Офіційний сайт
дошкільного навчального закладу №6
"Шоколадка"

Цикли різноманітних методичних форм роботи з педагогами щодо реалізації конкретних річних завдань,

спрямованих на підвищення їх професійної компетентності

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Інформація

Визначити день тижня вівторок, як методичний день. Проводити: педагогічні ради;

семінари, семінари-практикуми;

інформаційні батли; панорами ідей; майстер-класи; брейн - ринги; колоквіуми; воркшопи

педагогічні квести, вернісажи та інші.

Протягом року

Завідувач

Лариса  Гаріпова,

Вихователь-методист

Оксана Іскра

2.

Інформація

Визначити день тижня четвер (останній кожного місяця), як день цивільного захисту населення. Проводити:

- заняття теоретичні і практичні

- консультації;

- перевірку знань;

- опрацювання літератури;

- практикуми.

Протягом року

Завідувач

Лариса Гаріпова Призначена особа з питань ЦЗ

3.

Засідання

Визначити день тижня п’ятницю, як день атестації. Проводити: засідання атестаційної комісії; консультації; співбесіди; творчі звіти педагогів,    які атестуються.

Протягом атестаційного періоду

Завідувач

Лариса Гаріпова

З метою підвищення теоретичного рівня знань педагогів:

4.

Інформація

Періодично заслуховувати звіти вихователів про проходження курсів перепідготовки, про відвідування міських заходів КУ «ЦПРПП».

Останній вівторок місяця

Педагоги

5.

Інформація

Проводити огляд новинок періодичної літератури.

1 раз на місяць

Вихователь-методист

Оксана Іскра

6.

Міні -тренінг

«У дитячий садок без сліз: як допомогти новачку адаптуватися у групі?»

Мета: забезпечити оптимізацію перебігу процесу адаптації дітей раннього віку до умов ЗДО, сприяти розвитку пізнавальних процесів дитини, збагачувати життя дитини новими враженнями і позитивними емоціями.

Вересень 2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

7.

Колоквіум

«Якісна освіта – виклик нового покоління!»

Мета: визначити і обговорити уявлення про нові підходи до розуміння, якою має бути якісна освіта і як оцінювати її результативність.

Вересень 2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

8.

Педагогічні  читання

«Сучасні світові тенденції дошкільної освіти»

Вересень,

2023р.-

Травень, 2024р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

9.

Теоретично  – практичний семінар

«Організація проєктів громадянсько-патріотичного змісту в різних вікових групах»

Мета: розширити знання педагогів про особливості організації проєктів громадянсько-патріотичного змісту, доповнити методичну картотеку педагогів технологічними картками проєктів українознавчого змісту для різних вікових груп.

Вересень,

2023р. -

Травень, 2024р.

10.

Відкриті покази:

Освітній напрям

«Дитина в соціумі». «Дитина в світі мистецтва»

«Сцени Андріївської «паті» в українській хаті»

Листопад 2023р.

Вихователь

Оксана Іскра

Керівник музичний

Юлія Гурц

Освітній напрям «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини» інтегроване заняття «Як народжується книжка?»

Лютий, 2024р.

Вихователь

Оксана Іскра

Освітній напрям «Дитина в соціумі», «Дитина в світі мистецтва»

Бінарне заняття «У бабусі на городі»

Листопад 2023р.

Вихователь

Алла Гончарук Керівник музичний

Юлія Гурц

Освітній напрям «Дитина в соціумі». Інтегроване заняття «Рукавички-чарівнички»

Лютий, 2024р.

Вихователь

Алла Гончарук

Освітній напрям «Дитина в соціумі» «Дитина в світі мистецтва»

Оркестровий клас «Казка написана звуками»

Листопад 2023р.

Вихователь

Наталія Драмарецька Керівник музичний

Юлія Гурц

Освітній напрям «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини» Квест для дітей старшої групи  «Хочу все про Зиму знати»

Лютий, 2024р.

Вихователь

Наталія Драмарецька

Освітній напрям «Дитина в соціумі» «Дитина в світі мистецтва»

Музична казка  «Кольори Осені» (Метод моделювання)

Листопад 2023р.

Вихователь

Людмила Заграй Керівник музичний

Юлія Гурц

Освітній напрям «Дитина в соціумі», «Мовлення  дитини» «Казковий мікс»

Лютий, 2024р.

Вихователь

Людмила Заграй

Освітній напрям «Дитина в соціумі», «Дитина в світі мистецтва»

Бінарне заняття «Музика Осені»

Листопад 2023р.

Вихователь

Ольга Буркан Керівник музичний

Юлія Гурц

Освітній напрям «Дитина в соціумі». «Мовлення дитини» Тематичне заняття «Моя Батьківщина – моя Україна!»

Лютий, 2024р.

Вихователь

Ольга Буркан

12.

Панорама ідей

«Визначення основних напрямків методичної та освітньої діяльності на наступний навчальний рік».

Травень  2024р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Теоретично – практичний семінар

Тема «Організація проєктів громадянсько-патріотичного змісту в різних вікових групах» 2023-2024н.р.

Мета: розширити знання педагогів про особливості організації проєктів громадянсько-патріотичного змісту: вибір теми, організація діяльності дітей, прогнозований результат; запропонувати педагогам опрацювати статті в періодичних виданнях щодо громадянсько-патріотичного виховання дошкільників;  доповнити методичну картотеку педагогів технологічними картками проєктів українознавчого змісту для різних вікових груп.

Керівник: вихователь – методист  Оксана Іскра

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1

Педагогічна пошта

Теоретична частина

Ознайомлення педагогів з особливості організації проєктів громадянсько-патріотичного змісту: вибір теми, організація діяльності дітей, прогнозований результат.

Практична частина

Патріотизм як суспільна та особистісна цінність.

Домашнє завдання:

Опрацювати зміст освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» відповідно вікової групи.

Вересень  2023р.

Вихователь – методист                  Оксана Іскра

Педагоги

2

Робота в мікрогрупах

Теоретична частина

Національно-патріотичне виховання у викликах часу. Практична частина

Основи патріотичних почуттів дошкільників: як формувати та які напрями обрати?

Домашнє завдання:

Опрацювати  статті в періодичних виданнях щодо громадянсько-патріотичного виховання дошкільників.

Жовтень    2023р.

Вихователь – методист                  Оксана Іскра

Педагоги

3

Практикум

Теоретична частина

Концептуальні засади національно-патріотичного виховання .

Практична частина

Групова педагогічна рефлексія «Нові акценти національно-патріотичного

виховання».

