Офіційний сайт
дошкільного навчального закладу №6
"Шоколадка"

Зазначені компоненти можливо згрупувати за чотирма напрямами освітньої діяльності ЗДО:

1. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти.

2. Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду.

3. Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти.

4. Управлінські процеси закладу дошкільної освіти.

1. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти

Для якісної організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти забезпечуватимуться необхідні умови: матеріально-технічні, навчально-методичні; психолого-педагогічні, медико-соціальні та  інклюзивної освіти.

Умови та критерії якісної організації освітніх і управлінських процесів у закладі дошкільної освіти (освітнє середовище):

Створення належних, безпечних, доступних умов розвитку, виховання, навчання дітей  та праці:

●       будівлі, приміщення, споруди, обладнання і територія є безпечними, доступними та комфортними;

●       забезпечення необхідним обладнанням для організації освітнього процесу та життєдіяльності дітей відповідно до типу та профілю закладу;

●       обізнаність з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх;

●       створення умов для якісного харчування здобувачів дошкільної освіти;

●       створення умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я здобувачів дошкільної освіти.

Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації: планування та реалізація діяльності щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу.

Формування інклюзивного, безпечного, розвивального, мотивуючого освітнього простору:

●       створення умов для навчання, реабілітації, соціальної адаптації, інтеграції в суспільство здобувачів дошкільної освіти  із особливими освітніми потребами;

●       взаємодія з батьками здобувачів дошкільної освіти із особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття дошкільної освіти (у разі наявності здобувачів освіти з особливими освітніми потребами);

●       забезпечення реалізації завдань програми та мотивування здобувачів дошкільної освіти до оволодіння  різними видами компетентності.

Створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування забезпечує реалізацію прав усіх дітей раннього та дошкільного віку на освіту, фізичну, психологічну та соціальну безпеку, комфортні умови праці та розвитку, виховання і навчання дітей. Процедурами, що забезпечують інклюзивне середовище в ЗДО, можуть бути: індивідуальні програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами, використання ресурсних кімнат, налагодження роботи команди психолого-педагогічного супроводу, моніторинг потреб учасників освітнього процесу для адаптації освітнього середовища тощо.

НАПРЯМИ

ШЛЯХИ

Облаштування освітнього середовища, яке мотивує,  активізує, зберігає та розвиває (гнучкість дизайну, відсутність нагромадження, уникнення зайвого шуму, використання поверхні стін, стелі та підлоги з розвивальною метою)

Вивчення стану організації предметно – просторового розвивального середовища  (спостереження, опитування батьків, вивчення  документів, у яких сформульовані питання  створення Середовища)

Реалізація освітнього проекту  «Мандрівка в  Kosmos room»

Запровадження в закладі практики  ранкових зустрічей.

Участь   в конкурсах:

ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  РЕЙТИНГУ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ:  «Мій  улюблений дитсадок»  «Краща спортивна кімната ЗДО» ,«Краща групова кімната» , «Кращий кабінет вихователя-методиста», «Краще оформлення зовнішньої території ЗДО»

Створення безпечного освітнього середовища в ЗДО вільного від насильства та булінгу (цькування)

Надання психолого-педагогічної допомоги дітям, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу.

На офіційному  сайті ЗДО  створена рубрика «Булінг в ЗДО – міф чи реальність», оновлення інформації з проблеми запобігання та протидії булінгу.

Оформлення інформаційних осередків для батьків «Що таке «булінг» та чому про нього треба знати всім батькам!», «Зупинемо булінг разом!»

Тренінг з педагогами « Булінг в освітньому середовищі, як його розпізнати»

Поповнення  куточків усамітнення каріматами

За рахунок надходження благодійних коштів.

Облаштування ігрового майданчика групи №2 та №3 парканом

За рахунок надходження благодійних коштів.

Облаштування халабуд на майданчиках груп №1,№4

Творчість та креативність педагогів закладу.

Залучення родин вихованців.

Поповнення музейної кімнати«Бабусина  світлиця» етнографічними експонатами

Створення благодійної акції «Старовинні речі для виховання малечі»  (передача в музейну кімнату предметів побуту, одягу, знарядь праці)

Проведення конкурсу «Великодні дива»

Поповнення екологічної кімнати наочністю. Оновлення куточків природи, придбання живих мешканців в куточки природи

Реалізація проекту« Недоторкана краса на подвір’ї дитсадка» . Зусилля працівників закладу та залучення родин вихованців

Капітальний ремонт басейну

За рахунок бюджетних коштів та за рахунок надходження благодійних коштів

Дотримання протиепідемічного режиму під час карантину

Щоденний контроль за виконанням заходів. Проведення інструктажу  з персоналом щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Розробка алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації.

2.      Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду

Моніторинг індивідуального розвитку здобувачів дошкільної освіти дає змогу визначити рівень їх компетентності відповідно до змісту освітніх напрямів Базового компонента дошкільної освіти: рухова і здоров’язбережувальна, особистісна, предметно-практична та технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична та дослідницька, природничо-екологічна, ігрова, соціально-громадянська, мовленнєва, художньо-мовленнєва, мистецько-творча.

Очікувані результати навчання здобувачів дошкільної освіти містяться (визначені) в освітній(іх) програмі(ах), за якою(ими) організовано освітній процес у закладі дошкільної освіти (ст. 23 Закону України «Про дошкільну освіту»).

НАПРЯМИ

ШЛЯХИ

Формування у дітей  навичок екологічно, економічно, соціально-доцільної поведінки, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом (Дошкільнятам - освіта для сталого розвитку)

Презентація  освітнього  проекту «Lapbook -  сучасний засіб творчого навчання» (переможця міського конкурсу освітніх проектів).

Висвітлення кращих педагогічних надбань на сторінках журналу, «Дошкільне  виховання»

Участь в конкурсі   журналу «Дошкільне виховання» «Універсальний дидактичний посібник» «Майбутнє без сміття»

Вдосконалення моніторингу  якості дошкільної освіти:кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини.

Наступність та перспективність у формуванні пізнавальних інтересів старших дошкільників і молодших школярів

Підготовка дітей до успішного навчання в школі

Педагогічна рада «Результативність освітньої та оздоровчої роботи в ЗДО. Готовність шестирічок до навчання в НУШ»

Захист  освітнього проект  КЗ «ДНЗ№6 ВМР», КЗ «ЗДО№20 ВМР» та КЗ «ЗШ І-Ш ст. №12 ВМР» «Співпраця ЗДО та НУШ: новий зміст освіти»

Створення оптимальних умов для онлайн – співпаці: педагогічний коледж, ЗДО та початкова освіта на засадах Концепції НУШ.

Надання онлайн – консультацій для батьків майбутніх першокласників

Формування громадянської компетентності дошкільника згідно морально- етичних норм та патріотичних цінностей.

Виготовлення лепбуків   «Наша Батьківщина — Україна», «Я та моя родина», «Зимові свята і розваги», «Світ прав дитини», «Чарівний світ зимової казки»

Проведення низки розваг та свят відповідно календарного циклу.

Формування основ безпеки життєдіяльності дошкільнят як частини багатоаспектного явища соціального розвитку.

Облаштування «Алеї безпеки»

Оформлення куточків безпеки у кожній віковій групі

Проведення «Тижня  знань безпеки життєдіяльності дитини»

Проведення «Тижня безпеки дитини»

3.      Фахова діяльність педагогічних працівників ЗДО

Оцінювання професійної діяльності педагогів відбуваються під час атестаційного та міжатестаційного періоду.

Оцінювання професійної діяльності педагогів під час атестаційного періоду. Атестаційний період визначається навчальним роком, в який передбачена атестація педагогічного працівника. У цей період відповідно до індивідуального плану підготовки та проходження атестації здійснюється система заходів, спрямованих на комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників, яке передбачає розгляд матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації, порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від попередньої атестації. Необхідною умовою об’єктивного оцінювання є комплексний аналіз освітнього процесу, організованого педагогом, який атестується, вивчення думки батьків та колег тощо.

Характеристика діяльності педагога відповідної кваліфікації визначається відповідно до Порядку підвищення кваліфікації. Педагог, який атестується, здійснює самоаналіз професійної діяльності за критеріями,  визначеними з урахуванням критерій та індикаторів (додаток 1 до Методичних рекомендацій ДСЯО).

Діагностичний матеріал оцінювання індивідуального розвитку професійної компетентності педагога — процеси, параметри, критерії, інструменти та методи — затверджує педагогічна рада строком на п’ять років, зберігається у методичному кабінеті.

Оцінювання професійної діяльності педагогів у міжатестаційний період відбувається відповідно до Плану роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період у процесі тематичного, підсумкового, оперативного контролю. Критерії та методи оцінювання професійної діяльності педагогів під час тематичного контролю розробляються у партнерській взаємодії з педагогами закладу з урахуванням обсягу та змісту теми вивчення. Матеріали зберігаються у методичному кабінеті.

Під час підсумкового контролю за результатами діяльності закладу за навчальний рік здійснюється анкетування педагогів з метою визначення їхніх професійних потреб, прогнозування методичної роботи, що дає змогу розробити індивідуальний проєктний план розвитку професійної компетентності для кожного педагога та окреслити пріоритети діяльності закладу на наступний навчальний рік.

Результатом оцінювання професійної компетентності педагога в атестаційний період є підсумки атестації відповідно до Порядку підвищення кваліфікації. Результатом оцінювання у міжатестаційний період є -  визначення динаміки розвитку професійної компетентності педагога, побудова індивідуального проектного плану розвитку професійної компетентності педагога на навчальний рік, в якому передбачена цілеспрямована методична допомога.

НАПРЯМИ

ШЛЯХИ

Безперервне  професійне зростання педагогічних працівників

Самоосвіта, курси підвищення кваліфікації, вебінари, практикуми, семінари, педагогічні посиденьки, тощо.

Проведення  спільних майстер класів; методичних об’єднань; круглих столів; загальноміських заходів; обмін досвідом.

Впровадження авторських програм, розробка проектів.

Участь педагогічних працівників  в різноманітних конкурсах.

