Офіційний сайт
дошкільного навчального закладу №6
"Шоколадка"

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач КЗ «ДНЗ №6 ВМР»

_________ Л.ГАРІПОВА

План  роботи  робочої групи

з проведення, вивчення й самооцінювання

якості освітньої діяльності за напрямом оцінювання «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»

№ з/р

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

І засідання

1.

Ознайомлення робочої групи з методичними рекомендаціями з питань формування ВСЗЯО,  положенням  про ВСЗЯО, шкалою оцінювання якості освітнього процесу в ЗДО

31.08.2021

Керівник групи О.Іскра

2.

Затвердження робочої групи з питань вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямом оцінювання «Освітнє середовище ЗДО»

Завідувач Л.Гаріпова

ІІ засідання

3.

Про ознайомлення з критеріями, індикаторами оцінювання освітньої діяльності за напрямом оцінювання«Освітнє середовище ЗДО»

01.12.2021

Керівник групи О.Іскра

4.

Про проведення навчання з членами робочих груп щодо визначення і аналізу відповідних компонентів ВСЗЯО

Члени робочих груп

5.

Про опрацювання методів збору інформації (спостереження, опитування, анкетування батьків, педагогічних працівників)

ІІІ засідання

6.

Про застосування педагогічними працівниками внутрішнього моніторингу для відстеження та коригування результатів здобувача дошкільної освіти, забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку

01.02.2022

Члени робочих груп

7.

Про опрацювання методів збору інформації (спостереження, опитування, анкетування батьків, педагогічних працівників), оформлення документації за напрямом оцінювання «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»

ІV засідання

8.

Про підготовку звіту за результатами самооцінювання за напрямом оцінювання «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти».

20.05.2022

Члени робочих груп

9.

Про узагальнення  результатів самооцінювання та визначення рівня освітньої діяльності ЗДО, досягнення та труднощі у формуванні внутрішньої системи за напрямом оцінювання «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти».