Офіційний сайт
дошкільного навчального закладу №6
"Шоколадка"

ЗВІТ

форми спостереження за освітнім середовищем у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради»

02.05.2023 р.

І. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти

27.08.2023 року членами творчої групи проведено самооцінювання освітнього середовища в закладі дошкільної освіти.

Вимога 1.1. Створення безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей та праці.

Критерій 1.1.1. Територія, будівлі та приміщення закладу дошкільної освіти мають належні умови, є безпечними та доступними; облаштування території та приміщень закладу дошкільної освіти, споруди і обладнання є безпечними; забезпечується архітектурна доступність території та приміщень будівлі; забезпечується належний повітряно-тепловий режим, освітлення, водопостачання, водовідведення, опалення, прибирання території та приміщень, дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги. Інклюзивних груп в  закладі дошкільної освіти немає.

Критерій 1.1.2. Заклад дошкільної освіти має приміщення з необхідним обладнанням для забезпечення освітнього процесу та життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти відповідно до типу та профілю закладу. Обладнання  основних приміщень відповідає зросту та віку дітей, санітарно-гігієнічним вимогам; приміщення для роботи із здобувачами дошкільної освіти забезпечено необхідним обладнанням у відповідності до типу та профілю закладу (обладнано відповідно вимогам законодавства та забезпечують реалізацію освітніх програм). У закладі наявні: зала для музичних та фізкультурних занять; методичний кабінет, екологічна кімната, Алея безпеки, міні-музей «Бабусина світлиця», кімната Космосу. Обладнання основних приміщень закладу дошкільної освіти відповідає зросту та віку дітей.

Критерій 1.1.3. Працівники закладу дошкільної освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх. Працівники  закладу дошкільної освіти дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності,  пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

Критерій 1.1.4. У закладі дошкільної освіти створено умови для якісного харчування здобувачів дошкільної освіти. Організовано безпечне харчування; харчування здобувачів дошкільної освіти здійснюється  з дотриманням  санітарно-гігієнічних вимог; створено умови для формування культурно-гігієнічних навичок здобувачів дошкільної освіти.

Критерій 1.1.5. У закладі дошкільної освіти створено умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я здобувачів дошкільної освіти. Забезпечується  медичне обслуговування дітей, у разі потреби надається невідкладна домедична допомога; вживаються заходи щодо дотримання протиепідемічного режиму; проводиться санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками  освітнього процесу з питань здорового способу життя; наявне фізкультурно-спортивне обладнання та інвентар для розвитку основних рухів та фізичних якостей здобувачів дошкільної освіти.

Методи збору інформації: спостереження (освітнє середовище), вивчення документації, опитування (анкетування педагогічних працівників).

Вимога 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь яких форм насильства та дискримінації.

Критерій 1.2.1. Заклад дошкільної освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу.  Керівник та працівники закладу дошкільної освіти дотримуються вимог нормативно-правових документів щодо виявлення ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому

Методи збору інформації: вивчення документації, опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників).

Вимога 1.3. Формування інклюзивного, безпечного, розвивального, мотивуючого освітнього простору

У закладі дошкільної освіти створено умови для навчання, реабілітації, соціальної адаптації, інтеграції в суспільство здобувачів дошкільної освіти із особливими освітніми потребами.

Критерій 1.3.3. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти  спрямоване на реалізацію завдань державного стандарту (Базовий компонент дошкільної освіти (Нова редакція). Предметно-просторове розвивальне середовище, створене в основних приміщеннях закладу дошкільної освіти, відповідає  віковим особливостям здобувачів дошкільної освіти та сприяє формуванню у них  ключових компетентностей. Добір іграшок, посібників та обладнання для формування й облаштування предметно-просторового розвивального середовища у закладі дошкільної освіти відповідає встановленим вимогам, але потребує покращення.

ІІ. Напрям оцінювання «Здобувачі дошкільної освіти»

Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду

Вимога 2.1. Дотримання вимог Державного стандарту

Критерій 2.1.1. У закладі дошкільної освіти реалізується державний стандарт. Створюються умови для реалізації варіативної складової державного стандарту, для впровадження додаткових організаційних форм освітнього процесу – гуртки, студії, секції (за згодою батьків та з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів дошкільної освіти): гурток англійської мови, гурток хореографії.

Напрям ІІІ. Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти

Вимога 3.4. Методичне забезпечення закладу дошкільної освіти

Критерій 3.4.1. У закладі дошкільної освіти організована система методичної роботи. Методичний простір є інформативним, змістовним, доступним, сучасним; задовольняє потреби педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні.

IV. Управлінські процеси закладу освіти

Вимога 4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

Критерій 4.2.2. Заклад дошкільної освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах. Забезпечує змістовне наповнення та вчасне оновлення інформаційних ресурсів закладу (інформаційні стенди, сайт закладу освіти/інформація на сайті засновника, сторінки у соціальних мережах).