Офіційний сайт
дошкільного навчального закладу №6
"Шоколадка"

Цикли різноманітних методичних форм роботи з педагогами щодо реалізації конкретних річних завдань, спрямованих на підвищення їх професійної компетентності

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Інформація

Визначити день тижня вівторок, як методичний день. Проводити: педагогічні ради;

семінари, семінари-практикуми;

інформаційні батли; панорами ідей; майстер-класи; брейн - ринги; колоквіуми; воркшопи

педагогічні квести, вернісажи та інші.

Протягом року

Завідувач

Лариса  Гаріпова,

Вихователь-методист

Оксана Іскра

2.

Інформація

Визначити день тижня четвер (останній кожного місяця), як день цивільного захисту населення. Проводити:

- заняття теоретичні і практичні

- консультації;

- перевірку знань;

- опрацювання літератури;

- практикуми.

Протягом року

Завідувач

Лариса Гаріпова Призначена особа з питань ЦЗ

3.

Засідання

Визначити день тижня п’ятницю, як день атестації. Проводити: засідання атестаційної комісії; консультації; співбесіди; творчі звіти педагогів,    які атестуються.

Протягом атестаційно-го періоду

Завідувач

Лариса Гаріпова

З метою підвищення теоретичного рівня знань педагогів:

4.

Інформація

Направити на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників  КЗ «ДНЗ №6 ВМР» у КЗВО «ВАБО» вихователів Світлану Антепу, Іванну Левченко, Лілію Литвинюк

Протягом року за планом-графіком підвищення кваліфікації педагогіч-них працівників

Завідувач

Лариса Гаріпова

5.

Інформація

Періодично заслуховувати звіти вихователів про проходження курсів перепідготовки, про відвідування міських заходів КУ «ЦПРПП».

Останній вівторок місяця

Педагоги

6.

Інформація

Проводити огляд статей методичної та періодичної літератури.

1 раз на місяць

Вихователь-методист

Оксана Іскра

7.

Міні -тренінг

«Психологічне забезпечення адаптаційного періоду» Мета: Забезпечити оптимізацію перебігу процесу адаптації дітей раннього віку до умов ЗДО, сприяти розвитку пізнавальних процесів дитини, збагачувати життя дитини новими враженнями і позитивними емоціями.

Вересень 2022р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

8.

Одноден-ний семінар

«Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини старшого дошкільного віку»

Вересень 2022р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Вихователі  старшої групи Юлія Петрук

Інна Шірокова

9.

Колоквіум

«Якісна освіта – виклик нового покоління»

Мета: визначити і обговорити уявлення про нові підходи до розуміння, якою має бути якісна освіта і як оцінювати її результативність.

Вересень 2022р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

10.

Педагогічні  читання

«Славетні українці: мудрість виховання»

Вересень,

2022р.-

Травень, 2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

11.

Теоретично  – практичний семінар

«Патріотичне виховання дітей в контексті розвитку духовного потенціалу особистості»

Мета: підвищити рівень теоретичної підготовки педагогів щодо питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення; розглянути прийоми просвітницької роботи вихователя з батьками з патріотичного виховання.

Вересень,

2022р. -

Травень, 2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

12.

Відкриті покази:

Освітній напрям «Дитина в соціумі» Гра-заняття «Особиста безпека дитини»

Листопад 2022р.

Вихователь

Ліля Литвинюк

Освітній напрям «Дитина в соціумі». Інтегроване заняття «Будьмо чемними»

Лютий, 2023р.

Вихователь

Ліля Литвинюк

Освітній напрям «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини» Інтегроване  заняття «Особиста безпека дитини»

Листопад 2022р.

Вихователь

Світлана Антепа

Освітній напрям «Дитина в соціумі». Тематичне заняття «Символи України»

Лютий, 2023р.

Вихователь

Світлана Антепа

Освітній напрям «Дитина в соціумі» Гра-заняття «Про безпеку дбай – загрози помічай»

Листопад 2022р.

Вихователь

Анна Климчук

Освітній напрям «Дитина в соціумі», «Гра дитини» Сюжетно-рольова гра  «У бабусиній світлиці»

Лютий, 2023р.

Вихователь

Анна Климчук

Освітній напрям «Дитина в соціумі» «Не  жартуй з вогнем!». Лепбук для дітей старшого дошкільного віку

Листопад 2022р.

Вихователь

Інна Шірокова

Освітній напрям ««Дитина в соціумі», «Гра  дитини» Гурткова робота «Афлатун відкриває крамницю»

Лютий, 2023р.

Вихователь

Інна Шірокова

13.

Панорама ідей

«Визначення основних напрямків методичної та освітньої діяльності на наступний навчальний рік».

Травень  2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Теоретично – практичний семінар

Тема «Патріотичне виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності в умовах сьогодення»

Мета: розширити та уточнити знання з основних напрямів (зміни) патріотичного виховання дітей дошкільного віку, сприяти оволодінню педагогами сучасними основними засобами цілеспрямованого впливу на формування особистості дошкільників в умовах сьогодення, методикою організації дитячого колективу.

Керівник: вихователь – методист  Оксана Іскра

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1

Педагогічна пошта

Теоретична частина

Ознайомлення педагогів з наказом МОН «Про затвердження Концепції національно- патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у ЗДО»

Практична частина

Особливості виховання патріотизму у дошкільників.

Домашнє завдання:

Опрацювати зміст освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Вересень  2022р.

Вихователь – методист

Оксана Іскра

Педагоги

2

Робота в мікрогрупах

Теоретична частина

Удосконалення  нормативно-правової бази щодо національно-патріотичного виховання

Практична частина

Презентація наочно-дидактичного матеріалу по національно-патріотичному вихованню

Домашнє завдання:

Результативність роботи вихователів щодо патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Моя сім’я, моя родина» (молодші групи №5, №8)

Жовтень    2022р.

Вихователь – методист

Оксана Іскра

Педагоги

3

Практикум

Теоретична частина

Створення  соціально-педагогічних умов для реалізації національно-патріотичного виховання

Практична частина

Розв’язання основних завдань національно-патріотичного виховання за освітніми напрямами БКДО

Домашнє завдання:

Результативність роботи вихователів щодо патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» (середні групи №6, №7 )

Листопад 2022р.

Вихователь – методист

Оксана Іскра

Педагоги

4

Консульта-ція

Теоретична частина

Зміни змісту й форми національно-патріотичного виховання

Практична частина

Система  роботи щодо формування патріотичних почуттів засобами народознавства

Домашнє завдання:

Результативність роботи вихователів щодо патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Відомі люди мого міста, краю» (старші групи №3, №4)

Грудень  2022р.

Вихователь – методист

Оксана Іскра

Педагоги

5

Методичні рекоменда-ції

Теоретична та практична частина

Організація  інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-патріотичного виховання

Домашнє завдання:

Систематизувати матеріали з національно-патріотичного виховання дошкільників засобами музичного мистецтва

Січень 2023р.

Вихователь – методист

Оксана Іскра

Музичний керівник

6

Семінарсь-кий модуль

Теоретична частина

Розвиток  військово-патріотичного виховання

Практична частина

Розробка плану тематичної перевірки «Створення умов для формування національно-патріотичного виховання».

Домашнє завдання:

«Впровадження в освітній процес технологій спрямованих на формування національно-патріотичного виховання».

Березень 2023р.

Вихователь – методист                  Оксана Іскра

Педагоги

7

Аукціон педагогіч-них ідей

Теоретична та практична частина

Презентація матеріалів семінару-практикуму на педагогічній раді.

Впровадження в освітній процес технологій спрямованих на формування національно-патріотичного виховання»

Домашнє завдання:

Скласти конспекти комплексних (інтегрованих) підсумкових занять з національно-патріотичного виховання.

Квітень 2023р.

Вихователь – методист

Оксана Іскра

Педагоги

8

Обмін думками

Теоретична частина Літературна кав’ярня Бесіда за підсумками роботи теоретично – практичного семінару.

Травень 2023р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

Педагогічні читання на теми «Славетні українці: мудрість виховання»

Склад творчої групи з підготовки та проведення педагогічних читань: Оксана Іскра, вихователь – методист, керівник групи,  Анастасія Монастирська, вихователь, Неля  Руденко, вихователь,   Іванна  Левченко, вихователь, Марина Чернета, вихователь

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

І. Підготовчий етап

1.

Інформація Презентація

Впровадження досвіду славетних українців

Вересень 2022р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

2.

Інформація

Опрацювання наукової та педагогічної літератури з метою презентації перед педагогічним колективом

Жовтень 2022р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

ІІ. Організаційний етап

1.

Інформація 

Занесення в картотеку інформації та поповнення каталогу літератури за темою «Славетні українці: мудрість виховання»

Вересень 2022р.-Травень 2023р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

ІІІ. Методичний етап

1.

Презентація

Вивчення педагогічного досвіду славетних українців

Жовтень 2022р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

ІV. Аналітичний етап

1.

Інформація Презентація

Творча спадщина Івана Франка

Вересень 2022р.

Педагоги

2.

Інформація Презентація

Образ у мистецтві Михайла Коцюбинського

Жовтень 2022р.

Педагоги

3.

Інформація Презентація

Дитячий світ очима Катерини Перелісної

Листопад 2022р.

Педагоги

4.

Інформація Презентація

Простір української дитячої книги. Наталя Забіла

Грудень  2022р.

Педагоги

5.

Інформація Презентація

Поезія для дітей: веселі віршики Платона Воронька

Січень 2023р.

Педагоги

6

Інформація Презентація

Любій малечі про цікаві речі. Марія Познанська

Лютий 2023р.

Педагоги

7.

Інформація Презентація

Билиці діда Гриця. Творчість Григорія Бойко

Березень 2023р.

Педагоги

8.

Інформація Презентація

На калині мене мати колихала. Андрій М’ястківський

Квітень 2023р.

Педагоги

V. Підсумковий етап

1.

Презентація

Літературна кав’ярня Бесіда за підсумками педагогічного читання.

Травень 2023р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра Педагоги

Консультація для педагогів

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Консульта-ція

Сучасне програмно – методичне забезпечення, що сприяє інноваційній спрямованості освітнього процесу

Вересень

2022р.

Завідувач                         Лариса Гаріпова

2.

Методичні рекоменда-ції

Що враховувати в організації освітнього процесу в ЗДО в умовах воєнного стану

Вересень

2022р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

3.

Рекоменда-ції

Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання укриття  закладу дошкільної освіти

Вересень

2022р.

Старша  медична сестра

Олена Ординська

4.

Пам’ятки

Як подолати тривожність?

10 способів заспокоїти дитину.

Жовтень

2022р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

5.

Пам’ятки

Про особисту гігієну в умовах надзвичайної ситуації.

Збираємо аптечку на випадок надзвичайної ситуації

Жовтень

2022р

Старша  медична сестра

Олена Ординська

6.

Консульта-ція, поради

Як перестати «залипати» у поганих новинах?

Листопад

2022р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

7.

Пам’ятки

Евакуаційний рюкзак у закладі дошкільної освіти: перелік необхідного

Листопад

2022р.

Старша  медична сестра

Олена Ординська

8.

Консульта-ція

Як організувати безстресовий освітній процес

Грудень

2022р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

9.

Методичні рекоменда-ції

Системність у роботі з безпеки життєдіяльності дошкільників

Грудень

2022р.

Завідувач                         Лариса Гаріпова

10.

Майстер-клас

Стимульна ситуація: як створити та як використовувати

Січень

2023р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

11.

Коучинг

Патріотичне  виховання: як зробити дієвим

Січень

2023р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

12.

Консульта-ція

Щоб країна пишалась нами (формування основ патріотизму в дошкільнят)

Лютий

2023р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

13.

Майстер-клас

Використання конструктора LEGO у роботі з дітьми дошкільного віку

Березень

2023р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

14.

Консульта-ція

Робот власноруч, або Формуємо цікавість дітей до науки та техніки LEGO

Квітень

2023р.

Завідувач                         Лариса Гаріпова

15.

Консульта-ція

Готовність дитини до навчання у школі: інтелектуальний аспект

Травень

2023р.

Завідувач                         Лариса Гаріпова

16.

Поради

Методики та тести, що допоможуть визначити рівень інтелектуальної готовності до шкільного навчання

Травень

2023р.

Вихователь – методист    Оксана Іскра

17.

Буклет

Безпечне літо: як дитині надати домедичну допомогу

Травень

2023р.

Старша  медична сестра

Олена Ординська

План роботи школи молодого вихователя

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Аналіз       анкет.

Співбесіда

Виявити рівень теоретичної підготовки. Створити умови для подальшого особистісного зростання педагогів

Вересень

Вихователь - методист

Оксана Іскра

2.

Наказ по ЗДО

Створити умови для обміну досвідом

Вересень

Завідувач

Лариса Гаріпова

3.

Методичні  рекомендації

Організувати оперативне вивчення наукових досягнень

Вересень

Вихователь - методист

Оксана Іскра

4.

Методичні

рекомендації

Ознайомити з нормативними документами

Вересень

Вихователь – методист

Оксана Іскра

5.

Співбесіда. Методичні рекомендації

Допомогти знайти найкоротший шлях впровадження теоретичних знань

Вересень

Вихователь  - методист

Оксана Іскра

6.

Перегляд занять, аналіз, визначення місця інновацій-них технологій в структурі заняття.

Озброїти вихователів дидактичними знахідками, виховними ідеями, педагогічними скарбами, які б сприяли підняттю педагога на нову сходинку фахового зростання.

Листопад-квітень

Вихователі

7.

Конспекти занять, режимних моментів

Сприяти вивченню позитивного педагогічного досвіду

Протягом року згідно індивідуальних планів

Педагоги-наставники

8.

Конспекти занять, режимних моментів

Сприяти зростанню педагогічної майстерності, швидкій педагогічній адаптації молодих вихователів

Протягом року згідно індивідуальних планів

Молоді спеціалісти

Робота творчої групи

Тема «Як створити освітнє середовище, яке мотивує, активізує, зберігає та розвиває»

Мета: створити освітній простір, адекватний змінам в освіті, сучасним тенденціям розвитку, конкурентоспроможності в умовах, що відповідають соціальним запитам суспільства; розвивати емоційну сферу дітей, творчі задатки, художньо-естетичні смаки, створювати умови, у яких дитина може випробувати себе в різних ролях та діяльностях, реалізувати свої бажання.

Керівник: вихователь-методист  Оксана Іскра

Склад творчої групи: вихователі: Лілія Литвинюк, Світлана Антепа,  Анна Климчук,  Інна Шірокова,  Іванна Левченко

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

Теоретична частина

Опрацювання періодичних видань, літератури; підбір практичного матеріалу,

розробка консультацій.

1.

Організаційне засідання

Обговорення плану роботи на рік. «Як створити освітнє середовище, яке мотивує, активізує, зберігає та розвиває». Аналізуємо зміни

Вересень

2022р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Члени творчої групи

2.

Методичні

рекомендації

Комунікативно-освітній простір ЗДО в умовах війни

Жовтень

2022р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

3.

Круглий стіл

Освітнє середовище дитячого садка: що врахувати під час оцінювання. Параметри оцінювання якості освітнього середовища

Листопад

2022р.

Вихователь

4.

Педагогіч-ний всеобуч

Проєктуємо предметно-ігрове середовище

Грудень

2022р.

Вихователь

5.

Педагогіч-ний всеобуч

Стіни, стеля та підлога, які говорять: упроваджуємо технологію

Січень

2023р.

Вихователь

6.

Круглий стіл

Організація безпечного інформаційного середовища вдома

Лютий

2023р.

Вихователь

7.

Організаційне засідання

Заклад дошкільної освіти як єдиний розвивальний

Березень

2023р.

Вихователь

8.

Організаційне засідання

Підсумок роботи творчої групи

Квітень

2023р.

Вихователь

Практична частина

Розробка алгоритмів, конспектів, пам’яток, порад, рекомендацій;

виготовлення практичних посібників.