Домашнє завдання:

Методи та прийоми громадянсько-патріотичного виховання дошкільників.

Листопад 2023р.

Вихователь – методист                  Оксана Іскра

Педагоги

4

Консульта-ція

Теоретична частина

Аргументація у національно-патріотичному вихованні .

Практична частина

Система  роботи щодо формування патріотичних почуттів засобами народознавства.

Домашнє завдання:

«Патріотом має бути кожен, тому

що…» (метод «Прес»)

Грудень  2023р.

Вихователь – методист                  Оксана Іскра

Педагоги

5

Міні-лекція

Мозковий

штурм

Теоретична та практична частина

Партнерство у національно-патріотичному

вихованні.

«Хто може бути партнером у національно-патріотичному

вихованні».

Домашнє завдання:

Вправа «Аукціон ефективних форм

громадянсько-патріотичного

виховання».

Січень 2024р.

Вихователь – методист                  Оксана Іскра

Музичний керівник

6

Семінарсь-кий модуль

Теоретична частина

Участь дітей у житті суспільства як вияв патріотичної

позиції.

Практична частина

Організація  проєктів громадянсько-патріотичного змісту.

Домашнє завдання:

Упорядкувати методичну картотеку педагогів технологічними картками проєктів українознавчого змісту для різних вікових груп.

Березень 2024р.

Вихователь – методист                  Оксана Іскра

Педагоги

7

Аукціон педагогіч-них ідей

Теоретична та практична частина

Рекламна презентація успішних форм патріотичного виховання: обмін досвідом.

Домашнє завдання:

Організація  проєктів громадянсько-патріотичного змісту.

Квітень 2024р.

Вихователь – методист                  Оксана Іскра

Педагоги

8

Обмін думками

Теоретична частина Літературна кав’ярня Бесіда за підсумками роботи теоретично – практичного семінару.

Травень 2024р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

Педагогічні читання на тему

«Сучасні світові тенденції дошкільної освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів» 2023-2024н.р.

Мета: ознайомити педагогів з основними тенденціями дошкільної освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів, підвищити  професійні компетентності педагогів, удосконалити  науково-методичний рівень підготовки педагогів, стимулювати творчу  ініціативу педагогів.

Склад творчої групи з підготовки та проведення педагогічних читань: Оксана Іскра, вихователь – методист, керівник групи,  Іванна  Левченко, вихователь, Оксана Іскра, вихователь, Марина Чернета, вихователь, Тетяна Бородій, вихователь.

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

І. Підготовчий етап

1.

Інформація Презентація

Ознайомлення  педагогів з основними тенденціями дошкільної освіти зарубіжних країн

Вересень 2023р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

2.

Інформація

Опрацювання педагогічної літератури з метою презентації перед педагогічним колективом

Жовтень 2023р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

ІІ. Організаційний етап

1.

Інформація 

Занесення в картотеку інформації та поповнення каталогу літератури за темою «Сучасні світові тенденції дошкільної освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів»

Вересень 2023р.-Травень 2024р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

ІІІ. Методичний етап

1.

Презентація

Оформлення для батьків консультативно-довідкові матеріали про передові ідеї дошкільної освіти країн зарубіжжя.

Жовтень 2023р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

ІV. Аналітичний етап

1.

Інформація Презентація

Дошкільна освіта України та інших країн світу. Системи освіти в країнах світу: порівняльний аналіз.

Вересень 2023р.

Педагоги

2.

Інформація Презентація

Забезпечення ефективності інноваційної діяльності у вітчизняних організаціях на основі зарубіжного досвіду. Шкільний сад як навчально-дослідницьке

середовище: польський досвід.

Жовтень 2023р.

Педагоги

3.

Інформація Презентація

Організація педагогічної просвіти батьків дітей

дошкільного віку у США

Листопад 2023р.

Педагоги

4.

Інформація Презентація

Дитячі садки в Німеччині.

Грудень  2023р.

Педагоги

5.

Інформація Презентація

Провідні ідеї В. Сухомлинського в контексті сучасних ідей дошкільної педагогіки.  Педагогіка В. Сухомлинського і Нова українська школа.

Січень 2024р.

Педагоги

6

Інформація Презентація

Зарубіжні системи дошкільного музичного виховання.

Лютий 2024р.

Педагоги

7.

Інформація Презентація

Дошкільна освіта в Японії та Китаї.

Березень 2024р.

Педагоги

8.

Інформація Презентація

Узагальнення роботи: вплив основних тенденцій дошкільної освіти передових країн світу на розвиток освіти дошкільників в Україні.

Квітень 2024р.

Педагоги

V. Підсумковий етап

1.

Презентація

Літературна кав’ярня Бесіда за підсумками педагогічного читання.

Травень 2024р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра Педагоги

Консультація для педагогів 2023-2024н.р.

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Консультація

Сучасне програмно – методичне забезпечення, що сприяє інноваційній спрямованості освітнього процесу.

Методичні рекомендації щодо впровадження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти»

Вересень

2023р.

Завідувач                         Лариса Гаріпова

2.

Методичні рекомендації

Формуємо готовність педагогів до роботи в інклюзивній групі

Вересень

2023р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

3.

Рекомендації

Рекомендації щодо добору музичного матеріалу

Жовтень

2023р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

4.

Пам’ятки

Вплив музики на психічну діяльність дитини

Жовтень

2023р

Вихователь – методист    Оксана Іскра

5.

Консультація, поради

Вплив музики на розвиток особистості дошкільників

Листопад

2023р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

6.

Пам’ятки

Обдарованість як вияв здібностей дитини

Листопад

2023р.

Музичний керівник

Юлія Гурц

7.

Консультація

«Так» і «ні» в роботі з дитиною з ООП.

У групі «особлива» дитина: як налагодити взаємодію?

Грудень

2023р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

8.

Методичні рекомендації

Різновиди мовленнєвої комунікації з дітьми

Грудень

2023р.

Завідувач                         Лариса Гаріпова

9.

Майстер-клас

Як розвивати зв’язне мовлення молодших дошкільників

Січень

2024р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

10.

Мовленнєва гостина

Розвиток компонентів професійного мовлення вихователя

Січень

2024р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

11

Колоквіум

Заняття з навчання дітей складати розповіді за картиною

Лютий

2024р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

12.

Майстер-клас

Із цеглинками граємо — мовлення розвиваємо! Корекційні ігри для дітей з особливими мовленнєвими потребами

Лютий

2024р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

13.

Консультація

Соціально-громадянська компетентність дошкільника: сучасний освітній вектор

Березень

2024р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

14.

