Офіційний сайт
дошкільного навчального закладу №6
"Шоколадка"

Посилання на соціальну сторінку у Facebook:
https://www.facebook.com/groups/849445548900863/?ref=share

 

(підпис)          (ініціали та прізвище)

МП

Секретар комітету з конкурсних торгів   ________________Е.М.Харченко

(підпис)          (ініціали та прізвище)