Офіційний сайт
дошкільного навчального закладу №6
"Шоколадка"

Усвідомлюючи  загальну мету виховання, а саме – сприяння відродженню національної свідомості, духовності дорослих та формування цих основ в дитинстві, в 2012 році силами колективу ЗДО та батьківської громади була  створена  народознавча кімната «Бабусина світлиця», яка постійно оновлюється та поповнюється новими експонатами. В експозиціях кімнати  представлено вироби з кераміки, малі скульптурні форми, інші види образотворчого мистецтва, що сприяє духовному збагаченню дітей і їх залученню до національних традицій.  Серед експонатів музею є комплекти національного одягу, глиняний і дерев’яний посуд, знаряддя праці, вишивані рушники та наволочки, покривала та килимки, старі світлини та ікони. Центральною у музеї є бутафорська українська піч. А біля неї, відповідно, рогачі, коцюба та хлібна дерев’яна лопата. Ці предмети допомагають осягнути всю глибину минулого не тільки вихованцям дитячого садка, але й батькам та іншим охочим. В музеї з вихованцями постійно проводяться бесіди і заняття народознавчого змісту, стаціонарні та пересувні виставки, приурочені датам державних і народних свят, виховні заходи, родинні свята, екскурсії. Музейно-педагогічний простір позитивно впливає на свідомість вихованців.  Процес пізнання світу через музейні експонати знаходить своє відображення в різноманітній діяльності дітей: малюванні, ліпленні тощо.

1

2

3

4

5

6