Консультація

Організація проєктів громадянсько-патріотичного змісту в різних вікових групах

Квітень

2024р.

Завідувач                         Лариса Гаріпова

15.

Консультація

Крок до школи, або Як ми налагоджуємо наступність між

ланками освіти

Травень

2024р.

Завідувач                         Лариса Гаріпова

16.

Поради

Квест як засіб підготовки майбутніх першокласників

Травень

2024р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

17.

Буклет

Безпечне літо: як дитині надати домедичну допомогу?

Травень

2024р.

Старша  медична сестра

Олена Ординська

План роботи школи молодого вихователя 2023-2024н.р.

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Аналіз       анкет.

Співбесіда

Виявити рівень теоретичної підготовки. Створити умови для подальшого особистісного зростання педагогів

Вересень

Вихователь - методист

Оксана Іскра

2.

Наказ по ЗДО

Створити умови для обміну досвідом

Серпень

Завідувач

Лариса Гаріпова

3.

Методичні  рекомендації

Організувати оперативне вивчення наукових досягнень

Вересень

Вихователь - методист

Оксана Іскра

4.

Методичні

рекомендації

Ознайомити з нормативними документами

Вересень

Вихователь – методист

Оксана Іскра

5.

Співбесіда. Методичні рекомендації

Допомогти знайти найкоротший шлях впровадження теоретичних знань

Вересень

Вихователь  - методист

Оксана Іскра

6.

Перегляд занять, аналіз, визначення місця інновацій-них технологій в структурі заняття.

Озброїти вихователів дидактичними знахідками, виховними ідеями, педагогічними скарбами, які б сприяли підняттю педагога на нову сходинку фахового зростання.

Листопад-квітень

Вихователі

7.

Конспекти занять, режимних моментів

Сприяти вивченню позитивного педагогічного досвіду

Протягом року згідно індивідуальних планів

Педагоги-наставники

8.

Конспекти занять, режимних моментів

Сприяти зростанню педагогічної майстерності, швидкій педагогічній адаптації молодих вихователів

Протягом року згідно індивідуальних планів

Молоді спеціалісти

Робота творчої групи

Тема «Використання LEGO - технологій в освітньому процесі як інноваційна технологія всебічного розвитку особистості дошкільника» 2023-2024н.р.

Мета: сприяти оновленню освітнього процесу через використання інноваційної технології «LЕGО-конструювання», як одного з основних факторів формування пізнавальної компетентності дітей дошкільного віку; створити систему роботи по реалізації та впровадженню інноваційної технології «LЕGО» в роботі з дітьми дошкільного віку; залучати педагогів та батьків до реалізації LEGO - технологій і створити команду однодумців; розвивати дрібну моторику рук; конструкторські, розумові та творчі здібності; креативність, увагу, самостійність, здатність зосередитися, пам’ять, логічне мислення; стимулювати загальний мовленнєвий розвиток, дати дитині можливість пояснити своє бачення; поглиблювати знання про лічбу, форми, пропорції, симетрію, міцність і стійкість конструкції; навчати орієнтуватись у просторі та на площині; розширювати уявлення про навколишній світ, архітектуру, транспорт; формувати вміння порівнювати, аналізувати та планувати подумки розділяти предмет на складові частини та збирати з них ціле; заохочувати спілкуватись одне з одним, працювати разом і поважати свою та чужу працю.

Керівник: вихователь-методист  Оксана Іскра

Склад творчої групи: вихователі: Алла Гончарук, Наталія Драмарецька,  Юлія Гурц,  Людмила Заграй,  Ольга Буркан

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

Теоретична частина

Опрацювання періодичних видань, літератури; підбір практичного матеріалу,

розробка консультацій.

1.

Організаційне засідання

Обговорення плану роботи на рік. Опрацювання періодичних видань, літератури з метою презентації перед педагогічним колективом, виставка.

Вересень

2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Члени творчої групи

2.

Методичні

рекомендації

Опрацювання учасниками творчої групи Програми розвитку дитини від 2 до 6 років та методичних рекомендацій «Безмежний світ гри з LЕGО».

Жовтень

2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

3.

Круглий стіл

Основні практичні підходи до організації гри з LЕGО. Висвітлення особливостей використання LЕGО конструювання у сучасних ЗДО.

Листопад

2023р.

Вихователь

4.

Педагогічний всеобуч

Використання  LEGO-технологій , як освітнього інструменту під час освітнього процесу.

Грудень

2023р.

Вихователь

5.

Педагогічний всеобуч

Конструктор LEGO– методичний комплекс, що відкриває широкі можливості розвитку дітей дошкільного віку.

Січень

2024р.

Вихователь

6.

Круглий стіл

Орієнтовна тематика конструкцій «На старті творчих задумів» (розвиваючі ігри за віком дитини)

Лютий

2024р.

Вихователь

7.

Консультація для педагогів

Будуємо місточок у дитинство. Налагодження взаємодії з батьками.

«Як навчити дитину читати за допомогою конструктора LEGO?»

Березень

2024р.

Вихователь

8.

Педагогічний всеобуч

Поновити  картотеку методичних матеріалів та тематичних статей  до змісту «Використання LEGO - технологій в освітньому процесі як інноваційна технологія всебічного розвитку особистості дошкільника».

Квітень

2024р.

Вихователь

9.

Організаційне засідання

Підсумок роботи творчої групи

Травень 2024р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Практична частина

Розробка алгоритмів, конспектів, пам’яток, порад, рекомендацій;

виготовлення практичних посібників.

1.

Організаційне засідання

Опрацювання учасниками творчої групи Освітньої програми для дітей від 2 до7 років «Дитина».

Жовтень

2023р.

Всі члени творчої групи

Вихователі

2.

Методичний ринг

LEGO-технологія як засіб інтелектуального

розвитку дітей старшого дошкільного віку.

Листопад

2023р.

Вихователі

3.

Методичний ринг

LEGO: середовище, іграшка, інструмент. Формування навичок  конструктивно-ігрової діяльності у дітей за допомогою LEGO.

Грудень

2023р.

Вихователі

4.

Майстер-клас

П’ять речей, яким діти навчаться, граючи з  LEGO.  Ігри з використанням конструктора LEGO.

Січень

2024р.

Вихователь

5.

Квест

Можливості LEGO в логіко-математичному розвитку дітей

Лютий

2024р.

Вихователь

6.

З досвіду роботи

Методика «Шість цеглинок»

(ігри-завдання)

Березень

2024р.

Вихователь

7.