1.

Організаційне засідання

Комунікативно-освітній простір ЗДО: поєднуємо форми, формати, режими

Жовтень

2022р.

Всі члени творчої групи

Вихователі

2.

Методич-ний ринг

Оцінювання якості предметно-просторового розвивального середовища груп

Листопад

2022р.

Вихователі

3.

Методич-ний ринг

Концептуальні підходи до розроблення моделі предметно-ігрового середовища

Грудень

2022р.

Вихователі

4.

Організаційне засідання

Поновити  картотеку методичних матеріалів та тематичних статей  до змісту «Розвивальне середовище».

Січень

2023р.

Вихователь

5.

Методичні рекоменда-ції

Безпека дитини в інформаційному просторі

Лютий

2023р.

Вихователь

6.

Круглий стіл

Розвивальне середовище не напоказ, а для дітей

Березень

2023р.

Вихователь

7.

Організаційне засідання

Підсумок роботи творчої групи

Квітень

2023р.

Вихователь

Творчі конкурси та огляди

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Конкурс

Конкурс Освітніх проєктів

Вересень 2022р.

Педагоги

2.

Конкурс

Конкурс на кращу  композицію «Осінній колорит»

Жовтень

2022р.

Всі вікові групи

3.

Конкурс

Конкурс – огляд  на краще оформлення групових приміщень до Нового року «Зимовий вернісаж»

Грудень 2022р.

Всі вікові групи

4.

Конкурс

Конкурс на кращий посібник в рамках акції «Ярмарок фахових сподівань»

Лютий  2023р.

Педагоги

5.

Конкурс

Конкурс творчості  «Великодні дива»

Квітень 2023р.

Всі вікові групи

Нетрадиційні форми роботи

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Експрес поради

Налагодження освітнього процесу в умовах війни

Грудень

2022р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

2.

Квест педагогів, вчителів, батьків

Як виховувати свідомого громадянина?

Лютий

2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

3.

Обмін досвідом

Робот власноруч, або Формуємо цікавість дітей до науки й техніки з LEGO

Квітень 2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Заходи з атестації, підвищення кваліфікації педагогів, їх участь у методичній роботі міста

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Інформація

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів направити на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників КЗ «ДНЗ №6 ВМР»  у КЗВО «ВАБО» вихователів Світлану Антепу, Іванну Левченко, Лілію Литвинюк

2022-2023 н.р.

Завідувач

Лариса Гаріпова

2.

Засідання

Провести чергову атестацію

Лілії Литвинюк -вихователя  дітей молодшого віку (кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»), Світлани Антепи - вихователя  дітей середнього віку (кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»), Анни Климчук -  вихователя  дітей старшого віку (кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»), Інни Шірокової - вихователя  дітей старшого віку (молодший спеціаліст)

2022-2023 н.р.

Завідувач

Лариса Гаріпова,

вихователь-методист

Оксана Іскра, АК

Педагогічна рада №1

Тема:  «Про завдання діяльності педагогічного колективу на 2022- 2023 навчальний рік»

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

Теоретична частина

1.

Звіт, інформація, аналіз.

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради

Серпень, 2022р.

Завідувач

Лариса Гаріпова

2.

Інформацій-не повідомле-ння

Підсумки роботи КЗ «ДНЗ №6 ВМР» за літній період в умовах воєнного стану

Вихователь-методист

Оксана Іскра

3.

Повідомле-ння

Обговорення та затвердження плану роботи, форм планування, освітніх програм  на 2022– 2023н.р.

Завідувач

Лариса Гаріпова

Вихователь-методист

Оксана Іскра

4.

Інформацій-не повідомле-ння

Обговорення та затвердження Освітньої програми КЗ «ДНЗ №6 ВМР» на 2022-2023р.р.

Завідувач

Лариса Гаріпова

5.

Повідомле-ння

Підготовка  колективу до нового навчального року (за результатами огляду-конкурсу)

Завідувач

Лариса Гаріпова

Педагогічна рада №2

Тема: «Безпека життєдіяльності: формуємо навички безпечної поведінки в дошкільників»

Мета: удосконалювати систему роботи з безпеки життєдіяльності дошкільників, поглибити теоретичні знання та практичні вміння педагогічних працівників з питань організації  роботи з формування  основ безпечної поведінки в умовах воєнного стану, дотримання єдиної стратегічної лінії у діяльності педагогічного, дитячого та батьківського колективів.

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Теоретична частина

1.1

Інформаційне повідомлення

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради

Листопад, 2022р.

Завідувач

Лариса Гаріпова

1.2

Професійний постер

Створення безпечних умов в умовах воєнного стану

Завідувач

Лариса Гаріпова

1.3

Новини

Організація освітньої роботи  з дошкільниками з формування основ безпеки життєдіяльності

Вихователь-методист

Оксана Іскра

1.4

З досвіду роботи

Безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку в умовах сьогодення

Вихователі

1.5

Довідка

Створення умов для формування особистої безпеки дітей, що визначені БКДО в освітньому напряму   «Особистість дитини»(за результатами тематичного вивчення)

Вихователь-методист

Оксана Іскра

2

Практична частина

2.1

Ділова гра

«Сучасні підходи до організації роботи з формування навичок безпечної поведінки у дошкільників»

Вихователь-методист

Оксана Іскра

2.2

Майстер-клас

Виставка навчально-методичних посібників, освітніх проектів, електронних та дидактичних ігор з БЖД

Педагоги

Педагогічна рада №3

Тема: «Формування національно-патріотичного виховання особистості в умовах сьогодення»

Мета: формувати патріотичні компетентності вихованців освітнього процесу сучасними формами та методами, проаналізувати систему роботи закладу з означеного питання, обговорити та скоригувати зміст та структуру роботи педагогічного колективу з національно-патріотичного виховання. 

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Теоретична частина

1.1

Інформацій-не повідомлен-ня

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради

Лютий,  2023р.

Завідувач

Лариса Гаріпова

1.2

Психологіч-ний лікбез

Актуальність патріотичного виховання. Завдання та принципи патріотичного виховання.

Завідувач

Лариса Гаріпова

1.3

Семінарсь-кий модуль

Теоретичні та практичні аспекти національно-патріотичного виховання в системі освітнього процесу сучасного ЗДО

Вихователь-методист

Оксана Іскра

1.4

З досвіду роботи

Практична діяльність щодо впровадження патріотичного виховання в освітній діяльності ЗДО

Педагоги

1.5

Довідка

Тематична  перевірка стану роботи з патріотичного виховання дошкільнят

Вихователь-методист

Оксана Іскра

2

Практична частина

2.1

Майстер-клас

Виставка навчально-методичних посібників, освітніх проектів, електронних та дидактичних ігор з  національно-патріотичного виховання дошкільників

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Педагоги

Педагогічна рада №4

Тема: «Використання LEGO - технології в освітньому процесі як інноваційна технологія всебічного розвитку особистості дошкільника»

Мета: розробити систему використання  конструктора  LEGO  в освітньому процесі, формувати у дошкільників уміння працювати в команді, розвивати критичне мислення у дошкільників як умову використання навичок розв’язувати інтелектуальні завдання, життєві ситуації , сприяти формуванню комунікативно-мовленнєвих  умінь, необхідних для міжособистісної взаємодії,  забезпечити умови для творчих здібностей

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Теоретична частина

1.1

Інформацій-не повідо-млення

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради

Квітень, 2023р.

Завідувач

Лариса Гаріпова

1.2

Професій-ний постер

Теоретичні засади використання конструктивно-будівельної діяльності в освітньому процесі

Завідувач

Лариса Гаріпова

1.3

Ділова гра

Методичні  аспекти використання LEGO-технології в освітньому процесі

Вихователь-методист

Оксана Іскра

1.4

З досвіду роботи

Педагогічний досвід використання LEGO-технології у роботі з дітьми раннього та дошкільного віку

Вихователь-методист

Оксана Іскра

1.5

Методичні поради

Організація конструктивно-будівельної діяльності засобами LEGO-технології в ЗДО

Вихователь-методист

Оксана Іскра

1.6

Ток-шоу

Обговорення проєкту річного плану на новий навчальний рік і плану роботи на літній період

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Педагоги

1.7

Довідка

Стан роботи з LEGO-технології дітей раннього та дошкільного віку

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Педагоги

2

Практична частина

2.1

Метод-ний фестиваль

«Сучасні LEGO - технології»

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Взаємодія з батьками (Загальні батьківські збори, групові батьківські збори, консультації для батьків, нетрадиційні форми роботи, план роботи Школи молодих батьків «Перші кроки»)

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

І

Залучати родини до активної участі в заходах , формувати в них почуття приналежності до колективу закладу дошкільної освіти, як однодумців і спільників.

Протягом року

Завідувач

Лариса Гаріпова,

Вихователь-методист

Оксана Іскра

ІІ

Проводити «Дні відкритих дверей», надавати можливість батькам стати учасниками    освітнього  процесу.

Перший день вересня, грудня, березня.

Завідувач

Лариса Гаріпова Призначена особа з питань ЦЗ

ІІІ

Сприяти підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірності розвитку, навчання та виховання дошкільника.

Протягом року

Завідувач

Лариса Гаріпова

ІV

Всебічно вивчати становище, статус родини та моделі взаємодії з батьками для здійснення диференційованого підходу.

Протягом року

Завідувач

Лариса Гаріпова

V

Загальні батьківські збори (онлайн)

1.

Інформаційна трибуна

Онлайн марафон для батьків майбутніх вихованців

Жовтень  2022р.

Доповідь – презентація

1. Створення системи дистанційного спілкування з батьками за допомогою сайту ЗДО

Завідувач Лариса Гаріпова

Інформаційне повідомлення

2. Аналіз активності педагогічного колективу  в поновленні та розміщенні на сайті просвітницьких та інформаційних матеріалів для батьків

Вихователь -   методист Оксана Іскра

Спілка однодумців

3. Як налагодити тісну взаємодію з батьками онлайн в умовах воєнного стану

Вихователь-методист Оксана Іскра

2.

Методична платформа

Креативні підходи до організації безпечного  інформаційного середовища

Квітень 2023р.

Інформаційне повідомлення

1. Мобільне обладнання ігрових зон як майданчик для розвитку творчої уяви дошкільників

Вихователь -   методист Оксана Іскра

Пам’ятка

2. Створення моделей стимульних ігрових ситуацій — необхідна умова для розвитку самостійної ігрової взаємодії

Завідувач Лариса Гаріпова

Професій-ний постер, колаж

3. Аналіз відповідності безпечного  інформаційного середовища потребам дітей різного віку

Вихователь-методист Оксана Іскра

3.

1.Звіт адміністрації про підсумки роботи КЗ «ДНЗ №6 ВМР» за 2022-2023 н.р.

Червень 2023р.

Завідувач

Лариса Гаріпова

2. Організація літнього оздоровлення та відпочинку.

Вихователь-методист Оксана Іскра

Групові батьківські збори (онлайн)

1.

Група дітей першої молодшої групи    №1, №2

Вихователі:

Іванна Левченко Анастасія Монастирська

Неля Руденко

Марина Чернета

Марафон

В дитячий садок прийшли новенькі. Зміст освітньої діяльності з дітьми першої молодшої групи «Крихітки» (третій рік життя) відповідно вимогам Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років  «Дитина». 10 кроків для успішної адаптації до ЗДО

Вересень

Круглий стіл

Як формувати особистісну компетентність дитини 

Лютий

Ігровий практикум

Як налагодити  взаємодію між дітьми  під час ігрової діяльності LEGO. Вправа «Розклади за кольором»

Травень

2.

Друга  молодша група №5,№8

Вихователі:

Лілія Литвинюк  Єлизавета Кардаш

Тетяна Шилова

Ольга Буркан

Інформаційний лекторій

Зміст освітньої діяльності з дітьми другої молодшої групи «Малята» (четвертий рік життя) відповідно вимогам Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років  «Дитина». Новий формат перших батьківських зборів

Вересень

Інтерактив-на лекція

Виховання патріотичних почуттів у дошкільників

Лютий

Ігровий практикум

Методичні поради з організації конструктивно-будівельної діяльності засобами LEGO-технології в ЗДО. Вправа «Передай цеглинку LEGO»

Травень

3.

Середня група №6,№7

Вихователі:

Наталія Драмарецька  Ірина Мазурик

Світлана Антепа

Оксана Книга

Педагогіч-ний практикум

Особливості розвитку та виховання дітей середнього дошкільного віку. Зміст освітньої діяльності з дітьми середньої групи «Чомусики» (п’ятий рік життя) відповідно вимогам Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років  «Дитина». Як убезпечити дітей: формуємо навички

Вересень

Квест

Плекаємо любов до України. Інноваційні форми і методи виховання патріотизму

Лютий

Ігровий практикум

LEGO – технологія як ефективний освітній ресурс. Вправа «Знайди та склади споруду»

Травень

4.

Старша група                № 3, №4

Вихователі:

Алла Гончарук              Анна Климчук

Юлія Петрук

Інна Шірокова

Педагогіч-ний диспут

Психофізіологічна готовність дітей до шкільного навчання. Зміст освітньої діяльності з дітьми старшої групи «Фантазери-мрійники» (шостий рік життя) відповідно вимогам Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років  «Дитина». Створення безпечних умов у ЗДО

Вересень

Майстер-клас

Люби і знай свій рідний край

Лютий

Ігровий практикум

LEGO-конструктор в освітньому процесі: граємо і навчаємось. Вправа «Чия команда швидше побудує»

Травень

VІІ

Консультації для батьків

1.

Як підготувати дитину до закладу дошкільної освіти в умовах воєнного стану

Вересень

Завідувач

Лариса Гаріпова

2.

Навпроти чи поряд? або Як співпрацювати з батьками вихованців. Пам’ятка для батьків у час воєнної небезпеки

Вересень

Вихователь –методист

Оксана Іскра

3.

Безпека життєдіяльності: працюємо з батьками

Жовтень

Вихователь-методист

Оксана Іскра

4.

На варті безпеки життєдіяльності дітей. 9 порад, як ефективно навчити батьків прийомів домедичної допомоги

Жовтень

Вихователь-методист

Оксана Іскра

5.

Як уберегти дитину від переохолодження? Як поводитися в натовпі? (Пам’ятки)

Листопад

Завідувач

Лариса Гаріпова

6.

Дитина захворіла в екстремальних умовах: дії батьків.

Листопад

Завідувач

Лариса Гаріпова

7.

Дитинство у цифровому форматі. Дитина і гаджети: поради для батьків

Грудень

Вихователь-методист      Оксана Іскра

8.

Чому першачкам складно у школі? або Що батьки роблять не так?

Грудень

Вихователь-методист

Оксана Іскра

9.

5 потенційних проблем майбутнього першокласника та як їх уникнути. 7 вправ для підготовки руки дитини до письма

Січень

Вихователь-методист           Оксана Іскра

10.

Як уникнути танців  під дитячу дудку, або Техніки протидії дитячим маніпуляціям

Січень

Завідувач           Лариса Гаріпова

11.

Правила про правила: як навчити дитину справедливості

Лютий

Завідувач  Лариса Гаріпова

12.

Особливості національно-патріотичного виховання дошкільників

Лютий

Вихователь-методист  Оксана Іскра

13.

LEGO-конструктор в освітньому процесі: граємо і навчаємось

Березень

Завідувач

Лариса Гаріпова

14.

Методичні поради з організації конструктивно-будівельної діяльності засобами LEGO-технології в ЗДО

Березень

Вихователь-методист

Оксана Іскра

15.

Конструювання як продуктивний вид діяльності дошкільників

Квітень

Вихователь-методист  Оксана Іскра

16.

LEGO як інноваційна технологія всебічного розвитку особистості дошкільника

Квітень

Вихователь-методист

Оксана Іскра

17.

Готовність дитини до навчання у школі: інтелектуальний аспект

Травень

Вихователь-методист

Оксана Іскра

18.