Використання педагогами сучасних комп’ютерних програм та  технологій в роботі.

Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників шляхом участі у онлайн -вебінарах, онлайн – конференціях.

Доступ до освітніх ресурсів та комунікацій.

Організація перспективності та послідовності роботи ЗДО та початкової школи.

Психологічна й педагогічна діагностика (групова та індивідуальна), що передбачає виявлення особливостей психічного розвитку дітей, рівня їхньої готовності до школи

Формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості.

Педагогічні читання на тему «Пирогов Микола Іванович. Видатний хірург, учений і винахідник»

Виготовлення лепбуків, дидактичних ігор, картотеки дидактичних ігор за програмою з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» Л. Лохвицької; «Модель правової педагогічної освіти»;

Проведення консультацій для педагогів: «Патріотичне виховання: як зробити дієвим» (коучинг для педагогів), «Вплив казки на формування особистості дитини: моральний аспект», «Актуальність проблеми формування компетентності дітей у межах освітнього напряму «Дитина в соціумі»,

Проведення свят та розваг.

Академічна свобода педагогічних працівників.

Дотримання академічної доброчесності

Вільний вибір форм і методів розвитку дітей.

Дотримання норм законодавства про авторське право.

Посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей.

Надання достовірної інформації про результати власної навчальної (творчої) діяльності.

Педагогіка партнерства у співпраці з батьками

Добір найдоцільніших форм роботи з батьками, спрямованих на постійне двостороннє спілкування між родиною дітей і закладом (батьківські збори, батьківський клуб, анкетування, консультації, рекомендацї, різноманітні  конкурси «Город на підвіконні» «Найкраща ігрова ділянка», «Найкращий квітник» майстер-класи з виготовлення нестандартного обладнання , тощо.

Он-лайн Смартмоб «Здоров’я у твоїх руках!» (в рамках Інформаційного марафону «Здоров’я ,як стиль життя»).

Онлайн –Конкурсі «Розмай дитячих талантів» у рамках  міського фестивалю дитячої творчості «Чарівна квітка».

Онлайн- Конкурс серед вихованців закладу дошкільної освіти «День зі спорту починаємо» у рамках міського чемпіонату «Старти надій».

Онлайн-Конкурс «Колискова пісня».

Освітній проект «Вusy board – «Я сам»

4. Управлінські процеси закладу дошкільної освіти.

Система управління закладом дошкільної освіти складається з функцій (аналізування – інформаційно-аналітична, мотиваційно-цільова; планування – планово-прогностична; організаційна - координувально-виконавська;  контрольна – оцінювально-діагностична; регулювальна – регулювально-корекційна),  які взаємопов’язані та передбачають основні наскрізні процеси.

Критеріями якості наскрізних процесів управління є:

●       визначеність системи планування та організації діяльності закладу дошкільної освіти;

●       ефективність кадрової політики;

●       прозорість та інформаційна відкритість діяльності закладу дошкільної освіти (розвиток інформаційних систем);

●       діяльність та конструктивність рішень колегіального органу управління та органів громадського самоврядування.

Програма розвитку закладу дошкільної освіти відповідає особливостям та умовам діяльності закладу, є структурованою за блоками та напрямами діяльності, чіткою й вимірюваною, в якій відстежується перспективність та спрямованість на підвищення якості освітньої діяльності.

НАПРЯМИ

ШЛЯХИ

Розроблення та затвердження стратегії розвитку та системи планування діяльності, спрямованої на підвищення якості освітньої діяльності в закладі.  Моніторинг виконання поставлених цілей і завдань .

Створення робочих груп для підготовки пропозицій за певними напрямками.

Врахування профільності закладу, побажання батьківської громади.

Вивчення та впровадження нової редакції БКДО та Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років  «Дитина»

Освітню діяльність закладу будувати на основі концепцій нової редакції БКДО та програми «Дитина».

Розроблення, затвердження, оприлюднення   документу про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності  в закладі «ECERS -3»

Навчання педагогів закладу дошкільної освіти «ECERS-3» як інструменту оцінювання якості освіти.

Запровадження внутрішньої оцінки якості освіти в закладі «ECERS -3»

Впровадження  відповідно законодавства, постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю (НАССР)

Контроль та оцінка ефективності харчування.

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до постачання, безпеки, якості,умов зберігання і реалізації продуктів харчування, технології приготування страв.

Дотримання санітарно - гігієнічного режиму на харчоблоці, вимог до устаткування і інвентарю.

Ведення документації відповідно вимог.

Перевага демократичного стилю  спілкування і управління в цілому.

Чіткість в розподілі та якісне виконання обов’язків кожного працівника закладу.

Власний приклад.

Дотримання етичних норм в колективі

Формування відносин довіри та прозорості.

Вміння морально і психологічно згуртувати колектив.

Колективні екскурсії.

Проведення семінарів, семінарів-практикумів, майстер класів за межами закладу

Педагогічні посиденьки вихідного дня

Впровадження в освітній процес моделі  партнерської взаємодії .

Зміна підходу до взаємодії з батьками вихованців

Екскурсії вихідного дня з дітьми та батьками