Поради для батьків

«Граємо на рівних». Роль дорослого в ігровому просторі дитини.

Квітень

2024р.

Вихователь

8.

Організаційне засідання

Підсумок роботи творчої групи

Травень 2024р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Творчі конкурси та огляди 2023-2024н.р.

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Конкурс

Спортивні перегони серед вихованців ЗДО «Перші кроки»

Вересень  2023р.

Педагоги

2.

Конкурс

Конкурс на створення дитячої книги «Дитячі історії про…»

Вересень  2023р.

Педагоги

3.

Конкурс

Конкурс в рамках Освітнього проєкту

«EcoWorldKids»

Жовтень 2023р.

Педагоги

4.

Конкурс

Конкурс на кращу  композицію «Гарбузова Осінь» (Асорті нетрад. технік)

Жовтень

2023р.

Всі вікові групи

5.

Конкурс

Конкурс новорічних композицій «Зимова феєрія»

Грудень 2023р.

Всі вікові групи

6.

Конкурс

Конкурс на кращий посібник в рамках акції «Ярмарок фахових сподівань»

Лютий  2024р.

Педагоги

7.

Конкурс

Конкурс творчості  «Барвиста писанка»

Квітень 2024р.

Всі вікові групи

8.

Конкурс

Конкурс «Україна незламна, сильна, талановита» у рамках фестивалю дитячої творчості «Сяйво талантів»

Травень 2024р.

Всі вікові групи

Нетрадиційні форми роботи 2023-2024н.р.

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Експрес поради

Налагодження освітнього процесу в умовах війни

Вересень

2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

2.

Квест педагогів, вчителів, батьків

Як виховувати свідомого громадянина?

(співпраця зі школою)

Лютий

2024р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

3.

Обмін досвідом

Використання LEGO – технології в освітньому просторі НУШ

Квітень 2024р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Самоосвіта 2023-2024н.р.

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Інформація

З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності, адаптації до стилю роботи  призначити наставників для молодих педагогів:   Іванна Левченко – Марина Чернета; Лілія Литвинюк –

Тетяна Бородій;

Оксана Іскра – Юлія Гурц, Дар’я Коробчук

та  організувати  їх роботу.

Протягом року

Завідувач

Лариса Гаріпова

2.

Інформація

Організувати участь педагогів у методичних об’єднаннях та семінарах за планом-графіком КУ «ЦПРПП»:

- для вихователів груп раннього віку –  Марина Чернета, Тетяна Бородій;

- для вихователів молодших груп  – Тетяна Шилова;

- для вихователів середніх груп  – Оксана Книга;

- для вихователів старших груп  –

Інна Шірокова;

- для музичних  керівників –                                             Юлія Гурц.

Відповідно до Перспективи

Вихователь –методист

Оксана Іскра

3.

Забезпечити участь в роботі «Школи молодого вихователя»:

1-го року роботи вихователя Тетяни Бородій, 3-го року роботи вихователів Марини Чернети,  музичного  керівника–                                             Юлії Гурц, інструктора з фізкультури –Дар’я Коробчук.

Відповідно до Перспективи

Вихователь –методист

Оксана Іскра

4.

Інформація

Проводити огляд новинок методичної та періодичної літератури

1 раз на місяць

Вихователь –методист

Оксана Іскра

5.

Інформація

З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу, проводити взаємовідвідування занять та режимних моментів між колегами

Протягом року

Завідувач

Лариса Гаріпова

Вихователь – методист Оксана Іскра

педагоги

6.

Засідання

Організувати роботу по самоосвіті педагогів над проблемними питаннями дошкільного виховання та їхні звіти на педагогічних годинах.

1 раз на місяць

Завідувач

Лариса Гаріпова

Вихователь –методист

Оксана Іскра

7.

Засідання

Сприяти розвитку вміння педагога здійснювати самоаналіз як основи для визначення ефективності своєї професійної діяльності та самовдосконалення

Протягом року

Завідувач

Лариса Гаріпова

Вихователь – методист Оксана Іскра

педагоги

Тема самоосвіти 2023-2024н.р.

Відповідальний

Примітка

І.О. Ликова «Формування естетичного ставлення і художніх здібностей в образотворчій діяльності»

Іванна Левченко

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (ранній вік)

Тетяна Бородій

Валеологічне виховання дітей молодшого дошкільного віку

Алла Гончарук

Екологічне виховання дітей дошкільного віку

Анна Климчук

«Моя Україна – Батьківщина» (громадянсько-патріотичне виховання)

Юлія Петрук

Соціальна і фінансова освіта дошкільників «Афлатот»

Інна Шірокова

І.О. Ликова «Формування естетичного ставлення і художніх здібностей в образотворчій діяльності»

Лілія Литвинюк

Л. Шульга «Розвиток творчих здібностей дітей  середнього дошкільного віку на заняттях з малювання»

Людмила Заграй

«Школа ейдетики»

Тетяна Шилова

Л. Шульга «Розвиток творчих здібностей дітей  середнього   дошкільного віку на заняттях з малювання»

Ольга Буркан

LEGO-конструювання – як один із засобів творчої гри

Наталія Драмарецька

«Про себе треба знати, про себе треба дбати» (Валеологія)

Ірина Мазурик

Г.Чепурний «Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти»

Світлана Антепа

Н.Гавриш, О.Пометун «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»

Оксана Книга

Українські музичні хореографічні традиції в дошкільній освіті, як умова розвитку творчості дитини

Юлія Гурц

Впровадження освітніх інноваційних методик, технологій та ППД

2023-2024н.р.

№ з/р

Назва навчальних програм, методик та технологій

Етап

Відповідальний

1.

Емілія Шийко «Розвиток пізнавальної  сфери  дітей 3-го року життя»

Впровадження

Вихователь І молодшої групи №1 Іванна Левченко

2.

Розвиток самостійності сенсорних здібностей дітей раннього віку на основі технології саморозвитку М. Монтессорі «Чудеса на піску»

Вивчення та впровадження

Вихователі І молодшої групи№2

Марина Чернета

Тетяна Бородій

3.

Мнемотехніка – технологія ефективного заучування віршів.

Впровадження

Вихователь молодшої групи №3 Алла Гончарук

4.

Палички Кюізенера.

Впровадження

Вихователь молодшої групи №3 Анна Климчук

5.

Інноваційна технологія «Чудеса на піску»

(авт. Т.М.Грабенко, Т.Д.Зінкевич-Євстигнєєва)

Впровадження

Вихователь молодшої груп №4 Юлія  Петрук

6.

К.Л. Крутій , О.П. Кулинич «Технологія побудови занять з художньо – мовленнєвої діяльності дітей молодшого дошкільного віку за сучасними лінгвістичними підходами»

Впровадження

Вихователь молодшої групи №4 Інна Шірокова

7.

І.О. Ликова «Формування естетичного ставлення і художніх здібностей в образотворчій діяльності»

Впровадження

Вихователь середньої групи№5 Лілія Литвинюк

8.

К.Л. Крутій , О.П. Кулинич «Технологія побудови занять з художньо – мовленнєвої діяльності дітей середнього дошкільного віку за сучасними лінгвістичними підходами»

Впровадження

Вихователь середньої групи№5 Людмила Заграй

9.

«Методика 6 цеглинок»

Впровадження

Вихователь середньої групи №8 Ольга Буркан

10.

Л. Фесюкова «Виховання казкою»

Впровадження

Вихователь середньої групи№8 Тетяна Шилова

11.

«Методика 6 цеглинок»

Впровадження

Вихователь старшої групи№6 Наталія  Драмарецька

12.

Пізнавальний розвиток дошкільників в процесі пошуково-дослідницької діяльності

Впровадження

Вихователь старшої групи №6 Ірина Мазурик

13.

К.Л. Крутій, О.П. Кулинич «Технологія побудови занять з художньо – мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку за сучасними лінгвістичними підходами»

Впровадження

Вихователь старшої групи №7 Світлана Антепа

14.

К.Л. Крутій, О.П. Кулинич «Технологія побудови занять з художньо – мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку за сучасними лінгвістичними підходами»

Впровадження

Вихователь старшої групи№7

Оксана Книга

15.

«Методика елементарного музикування» - Карл Орф

Вивчення та впровадження

Музичний керівник

Юлія Гурц

16.

Зроби глибокий вдих, або Опановуємо з дітьми основи дихальної гімнастики.

Вивчення та впровадження

Інструктор з фізичної культури Дар’я Коробчук

Блок 3.2. Заходи з атестації, підвищення кваліфікації педагогів, їх участь у методичній роботі міста 2023-2024н.р.

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Засідання

Провести чергову атестацію

Лариси Гаріпової –завідувача (кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»),

Оксани Іскри –вихователя-методиста  (кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»),

Алли Гончарук –вихователя  дітей молодшого віку (кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»),

Оксани Іскри – вихователя  дітей дошкільного віку (кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»),

Наталії Драмарецької

–вихователя  дітей

старшого віку (кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»),

Людмили Заграй–вихователя  дітей

середнього віку (кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»),

Ольги Буркан –вихователя  дітей  середнього віку

(11 т.р.),

Юлії Гурц –музичного керівника (9 т.р.)

2023-2024 н.р.

Завідувач

Лариса Гаріпова,

вихователь-методист

Оксана Іскра, АК

Педагогічна рада №1

Тема:  «Про завдання діяльності педагогічного колективу

на 2023- 2024 навчальний рік»

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

Теоретична частина

1.

Звіт, інформація, аналіз.

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради

Серпень, 2023р.

Завідувач                Лариса Гаріпова

2.

Інформаційне повідомлення

Підсумки роботи КЗ «ДНЗ № 6 ВМР» за літній період в умовах воєнного стану

Вихователь-методист

Оксана Іскра

3.

Повідомлення

Обговорення та затвердження плану роботи, форм планування, освітніх та парціальних програм  на 2023– 2024н.р.

Завідувач                Лариса Гаріпова

Вихователь-методист

Оксана Іскра

4.

Інформаційне повідомлення

Обговорення та затвердження Освітньої програми КЗ «ДНЗ № 6 ВМР» на 2023-2024р.р.

Завідувач                Лариса Гаріпова

5.

Повідомлення

Затвердження Положення

про педагогічну раду, Положення про творчу групу педагогів ЗДО, Положення про портфоліо педагогічного працівника ЗДО .

Завідувач                Лариса Гаріпова

Вихователь-методист

Оксана Іскра

6.

Інформаційне повідомлення

ВСЗЯО ЗДО. Обговорення та реалізація напряму освітньої діяльності «Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду»

Завідувач                Лариса Гаріпова Вихователь-методист

Оксана Іскра

Педагоги

7.

Повідомлення

Підготовка  колективу до нового навчальному року

Завідувач                Лариса Гаріпова

Педагогічна рада №2

Тема: «Музика як універсальний засіб впливу на розвиток дитячої особистості»

Мета: формувати емоційно-позитивне ставлення до музичних видів діяльності, консолідувати зусилля та рівноцінне партнерство музичного керівника, вихователів, батьків у розвитку музичних здібностей дітей, забезпечити умови до активного включення дітей у музичні види діяльності під час фрагментів життєдіяльності різних форм освітньої роботи в закладі дошкільної освіти й в умовах сім’ї.

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Теоретична частина

1.1

Інформаційне повідомлення

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради

Листопад, 2023р.

Завідувач                Лариса Гаріпова

1.2

Професійний постер

Музика як універсальний засіб впливу на розвиток дитячої особистості

Завідувач                Лариса Гаріпова

1.3

Новини

Організація освітньої роботи  з дошкільниками з організації музичної діяльності дітей

Вихователь-методист

Оксана Іскра

1.4

З досвіду роботи

Вплив музики на розвиток особистості дошкільників

Музичний керівник

Вихователі

1.5

Довідка

Рівень організації освітньої роботи з музичної діяльності дошкільників за освітнім напрямом «Дитина в світі мистецтва»

Вихователь-методист

Оксана Іскра

2

Практична частина

2.1

Презентація

«Музична студія» (за результатами огляду-конкурсу)

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Музичний керівник

Педагоги

2.2

Майстер-клас

Ігри музичної спрямованості

Педагогічна рада №3                                                                                                  Тема: «Формування зв’язного українського мовлення під час використання різних видів діяльності для дітей»

Мета: удосконалити систему роботи проведення аналізу прийомів та методів формування комунікативно-мовленнєвої діяльності; поглибити  теоретичні знання та практичні  вміння педагогічних працівників з питань мовленнєвого розвитку, дотримання єдиної стратегічної лінії у діяльності педагогічного, дитячого та батьківського колективів.

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Теоретична частина

1.1

Інформацій-не повідомлен-ня

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради

Лютий,  2024р.

Завідувач                Лариса Гаріпова

1.2

Психологіч-ний лікбез

Мовленнєва діяльність та її вплив на всебічний розвиток дитини

Завідувач                Лариса Гаріпова

1.3

Семінарсь-кий модуль

Організація освітньої роботи з дітьми на основі літературного тексту

Вихователь-методист

Оксана Іскра

1.4

З досвіду роботи

Як оцінити рівень мовленнєвого розвитку дитини

Педагоги

1.5

Довідка

Про стан роботи з комунікативно-мовленнєвої діяльності, що визначені БКДО в освітньому напрямі «Мовлення дитини»

Вихователь-методист

Оксана Іскра

2

Практична частина

2.1

Майстер-клас

Виставка навчально-методичних посібників, освітніх проектів, електронних та дидактичних ігор з  мовленнєвого виховання дошкільників

Вихователь-методист

Оксана Іскра Педагоги

Педагогічна рада №4

Тема: «Громадянсько-патріотичне виховання  сучасного дошкільника, адаптованого до нових умов життя»

Мета: формувати у старших дошкільників уявлення про їхні права та обов’язки за допомогою соціоігрових ситуацій; розширювати знання дошкільників щодо особливостей життя й побуту українців, їхніх звичаїв і традицій за допомогою творів народної творчості; активізувати основи громадянськості завдяки участі в проєктній діяльності громадянсько-патріотичного змісту.

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Теоретична частина

1.1

Інформаційне повідомлення

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради

Квітень, 2024р.

Завідувач                Лариса Гаріпова

1.2

Професійний постер

Основи патріотичних почуттів дошкільників: популяризація української народної творчості

Завідувач                Лариса Гаріпова

1.3

Ділова гра

Організація проєктів громадянсько-патріотичного змісту в різних вікових групах.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

1.4

З досвіду роботи

Малі форми усної народної творчості як складова національно-патріотичного виховання

Вихователь-методист

Оксана Іскра

1.5

Ток-шоу

Обговорення проєкту річного плану на новий навчальний рік і плану роботи на літній період

Вихователь-методист

Оксана Іскра Педагоги

1.6

Довідка

Стан роботи з громадянсько-патріотичного виховання дошкільників

Вихователь-методист

Оксана Іскра Педагоги

2

Практична частина

2.1

Виставка-презентація

Навчально-дидактичні посібники для формування основ громадянськості дітей

Педагоги

Взаємодія з батьками (Загальні батьківські збори, групові батьківські збори, консультації для батьків, нетрадиційні форми роботи, план роботи Школи молодих батьків «Перші кроки») 2023-2024н.р.

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

І

Залучати родини до активної участі в заходах , формувати в них почуття приналежності до колективу закладу дошкільної освіти, як однодумців.

Протягом року

Завідувач

Лариса Гаріпова,

Вихователь-методист

Оксана Іскра

ІІ

День відкритих дверей

Проводити «Дні відкритих дверей», надавати можливість батькам стати учасниками    освітнього  процесу.

Перший день вересня, грудня, березня.

Завідувач

Лариса Гаріпова Призначена особа з питань ЦЗ

ІІІ

Сприяти підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірності розвитку, навчання та виховання дошкільника.

Протягом року

Завідувач

Лариса Гаріпова

ІV

Всебічно вивчати становище, статус родини та моделі взаємодії з батьками для здійснення диференційованого підходу.

Протягом року

Завідувач

Лариса Гаріпова

V

Загальні батьківські збори

1.

Інформаційна трибуна

Безпечне освітнє середовище: нові виміри безпеки.

Жовтень  2023р.

Завідувач Лариса Гаріпова

Вихователь -   методист

Оксана Іскра Педагоги

Батьки

Доповідь – презентація

1. Облаштування безпечного простору в групових осередках та в укритті.

Диспут

2. Як налагодити тісну взаємодію з батьками в умовах воєнного стану щодо безпечного освітнього середовища.

2.

Методична платформа

Плекаємо в дитині почуття власної гідності.

Квітень 2024р.

Завідувач Лариса Гаріпова

Вихователь -   методист Оксана Іскра

Педагоги

Батьки

Інформаційне повідомлення

1. Виховуємо патріотів змалечку. Плекаємо любов до України!

Майстер-клас

2. Методи формування почуття власної гідності в дошкільників.

Арт-галерея

3. «Барвиста писанка»

3.

1.Звіт адміністрації про підсумки роботи КЗ «ДНЗ №6 ВМР» за 2023-2024 н.р.

Травень 2024р.

Завідувач  Лариса Гаріпова

Вихователь-методист Оксана Іскра

2. Організація літнього оздоровлення та відпочинку.

Групові батьківські збори

1.

Група дітей першої молодшої групи

№1, №2

Вихователі: Іванна Левченко

Марина Чернета

Тетяна Бородій

Марафон

Зміст освітньої діяльності з дітьми першої молодшої групи «Крихітки» (третій рік життя) відповідно вимогам Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років  «Дитина». 10 кроків для успішної адаптації до ЗДО.

Вересень

Ігровий практикум

Художньо-мовленнєва діяльність  та її вплив на емоційну сферу особистості.

Лютий

Круглий стіл

Виховуємо патріотів змалечку.

Травень

2.

Друга  молодша група №3,№4

Вихователі:       Алла Гончарук              Анна Климчук Юлія Петрук

Інна Шірокова

Інформаційний лекторій

Зміст освітньої діяльності з дітьми другої молодшої групи «Малята» (четвертий рік життя) відповідно вимогам Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років  «Дитина». Новий формат перших батьківських зборів.

Вересень

Інтерактивна лекція

Навчаємо дітей складати розповідь за серією сюжетних картин.

Лютий

Ігровий практикум

Як навчити дітей любити Батьківщину?

Травень

3.

Середня група №5,№8

Вихователі:   Лілія Литвинюк  Людмила Заграй

Тетяна Шилова Ольга Буркан

Педагогіч-ний практикум

Особливості розвитку та виховання дітей середнього дошкільного віку. Зміст освітньої діяльності з дітьми середньої групи «Чомусики» (п’ятий рік життя) відповідно вимогам Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років  «Дитина». Як убезпечити дітей: формуємо навички.

Вересень

Квест

Дидактичні ігри для розвитку діалогічного мовлення дітей.

Лютий

Майстер-клас

Традиції рідного краю в роботі з дошкільниками.

Травень

4.

Старша група                № 6, №7

Вихователі: Наталія Драмарецька  Ірина Мазурик  Світлана Антепа  Оксана Книга

Педагогічний диспут

Психофізіологічна готовність дітей до шкільного навчання. Зміст освітньої діяльності з дітьми старшої групи «Фантазери-мрійники» (шостий рік життя) відповідно вимогам Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років  «Дитина». Створення безпечних умов у ЗДО.