Методики та тести, що допоможуть визначити рівень інтелектуальної готовності до шкільного навчання

Травень

Завідувач

Лариса Гаріпова

19.

Організація загартування дошкільників влітку.  Почніть загартовувати дитину влітку

Травень

Завідувач

Лариса Гаріпова

VІІІ

Нетрадиційні форми роботи

1.

Психологіч-на просвіта

Чи готова дитина до школи? Готовність дитини до навчання у школі: фізіологічний, емоційно-вольовий, аспект

Грудень

2022р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

2.

Квест з батьками у методично-му кабінеті

Готуємося до школи разом. Функціональна готовність дитини до шкільного навчання. Що варто знати батькам?

Лютий

2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

3.

Поради

Пам’ятка

Навчання на радість: як примирити батьківські вимоги та можливості дитини. Поради для батьків майбутніх першокласників

Квітень 2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

ІX

Продовжити роботу Школи молодих батьків «Перші кроки»

Протягом року

Завідувач

Лариса Гаріпова Вихователь-методист

Оксана Іскра

План роботи  Школи молодих батьків  «Перші кроки»

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Засідання № 1

Круглий стіл «Що враховувати в організації освітнього процесу в ЗДО в умовах воєнного стану» (онлайн)

Інформація

Сучасне програмно – методичне забезпечення, що сприяє інноваційній спрямованості освітнього процесу.

Як подолати тривожність?

10 способів заспокоїти дитину.

21.09.2022р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Домашнє завдання : Анкетування батьків «Батьки, діти  і заклад дошкільної освіти»

2.

Засідання № 2 «Онлайн марафон для батьків майбутніх вихованців»

Аналіз домашнього завдання

19.10.2022р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Круглий стіл

Дискусія «Індивідуальні форми роботи з батьками вихованців: які бувають і як їх організувати»

Створення системи дистанційного спілкування з батьками за допомогою сайту ЗДО

Домашнє завдання: Дистанційна взаємодія педагогів з батьками (онлайн-обговорення, обмін досвідом)

3.

Засідання № 3 «Безпека життєдіяльності: працюємо з батьками»

Аналіз домашнього завдання

23.11.2022р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Міні-консульта-ція

На варті безпеки життєдіяльності дітей. 9 порад, як ефективно навчити батьків прийомів домедичної допомоги

Як уберегти дитину від переохолодження? Як поводитися в натовпі? (Пам’ятки)

Домашнє завдання: Сучасні засоби організації виховання безпеки життєдіяльності вдома

4.

Засідання № 4 «Безпека життєдіяльності: безпечне середовище вдома»

Аналіз домашнього завдання

21.12.2022р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Майстер-клас

Евакуаційний рюкзак у закладі дошкільної освіти, вдома: перелік необхідного.

Як організувати безстресовий освітній процес

Домашнє завдання: Безпечне середовище вдома

5.

Засідання № 5 «Патріотичне  виховання: як зробити дієвим»

Аналіз домашнього завдання

25.01.2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Квест

Організація навчання та дозвілля в умовах карантину: корисні матеріали на допомогу батькам  «Створюйте умови — отримуйте результат»

Домашнє завдання: Ігрове моделювання вправи «Граємо поруч — граємо разом!»

6.

Засідання № 6 «Предметно-ігрове середовище в ЗДО»

Аналіз домашнього завдання

22.02.2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Інтерактив-на лекція

Організація безпечного інформаційного середовища вдома. «Тривожні розлади в дітей: коли емоції шкодять»

Міні-консультація «Куточок психологічного розвантаження вдома»  Поради психолога

Домашнє завдання: Безпечне середовище вдома

7.

Засідання № 7 «Використання конструктора LEGO у роботі з дітьми дошкільного віку»

Аналіз домашнього завдання

22.03.2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Ділова гра

LEGO-конструктор вдома: граємо і навчаємось. Вправа «Чия команда швидше побудує»

Домашнє завдання: Онлайн-виставка робіт «Граємо з дитиною всією родиною»

8.

Засідання № 8 «Готовність дитини до НУШ: важливі аспекти»

Аналіз домашнього завдання

19.04.2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Інформація

Готовність дитини до навчання у школі: інтелектуальний аспект. Готуємося до школи разом. Функціональна готовність дитини до шкільного навчання. Що варто знати батькам?

Домашнє завдання: Тест «Чи готова дитина до школи ?»

9.

Засідання № 9 «Зустріч за круглим столом»

Аналіз домашнього завдання

17.05.2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Обмін думками

Чи здійснились наші сподівання?

Звіт про роботу Школи молодих батьків «Перші кроки»

Співпраця  із комунальним закладом «Вінницький ліцей №12»

№ з/р

Форма проведення заходу

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1

Взаємодія закладу дошкільної освіти зі школою

1.1

Інформація

Організаційна  робота:

З метою підвищення якості організації перспективності, наступності у роботі КЗ «ДНЗ № 6  ВМР» та КЗ «Вінницький ліцей №12»:

-  обговорити та скласти  спільний план заходів роботи закладу дошкільної освіти та школи з питань наступності;

- здійснювати моніторинг стану освітнього процесу учнів початкових класів та вихованців старших груп КЗ «ДНЗ № 6  ВМР»

Вересень

2022р.

