Офіційний сайт
дошкільного навчального закладу №6
"Шоколадка"

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №6

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»


Витяг з наказу

 

31 серпня 2021р.                           м.Вінниця                                                № 105


Про створення робочої  групи

з  вивчення  та оцінювання

внутрішньої системи

забезпечення якості освіти


Відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 41 ч. 2), керуючись методичними  рекомендаціями з питань формування  внутрішньої системи   забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти (Наказ Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 р. № 01-11/71), з  метою постійного підвищення якості освіти та якості освітньої діяльності, використання системного підходу до здійснення моніторингу на всіх етапах освітнього процесу, розроблення структури внутрішньої системи забезпечення якості освіти

 

1. Створити постійну робочу групу з  вивчення та оцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти у такому складі:

Керівник групи – Оксана Іскра, вихователь-методист;

Заступник керівника групи – Наталія  Драмарецька, вихователь;

Секретар – Світлана Буланова, діловод;

Члени групи -  Алла Гончарук, вихователь;

Світлана  Антепа, вихователь;

Лілія Литвинюк, вихователь;

Анна Прогонюк, завгосп.

2. Розробити та затвердити орієнтовний План роботи робочої групи.

3. Голові робочої групи  Оксані Іскрі:

3.1.         Систематично проводити навчання з членами робочої групи з метою поліпшення показників освітнього процесу, підвищення задоволеності батьків, здатності прогнозувати внутрішні й зовнішні ризики та вміло реагувати на них;

3.2.         Визначити механізм самооцінювання та періодичність його проведення;

3.3.         Координувати результативне проведення самооцінювання системи оцінювання.

4. Членам робочої групи:

4.1.         Підготувати перелік запитань, пов’язаних із формуванням внутрішньої системи, для проведення анкетування серед педагогічних працівників, серед інших працівників ЗДО, а також  батьків або інших законних представників дітей;

4.2.         Для збору інформації використовувати такі методи, як вивчення документації, спостереження за освітнім середовищем, за організацією життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти, опитування;

4.3.         Узагальнити результати самооцінювання та визначити тенденції в організації освітніх процесів, досягнення та труднощі у формуванні внутрішньої системи;

4.4.         Узагальнену інформація зіставити з описом вимог організації освітніх процесів ЗДО.

5.Для забезпечення прозорості та інформаційної відкритості ЗДО оприлюднити результати самооцінювання на вебсайті закладу .

6. Розробити проект Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, попередньо обговоривши з представниками педагогічного та батьківського колективів.

7. Контроль за виконанням даного  наказу залишаю за собою.

Завідувач                                                                                    Лариса ГАРІПОВА