Офіційний сайт
дошкільного навчального закладу №6
"Шоколадка"

Відповідно до річного плану роботи  закладу дошкільної освіти на 2019-2020 н.р. проведено  педагогічну раду на тему "Формування громадянської компетентності дошкільника згідно морально - етичних норм та патріотичних цінностей", з метою підвищення  поінформованості педагогів щодо формування морально етичних норм та патріотичних цінностей у дітей раннього та дошкільного віку відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти; створення атмосфери взаємодовіри та взаєморозуміння.

На час підготовки до педагогічної ради  на тему «Формування громадянської компетентності дошкільника згідно морально - етичних норм та патріотичних цінностей»  вихователем – методистом Іскрою О.Г. надано консультації для педагогів «Пріоритетні напрями національно-патріотичного виховання дошкільників», «Формування національно-патріотичного виховання», консультації для батьків «Моральне виховання дітей дошкільного віку», «Виховання самостійності та відповідальності», «Виховання моральних почуттів і моральної поведінки дитини», «Виховання патріотичних почуттів у дошкільників», «Моральне виховання дошкільника в сім’ї та дитячому садку», «Виховання патріотичних почуттів у дошкільників за педагогічною спадщиною В.О.Сухомлинського». Педагогами закладу проведено відкриті покази: вихователь групи №1 І. Левченко «Кольорові намистинки» (інтегроване заняття), вихователь групи №5 Н.Галкіна «Віночок для Катрусі» (тематичне заняття), вихователь групи №7 О.Книга «Моя країна - Україна» (тематичне заняття), вихователь групи №4 Л.Заграй  «Розповідь української казки «Пан Коцький» (драматизація казки за планом-схемою), з метою розширення знань дітей про Батьківщину — Україну, її символи (Герб, Прапор, Гімн), ознайомлення з народними ремеслами (гончарство, вишивка, вироби з деревини); формування вміння узгоджувати прикметники з іменниками у роді, числі та відмінку, утворюючи форму множини іменників; сприяння розвитку розповідного мовлення, пам’яті, слухової та зорової уваги; виховання патріотичних почуттів, гордості за свій народ, Батьківщину (рівень проведення заходів високий).

Запрошуємо переглянути фотозвіт!