Офіційний сайт
дошкільного навчального закладу №6
"Шоколадка"

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач КЗ «ДНЗ №6 ВМР»

_________ Лариса ГАРІПОВА

План  роботи  робочої групи з проведення, вивчення й самооцінювання

якості освітньої діяльності за напрямом оцінювання «Здобувачі дошкільної освіти.

Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду»

№ з/р

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

І засідання

1.

Ознайомлення робочої групи з шкалою оцінювання якості освітнього процесу в ЗДО за напрямом оцінювання «Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду».

31.08.2023

Керівник групи О. Іскра

2.

Вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямом оцінювання «Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду».

Завідувач

Л. Гаріпова

ІІ засідання

3.

Про ознайомлення з критеріями, індикаторами оцінювання освітньої діяльності за напрямом оцінювання «Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду».

01.12.2023

Керівник групи О. Іскра

4.

Про проведення навчання з членами робочих груп щодо визначення і аналізу відповідних компонентів ВСЗЯО.

Члени робочих груп

5.

Про опрацювання методів збору інформації (спостереження, опитування, анкетування батьків, педагогічних працівників).

ІІІ засідання

6.

Про застосування педагогічними працівниками внутрішнього моніторингу для відстеження та коригування результатів здобувача дошкільної освіти, забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку.

01.02.2024

Члени робочих груп

7.

Про опрацювання методів збору інформації (спостереження, опитування, анкетування батьків, педагогічних працівників), оформлення документації за напрямом оцінювання «Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду».

ІV засідання

8.

Про підготовку звіту за результатами самооцінювання за напрямом оцінювання «Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду».

20.05.2024

Члени робочих груп

9.

Про узагальнення  результатів самооцінювання та визначення рівня освітньої діяльності ЗДО, досягнення та труднощі у формуванні внутрішньої системи за напрямом оцінювання «Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду».