Офіційний сайт
дошкільного навчального закладу №6
"Шоколадка"

Необхідною умовою збереження і зміцнення усіх складників здоров’я є застосування в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів  науково вивірених, експериментально апробованих інноваційних освітніх методик і технологій   здоров’язбережувального і здоров’я формувального спрямування.

Пріоритетним напрямком  розвитку дошкільного навчального закладу №6 є фізкультурно-оздоровчий.

Важлива умова для забезпечення повноцінної рухової активності – створення розвивального предметно-ігрового середовища. Фізкультурна зала, фізкультурний майданчик на свіжому повітрі, ігрові майданчики вікових груп забезпечені  фізкультурним обладнанням  відповідно до чинного Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок для дошкільних навчальних закладів з урахуванням специфіки планування приміщень і ділянок. Захист вікон та світильників сіткою у фізкультурному залі дозволяє виконувати різноманітні дії з м’ячами, мішечками з піском, не турбуючись за цілісність віконних блоків, а також надає змогу бути спокійним за безпеку малюків. Для самостійної рухової активності в кожній віковій групі створені спортивні осередки, які обладнанні сучасним спортивним інвентарем, традиційним та нетрадиційним обладнанням, атрибутами для формування фізичних якостей та навичок дітей. Діяльність дошкільного закладу спрямовано на пошук сучасних форм і методів процесу фізичного виховання. З метою повноцінного фізичного розвитку дітей, формування у них основ здорового способу життя шляхом оптимізації рухової активності дошкільний навчальний заклад забезпечує проведення різнопланової фізкультурно-оздоровчої роботи у таких організаційних формах:

Інструктор з фізичної культури Заболотна Вікторія Михайлівна ранок у дошкільному закладі розпочинає з ранкової гімнастики, яка сприяє поглибленню дихання, посиленню кровообігу,  обміну речовин, розвитку різних груп м’язів, формуванню правильної постави, створює позитивний емоційний фон для подальшої діяльності.

Однією  з основних форм освітньої діяльності з фізичної культури і формування основ здорового способу життя є заняття з фізичної культури, що дають змогу систематично, послідовно формувати, закріплювати й удосконалювати рухові вміння і навички, розвивати фізичні якості, оптимізувати рухову діяльність. На  заняттях з фізичної культури надають перевагу як традиційним так і нетрадиційним формам організації та проведення занять: це традиційні заняття (що складається з підготовчої, основної і заключної частини), комплексні, або мішані заняття (включають стройові, загальнорозвивальні вправи, основні рухи, рухливі ігри та інші види фізичних вправ; проводяться з використанням комплексу наочних, словесних, практичних методів і прийомів навчання залежно від віку дітей),сюжетні (де всі рухові завдання пов’язані спільним сюжетом і виконуються в цікавих ігрових ситуаціях, будуються на імітаціях), ігрові(ігри добираються так, щоб за руховим змістом вони відповідали змісту всіх структурних частин типового заняття), домінантні( заняття на розвиток швидкісно-силових якостей, або на оволодіння елементами спортивної гри чи вправи), заняття змагання, побудовані на іграх-змаганнях, іграх-естафетах, контрольні(проводяться з метою перевірки рівня сформованості рухових умінь і навичок, спеціальних знань,  розвитку фізичних якостей тощо).

Коли  немає фізкультурних занять за тижневим розподілом (розкладом) занять в межах освітньої діяльності заняття фізичними вправами плануються і проводяться вихователями під час прогулянки , з метою оптимізації рухового режиму денної прогулянки, активного поєднання рухів з оздоровчим перебуванням дітей на свіжому повітрі, закріплення і вдосконалення набутих рухових умінь і навичок та розвиток фізичних якостей у змінених, варіативних умовах. Після сну дошкільнят чекає гімнастика пробудження, з метою активізації фізіологічних процесів організму  після поступового підйому дітей у спальній.  Комплекс такої гімнастики включає загальнорозвивальні вправи на різні м’язові групи із зміною вихідних положень та спеціальні вправи для формування стопи і постави.

Значне  місце під час організації рухового режиму відводиться рухливим іграм. При їх доборі враховуються такі чинники: вік дітей, пора року, погодні умови, місце проведення (групове приміщення, зала, ігровий чи фізкультурний майданчик), місце в режимі дня (розпорядку життєдіяльності), наявність необхідного фізкультурного обладнання та інвентарю, інтереси дітей. Протягом дня проводяться рухливі ігри різних видів: сюжетні й безсюжетні, ігри змагального типу, з елементами спортивних ігор (баскетбол, футбол, бадмінтон, настільний теніс, хокей з м’ячем і шайбою)  та спортивних вправ (їзда на велосипеді й самокаті, катання на санчатах, ковзанах, ходьба на лижах), забав (серсо, кільцекид, кеглі).

В дошкільному закладі діють спортивні гуртки «Рух і музика», «Шахова абетка», «Оздоровча гімнастика». Серед інноваційних оздоровчих технологій для дітей дошкільного віку в ДНЗ слід виокремити: спортивні танці, художню гімнастику, дихальну гімнастику,  фітболгімнастику.

Дошкільнята закладу приймали участь та здобули призові місця  у VІІІ Малих олімпійських іграх серед вихованців дошкільних навчальних закладів «Старти надій», у чемпіонаті з різних видів спорту (настільний теніс, городки,  шахи, спортивні танці)  з метою формування основних фізичних якостей, рухових умінь, оволодіння початковими елементами спортивних ігор, вправами спортивного характеру, удосконалення системи фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку, залучення їх до різноманітних видів фізичної рухової активності.

Активна рухова діяльність усіх дітей, створення піднесеного настрою під час фізкультурного свята –  найважливіша мета заходу. При розробці сценарію особлива увага приділяється сюрпризним моментам, показовим номерам, церемонії урочистого відкриття і закриття свята, підбиттю підсумків, врученню призів і подарунків. Щоб забезпечити оптимальні фізичні, психічні, емоційні навантаження,  плануємо фізкультурні  розваги, які  передбачені раціональним чергуванням ігор з різними ступенями навантаження. У фізкультурних розвагах для дітей старшого дошкільного віку можуть переважати естафети, конкурси, атракціони, а також використовуватися ігри та вправи спортивного характеру. У день здоров’я вся освітня діяльність пов’язується з темою здоров’я і здорового способу життя.

У дошкільному навчальному закладі  фізкультурно-оздоровча діяльність з дотриманням принципів індивідуального, диференційованого підходу, безперервності процесу, досягається завдяки чіткій координації дій медичного персоналу, інструктора з фізичної культури,  педагогів, батьків.

Слід пам’ятати про те, що застосування різноманітних ефективних профілактичних, оздоровчих технологій та діагностичних методик у освітньому процесі і постійне здійснення моніторингу стану здоров’я дітей є своєрідною запорукою створення здоров’язберігаючого  і здоров’я формувального середовища.

В дошкільному закладі «Шоколадка» використовується система нетрадиційних загартувальних заходів, з метою повноцінного фізичного розвитку дітей, формування у них основ здорового способу життя шляхом оптимізації рухової активності і посилення опірності дитячого організму хворобам, створення гарного настрою у малюків:  це фітотерапія, аромотерапія, вітамінотерапія. Усі загартувальні процедури включаються до системи оздоровлення за призначенням лікаря та згодою батьків з урахуванням індивідуальних показників стану здоров’я і самопочуття дітей.