Протягом року

Вихователь-методист

Оксана Іскра,

Завуч початкових класів

Вихователі старших груп

Алла Гончарук              Анна Климчук

Юлія Петрук

Інна Шірокова

1.2

З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання у школі організувати та провести екскурсії до школи; до бібліотеки; на свята: «Перший дзвоник»,«Прощавай,Букварик» та на свято «Останній дзвоник»;

- уроки початкових класів. Проводити зі старшими дошкільниками цикл занять «Я йду до школи»; використовувати в освітній роботі читання творів про школу; знайомити вихованців з правилами поведінки школярів;

створювати умови для розгортання сюжетно-рольової  гри «Школа»; провести конкурс дитячих малюнків «Мої враження про школу», «Цікаві спогади про дитячий садок», «Моя майбутня вчителька»; організувати Тиждень початкової школи (листопад); театралізовану презентацію «Один день із    життя першокласника» (лютий); спортивні змагання та розваги (листопад, січень, квітень)

Протягом року

Вихователі старшої групи

Алла Гончарук              Анна Климчук

Юлія Петрук

Інна Шірокова

1.3

З метою підвищення якості організації перспективності та послідовності роботи закладу дошкільної освіти та початкової школи проводити консультації, батьківські збори, Дні відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників.

Протягом року

Вихователь – методист

Оксана Іскра

1.4

З метою якісної підготовки вихованців старших груп до навчання в школі, організувати роботу гуртка «Самчитайлик»

Жовтень - травень

Вихователь-методист

Оксана Іскра

2

Методична робота

2.1

Спланувати спільну роботу.

Вересень

2022р.

Вихователь – методист

Оксана Іскра

Завуч початкових класів

2.2

Скласти та обговорити план роботи ЗДО та школи з питань наступності в роботі.

2.3

Ознайомити вихователів з програмою навчання дітей у 1 класі загальноосвітньої школи та вчителів з Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина», програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Вихователь – методист

Оксана Іскра

Завуч початкових класів

Вчителі початкових класів

Вихователі старшої групи Алла Гончарук              Анна Климчук

Юлія Петрук

Інна Шірокова

2.4

Поновити банк даних літератури та посібників на допомогу батькам з питань підготовки дитини до школи

Вересень

2022р.

Вихователь – методист

Оксана Іскра

2.5

Запросити вчителів початкових класів на підсумкові заняття в старшу групу,  свята та розваги.

Щоквартально відповідно

до плану

Вихователі старшої групи Алла Гончарук              Анна Климчук

Юлія Петрук

Інна Шірокова

Завідувач

Лариса Гаріпова Вихователь-методист

Оксана Іскра

2.6

Психологіч-на просвіта

Чи готова дитина до школи? Готовність дитини до навчання у школі: фізіологічний, емоційно-вольовий, аспект

Грудень 2022р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

2.7

Відвідати уроки у 1 класі: математика (розвиток логічного мислення); ручна праця (розвиток творчих здібностей);

читання(використання ігрових форм у роботі з дітьми).

Протягом року

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Вихователі старших груп

Алла Гончарук              Анна Климчук

Юлія Петрук

Інна Шірокова

Вчителі початкових класів

2.8

Круглий стіл

Брати участь у роботі педагогічної ради школи, де розглядатимуться питання роботи початкових класів «Сучасні підходи до взаємодії між ЗДО і початковою ланкою закладу загальної середньої освіти»

3

Взаємодія  з батьками майбутніх першокласників

3.1

Призначити єдиний батьківський день для проведення відкритих заходів, зустрічей – останній четвер місяця.

Протягом року

Вихователі старших груп   Алла Гончарук              Анна Климчук

Юлія Петрук

Інна Шірокова

3.2

Проводити  музичні, спортивні розваги разом із сім’ями вихованців.

3.3

Ознайомити з Моніторингом якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини старшого дошкільного віку

Протягом року

Вихователі старшої групи №4

Юлія Петрук

Інна Шірокова

3.3

Психолого-педагогіч-ний практикум для батьків дітей старшої групи

Провести групові батьківські збори спільно з вчителями початкової школи:

- Психофізіологічна готовність дітей до шкільного навчання

Жовтень

2022р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

Завуч  початкової школи

Вихователі старших груп

3.4

Квест з батьками у методично-му кабінеті

Готуємося до школи разом. Функціональна готовність дитини до шкільного навчання. Що варто знати батькам?

Лютий

2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

3.5

Поради

Пам’ятка

Навчання на радість: як примирити батьківські вимоги та можливості дитини. Поради для батьків майбутніх першокласників

Квітень 2023р.

Вихователь-методист

Оксана Іскра

3.6

Тематичні виставки:

-«Психолог інформує»

- «Скоро до школи»

- «Поради для батьків  майбутніх  першокласників»

Листопад

2022р.

Квітень

2023р.

Вихователі старших груп

3.7

Консульта-ції для батьків

Чому першачкам складно у школі? або Що батьки роблять не так?

5 потенційних проблем майбутнього першокласника та як їх уникнути.

7 вправ для підготовки руки дитини до письма

Готовність дитини до навчання у школі: інтелектуальний аспект. Методики та тести, що допоможуть визначити рівень інтелектуальної готовності до шкільного навчання

Грудень

2022р.

Січень

2023р.

Лютий

2023р.

Травень 2023р.

Завідувач

Лариса Гаріпова Вихователь-методист

Оксана Іскра

3.7

Інформація

Створити інформаційно-педагогічну бібліотеку порад, рекомендацій для батьків щодо підготовки дітей до шкільного навчання.

Протягом року

Вихователь-методист

Оксана Іскра