Офіційний сайт
дошкільного навчального закладу №6
"Шоколадка"

1. Закон України «Про освіту»

2. Закон України «Про дошкільну освіту»

3. Закон України «Про загальну середню освіту»

4. Закон України «Про охорону дитинства»

5. Конвенція про права дитини

6.  Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

7. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

8. Примірний перелік ігрового та навчально - дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти

9. Перелік навчальної літератури, рекомендованої МОН України для використання у закладах дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному році

10. Національна доктрина розвитку  освіти України у ХХІ столітті

11. Концепція екологічної освіти України

12. Національна програма  патріотичного виховання населення, формування   здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства

13. Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

14. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності

15. Примірна Інструкція з діловодства в дошкільних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти України від 01.10.2012р.  № 1059

16. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти

17. Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної  роботи дошкільних, загальноосвітніх,   професійно-технічних та позашкільних  навчальних закладів

18. Рекомендації щодо календарно-тематичного планування навчально-виховного процесу у ЗДО

19. Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі

20. Організація та зміст навчально-виховного процесу в ЗДО

21.  Наказ Міністерства освіти і науки України від  06.10.2010 № 930  «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

22. Перелік навчальної літератури, рекомендованої МОН України для використання у закладах дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році