завідувач

Л.Гаріпова

Вихователь-методист

О.Іскра

План роботи

Школи молодих батьків  «Перші кроки»

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітки про виконання

Засідання № 1

Круглий стіл «Нормативно-правове забезпечення дошкільної освіти»

1.

Забезпечення реалізації

Закону України  «Про охорону дитинства», «Про дошкільну освіту» шляхом забезпечення органічних зв’язків у тріаді «дитина – педагог – батьки»

17.09.2019р.

Вихователь-методист

О. Іскра

2.

Домашнє завдання : Анкетування батьків «Батьки і заклад дошкільної освіти»

Засідання № 2 «Взаємодія родини та закладу дошкільної освіти»

1.

Аналіз домашнього завдання

15.10.2019р.

Вихователь-методист

О.Іскра

2.

Дискусія «Матуся чи заклад дошкільної освіти?»

Психологічний міні - тренінг «Як зрозуміти дитину? »

Міні-лекція «Темперамент дитини»

3.

Домашнє завдання: Обмін думками «Я вважаю, буде ліпше,  якщо...»

Засідання № 3 «Зростаємо здоровими!»

1.

Аналіз домашнього завдання

12.11.2019р.

Вихователь-методист

О.Іскра

2.

Інтерактивна лекція «Емоційний комфорт — запорука успішної адаптації до умов дошкільного навчального закладу»

Міні-консультація «Куточок психологічного розвантаження вдома»

Виставка-огляд методичної літератури

3.

Домашнє завдання: Конкурс батьківської винахідливості «Назву гри знаю — сам її вигадаю»

Засідання № 4 «Пізнай дитину ліпше»

1.

Аналіз домашнього завдання

10.12.2019р.

Вихователь-методист

О.Іскра

.

2.

Міні-лекція «Шляхи до серця дитини»

Естафета думок «Основні засоби, якими батьки виражають любов»

Спілкування з елементами тренінгу «Спілкуємося жестами».

3.

Домашнє завдання: Педагогічні роздуми «Золоті правила виховання»

Засідання № 5 «Предметно-ігрове середовище в ЗДО»

1.

Аналіз домашнього завдання

21.01.2020р.

Вихователь-методист

О.Іскра

2.

Брифінг «Створення предметно-ігрового середовища для дітей раннього віку»

Конференція «Створюйте умови — отримуйте результат»

3.

Домашнє завдання: Ігрове моделювання вправи «Граємо поруч — граємо разом!»

Засідання № 6 «Право бути дитиною»

1.

Аналіз домашнього завдання

18.02.2020р.

Вихователь-методист

О.Іскра

.

2.

Дебати «Чи потрібні права маленькій дитині? »                  Огляд матеріалу щодо правового виховання дітей   Ігрове моделювання ситуації «Якби я був маленькою дитиною...»                                 Консультація «Поради щодо правових взаємин дорослих і дітей»

3.

Домашнє завдання:  Гра -жарт «Казку згадай — права називай»

Засідання № 7 «Мовлення дитини»

1.

Аналіз домашнього завдання

17.03.2020р.

Вихователь-методист

О.Іскра

2.

Міні-доповідь «Активний розвиток мовлення дитини в ранньому віці»          Демонстрація дидактичних ігор та вправ, спрямованих на розвиток мовлення дитини

Ділова гра «Мовленнєве середовище та його вплив на мовлення дитини»

3.

Домашнє завдання: Практичне заняття з дітьми «Граємо з дитиною всією родиною»

Засідання № 8 «Готовність дитини до НУШ: важливі аспекти»

1.

Аналіз домашнього завдання

21.04.2020р.

Вихователь-методист

О.Іскра

2.

Формуємо психологічну готовність дитини до школи. Психолого-педагогічний практикум для батьків дітей старшої групи.

Поради для батьків майбутніх першокласників

3.

Домашнє завдання: Тест «Чи готова дитина до школи ?»

Засідання № 9 «Зустріч за круглим столом»

1.

Аналіз домашнього завдання

12.05.2020р.

Вихователь-методист

О.Іскра

2.

«Чи здійснились наші сподівання? Обмін думками.»

3.

Звіт про роботу Школи молодих батьків «Перші кроки»