Офіційний сайт
дошкільного навчального закладу №6
"Шоколадка"

Необхідною умовою збереження і зміцнення усіх складників здоров’я є застосування в освітньому процесі   закладів дошкільної освіти науково вивірених, експериментально апробованих інноваційних освітніх методик і технологій   здоров’язбережувального і здоров’я формувального спрямування.

Пріоритетним напрямком  розвитку дошкільного навчального закладу №6 є фізкультурно-оздоровчий.

Важлива умова для забезпечення повноцінної рухової активності – створення розвивального предметно-ігрового середовища. Фізкультурна зала, фізкультурний майданчик на свіжому повітрі, ігрові майданчики вікових груп забезпечені  фізкультурним обладнанням  відповідно до чинного Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок для дошкільних навчальних закладів з урахуванням специфіки планування приміщень і ділянок. Діяльність дошкільного закладу спрямовано на пошук сучасних форм і методів процесу фізичного виховання. З метою повноцінного фізичного розвитку дітей, формування у них основ здорового способу життя шляхом оптимізації рухової активності дошкільний навчальний заклад забезпечує проведення різнопланової фізкультурно-оздоровчої роботи у різноманітних організаційних формах.

Пропонуємо переглянути фотозвіт огдяду-конкурсу.