Вересень

Майстер-клас

Мовленнєва компетентність дошкільника – вплив на всебічний розвиток дитини.

Лютий

Квест

Плекаємо любов до України

Травень

VІІ

Консультації для батьків 2023-2024н.р.

1.

Як підготувати дитину до закладу дошкільної освіти в умовах воєнного стану

Вересень

Завідувач Лариса Гаріпова

2.

Навпроти чи поряд? або Як співпрацювати з батьками вихованців. Пам’ятка для батьків у час воєнної небезпеки

Вересень

Вихователь –методист

Оксана Іскра

3.

Поради батькам щодо розвитку творчості дитини

Жовтень

Вихователь-методист

Оксана Іскра

4.

Використання музичної гри в життєдіяльності дитини

Жовтень

Вихователь-методист

Оксана Іскра

5.

Який інструмент обрати для навчання дитини музиці?

Листопад

Завідувач           Лариса Гаріпова

6.

Народні ігри – як засіб музичного виховання

Листопад

Завідувач  Лариса Гаріпова

7.

Дитинство у цифровому форматі. Дитина і гаджети: поради для батьків

Грудень

Вихователь-методист      Оксана Іскра

8.

Чому першачкам складно у школі? або Що батьки роблять не так?

Грудень

Вихователь-методист

Оксана Іскра

9.

Як зробити діалоги з дітьми пізнавальними?

Січень

Вихователь-методист           Оксана Іскра

10.

Інноваційні методи розвитку мовлення дітей дошкільного віку

Січень

Завідувач           Лариса Гаріпова

11.

Мовленнєво пасивна дитина: що робити?

Лютий

Завідувач  Лариса Гаріпова

12.

Як розвивати комунікативну компетентність педагогів?

Лютий

Вихователь-методист  Оксана Іскра

13.

Сімейна традиція в сучасному світі.

Березень

Завідувач  Лариса Гаріпова

14.

Виховуємо соціально компетентного громадянина у грі.

Березень

Вихователь-методист

Оксана Іскра

15.

Народні ігри в роботі з дітьми.

Квітень

Вихователь-методист  Оксана Іскра

16.

Рідна мова – джерело громадянських почуттів.

Квітень

Вихователь-методист

Оксана Іскра

17.

Які навички знадобляться дитині в школі? Які вміння допоможуть дитині адаптуватися до нового колективу?

Травень

Вихователь-методист

Оксана Іскра

18.

Готовність дитини до навчання у школі: інтелектуальний аспект. Методики та тести, що допоможуть визначити рівень інтелектуальної готовності до шкільного навчання

Травень

Завідувач  Лариса Гаріпова

19.

Організація загартування дошкільників влітку.  Почніть загартовувати дитину влітку

Травень

Завідувач Лариса Гаріпова

VІІІ

Нетрадиційні форми роботи 2023-2024н.р.

1.

Психологічна просвіта

Чи готова дитина до школи? Готовність дитини до навчання у школі: фізіологічний, емоційно-вольовий, аспекти

Грудень

2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

2.

Квест з батьками у методичному кабінеті

Готуємося до школи разом. Щоб дитина не загубилася в школі: поради турботливим батькам.

Лютий

2024р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

3.

Поради

Пам’ятка

Навчання на радість: як примирити батьківські вимоги та можливості дитини. Які вміння допоможуть дитині адаптуватися до нового колективу?

Квітень 2024р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

План роботи  Школи молодих батьків  «Перші кроки» 2023-2024н.р.

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Засідання № 1

Круглий стіл «Що враховувати в організації освітнього процесу в ЗДО в умовах воєнного стану»

Інформація

Сучасне програмно – методичне забезпечення, що сприяє інноваційній спрямованості освітнього процесу.

Як подолати тривожність?

10 способів заспокоїти дитину.

22.09.2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Домашнє завдання : Анкетування батьків «Батьки, діти  і заклад дошкільної освіти»

2.

Засідання № 2 «Хто прислухається – той почує!

Онлайн марафон для батьків майбутніх вихованців»

Аналіз домашнього завдання

20.10.2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Круглий стіл

Дискусія «Індивідуальні форми роботи з батьками вихованців: які бувають і як їх організувати»

Домашнє завдання: Дистанційна взаємодія педагогів з батьками (обмін досвідом)

3.

Засідання № 3 «Безпека життєдіяльності: працюємо з батьками»

Аналіз домашнього завдання

24.11.2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Міні-консультація

На варті безпеки життєдіяльності дітей. 9 порад, як ефективно навчити батьків прийомів домедичної допомоги

Як уберегти дитину від переохолодження? Як поводитися в натовпі? (Пам’ятки)

Домашнє завдання: Сучасні засоби організації виховання безпеки життєдіяльності вдома

4.

Засідання № 4 «Безпека життєдіяльності: безпечне середовище вдома»

Аналіз домашнього завдання

22.12.2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Майстер-клас

Евакуаційний рюкзак у закладі дошкільної освіти, вдома: перелік необхідного.

Як організувати безстресовий освітній процес

Домашнє завдання: Безпечне середовище вдома.

5.

Засідання № 5 «Мовленнєва компетентність дитини»

Аналіз домашнього завдання

26.01.2024р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Квест

Демонстрація дидактичних ігор та вправ, спрямованих на розвиток мовлення дитини

Ділова гра «Веселі ігри на розвиток мовного дихання»

Домашнє завдання: Практичне заняття з дітьми «Граємо з дитиною всією родиною»

6.

Засідання № 6 «Використання конструктора LEGO у роботі з дітьми дошкільного віку»

Аналіз домашнього завдання

23.02.2024р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Ділова гра

LEGO-конструктор вдома: граємо і навчаємось. Вправа «Чия команда швидше побудує»

Домашнє завдання: Онлайн-виставка робіт «Граємо з дитиною всією родиною»

7.

Засідання № 7 «Патріотичне  виховання: як зробити дієвим»

Аналіз домашнього завдання

22.03.2024р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Квест

Організація навчання та дозвілля в умовах карантину: корисні матеріали на допомогу батькам  «Створюйте умови — отримуйте результат»

Домашнє завдання: Ігрове моделювання вправи «Граємо поруч — граємо разом!»

8.

Засідання № 8 «Готовність дитини до НУШ: важливі аспекти»

Аналіз домашнього завдання

19.04.2024р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Інформація

Готовність дитини до навчання у школі: інтелектуальний аспект. Готуємося до школи разом. Функціональна готовність дитини до шкільного навчання. Що варто знати батькам?

Домашнє завдання: Тест «Чи готова дитина до школи ?»

9.

Засідання № 9 «Зустріч за круглим столом»

Аналіз домашнього завдання

17.05.2024р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Обмін думками

Чи здійснились наші сподівання?

Звіт про роботу Школи молодих батьків «Перші кроки»

Співпраця  із комунальним закладом «Вінницький ліцей №12» 2023-2024н.р.

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1

Взаємодія закладу дошкільної освіти зі школою

1.1

Інформація

Організаційна  робота:

З метою підвищення якості організації перспективності, наступності у роботі КЗ «ДНЗ № 6  ВМР» та КЗ «Вінницький ліцей №12»:

-  обговорити та скласти  спільний план заходів роботи закладу дошкільної освіти та школи з питань наступності;

- здійснювати моніторинг стану освітнього процесу учнів початкових класів та вихованців старших груп КЗ «ДНЗ № 6  ВМР»

Вересень

2023р.

Протягом року

Вихователь-методист

Оксана Іскра,

Завуч початкових класів

Галина Ярова

Вихователі старших груп

Наталія Драмарецька

Ірина Мазурик

Світлана Антепа Оксана Книга

1.2

З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання у школі організувати та провести екскурсії до школи; до бібліотеки; на свята: «Перший дзвоник»,«Прощавай,Букварик» та на свято «Останній дзвоник»;

- уроки початкових класів. Проводити зі старшими дошкільниками цикл занять «Я йду до школи»; використовувати в освітній роботі читання творів про школу; знайомити вихованців з правилами поведінки школярів;

створювати умови для розгортання сюжетно-рольової  гри «Школа»; провести конкурс дитячих малюнків «Мої враження про школу», «Цікаві спогади про дитячий садок», «Моя майбутня вчителька»; організувати Тиждень початкової школи (листопад); театралізовану презентацію «Один день із    життя першокласника»; спортивні змагання та розваги (вересень)

Протягом року

Вихователі старшої групи

Наталія Драмарецька

Ірина Мазурик

Світлана Антепа Оксана Книга

1.3

З метою підвищення якості організації перспективності та послідовності роботи ЗДО та початкової школи проводити консультації, батьківські збори, Дні відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників.

Протягом року

Вихователь – методист

Оксана Іскра

1.4

З метою якісної підготовки вихованців старших груп до навчання в школі, організувати роботу гуртка «Самчитайлик»

Жовтень - травень

Вихователь-методист

Оксана Іскра

2

Методична робота

2.1

Спланувати спільну роботу.

Вересень

2023р.

Вихователь – методист

Оксана Іскра

Завуч початкових класів

Галина Ярова

2.2

Скласти та обговорити план роботи ЗДО та школи з питань наступності в роботі.

2.3

Ознайомити вихователів з програмою навчання дітей у 1 класі загальноосвітньої школи та вчителів з Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина», програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Вихователь – методист

Оксана Іскра

Завуч початкових класів

Галина Ярова

Вихователі старших груп

Наталія Драмарецька

Ірина Мазурик

Світлана Антепа Оксана Книга

2.4

Поновити банк даних літератури та посібників на допомогу батькам з питань підготовки дитини до школи

Вересень

2023р.

Вихователь – методист

Оксана Іскра

2.5

Запросити вчителів початкових класів на підсумкові заняття в старшу групу,  свята та розваги.

Щоквартально відповідно

до плану

Вихователі старшої групи Наталія Драмарецька

Ірина Мазурик

Світлана Антепа Оксана Книга

Завідувач

Лариса Гаріпова Вихователь-методист

Оксана Іскра

2.6

Психологічна просвіта

Чи готова дитина до школи? Готовність дитини до навчання у школі: фізіологічний, емоційно-вольовий, аспекти

Грудень 2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

2.7

Відвідати уроки у 1 класі: математика (розвиток логічного мислення); ручна праця (розвиток творчих здібностей);

читання(використання ігрових форм у роботі з дітьми).

Протягом року

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Вихователі старших груп

Наталія Драмарецька

Ірина Мазурик

Світлана Антепа Оксана Книга Вчителі початкових класів

2.8

Круглий стіл

Брати участь у роботі педагогічної ради школи, де розглядатимуться питання роботи початкових класів «Сучасні підходи до взаємодії між ЗДО і початковою ланкою закладу загальної середньої освіти»

3

Взаємодія  з батьками майбутніх першокласників

3.1

Призначити єдиний батьківський день для проведення відкритих заходів, зустрічей – останній четвер місяця.

Протягом року

Вихователі старших груп   Наталія Драмарецька

Ірина Мазурик

Світлана Антепа Оксана Книга

3.2

Проводити  музичні, спортивні розваги разом із сім’ями вихованців.

3.3

Психолого-педагогічний практикум для батьків дітей старшої групи

Провести групові батьківські збори спільно з вчителями початкової школи:

- Психофізіологічна готовність дітей до шкільного навчання

Жовтень

2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Завуч початкових класів

Галина Ярова

Вихователі старших груп

Наталія Драмарецька

Ірина Мазурик

Світлана Антепа Оксана Книга

3.4

Квест з батьками у методично-му кабінеті

Готуємося до школи разом. Щоб дитина не загубилася в школі: поради турботливим батькам.

Лютий

2024р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

3.5

Поради

Пам’ятка

Навчання на радість: як примирити батьківські вимоги та можливості дитини. Які вміння допоможуть дитині адаптуватися до нового колективу?

Квітень 2024р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

3.6

Тематичні виставки:

-«Психолог інформує»

- «Скоро до школи»

- «Поради для батьків  майбутніх  першокласників»

Листопад

2023р.

Квітень

2024р.

Вихователі старших груп

Наталія Драмарецька

Ірина Мазурик

Світлана Антепа Оксана Книга

3.7

Консультації для батьків

Чому першачкам складно у школі? або Що батьки роблять не так?

5 потенційних проблем майбутнього першокласника та як їх уникнути.

7 вправ для підготовки руки дитини до письма

Готовність дитини до навчання у школі: інтелектуальний аспект. Методики та тести, що допоможуть визначити рівень інтелектуальної готовності до шкільного навчання

Грудень

2023р.

Січень

2024р.

Лютий

2024р.

Травень 2024р.

Завідувач

Лариса Гаріпова Вихователь-методист

Оксана Іскра

3.7

Інформація

Створити інформаційно-педагогічну бібліотеку порад, рекомендацій для батьків щодо підготовки дітей до шкільного навчання.

Протягом року

Вихователь-методист

Оксана Іскра