Офіційний сайт
дошкільного навчального закладу №6
"Шоколадка"

Відповідно до річного плану роботи ЗДО, з метою виконання Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», успішної реалізації завдань реформування освітньої системи, оптимізації освітнього процесу, розвитку творчої активності педагогів, результативного впровадження в практику роботи ДНЗ досягнень психолого-педагогічної науки, нових технологій,  керуючись «Положенням про міський методичний кабінет», діяльність методичної служби упродовж 2018-2019 навчального року  спрямовувалася на вирішення методичної проблеми: «Формування педагога-новатора, професіонала високого рівня, з метою методологічної переорієнтації освітнього процесу, спрямованого на розвиток особистості дитини для досягнення якісно нового освітнього рівня» та на виконання таких завдань:

-  створення умов для системного впровадження інноваційних форм роботи, залучення педагогічних працівників до дослідницької, експериментальної діяльності;

-   реалізації ефективних технологій навчання педагогів, неперервного фахового вдосконалення, розвитку творчого потенціалу, педагогічної ініціативи та самоосвіти;

-   вивчення, узагальнення, пропагування, впровадження та поширення перспективного педагогічного досвіду;

-   вдосконалення наступності між дошкільною та початковою освітою;

- забезпечення духовного, інтелектуального, фізичного розвитку дитини в умовах ЗДО;

-   подальшого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

навчання та використання їх у освітньому процесі;

-  моніторингу рівня навчальних досягнень вихованців, діагностики роботи педагогів з метою корекції та підвищення результативності освітнього процесу;

-  удосконалення системи національного виховання дошкільників.

Протягом 2018-2019 навчального року методична робота та робота методичного кабінету проводилась таким чином, щоб сформувати професійну компетентність, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2018-2019 навчальному році  спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

№ з/р

Вид діяльності

Планова кількість педагогів

Фактична кількість педагогів

%

1.

Атестація

6

6

100

2.

Курси підвищення кваліфікації

2

2

100

3.

Самоосвіта

19

19

100

4.

Участь у роботі творчої групи

6

6

100

5.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

19

19

100

6.

Відвідування міських шкіл професійного зростання молодих педагогів

4

4

100

7.

Відвідування міських методичних об’єднань

7

7

100

Важливе   місце  в  системі  методичної  роботи з  педагогами  посідали педагогічні години, які проводилися щовівторка, на яких розглядалися питання як теоретичного так і практичного характеру. Це і навчально-методичне консультування педагогів, огляд новинок періодичної  літератури, «круглі столи», тренінги, ділові ігри, аукціони ідей, майстер-класи, звіти про проходження педагогами курсів підвищення кваліфікації, про відвідування міських методичних заходів, про самоосвіту, дискусії, захист проектів, методичні турніри тощо.

Спрямовуючи  освітній процес на  виконання пріоритетних завдань, адміністрацією  сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи,  як  засідання педагогічних  рад:  «Правове виховання дошкільників - міф чи реальність» (листопад), «Формування логіко-математичної компетентності дошкільників через використання інноваційних технологій» (лютий), «Декоративно - прикладне мистецтво як засіб творчого розвитку особистості» (квітень), семінар-практикум «Художнє слово як засіб формування світогляду дитини  - дошкільника» (щомісяця); міні-тренінг «Ласкаво просимо, або Як полегшити адаптацію малюків» (вересень 2018р.); одноденний семінар з вихователями старших груп «Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини» (вересень 2018р.); семінар на тему «Використання інформаційно-комунікаційних технологій  у роботі закладу дошкільної освіти» (жовтень 2018р.); психолого-педагогічний семінар для батьків дітей старшої групи «Формуємо психологічну готовність дитини до школи» (лютий 2019р.);  виготовлення  колажу «Великодні барви» (квітень 2019р.); оформлення інформаційного матеріалу «Форми роботи з батьками з питань фізичного виховання дошкільнят», розроблено комплект пам’яток ОМК, медичної допомоги, розроблено пам’ятку для педагогів по організації самостійної художньої діяльності в закладі дошкільної освіти,  методичні рекомендації для педагогів  з питань безпеки життєдіяльності дошкільнят та методичні рекомендації, поради, пам’ятки  для батьків щодо підготовки дітей до шкільного навчання(січень - травень 2019р.); колективні перегляди занять та режимних моментів (жовтень-квітень), консультації (щомісяця), педагогічні читання на тему «Сучасні підходи до впровадження ідей В.О.Сухомлинського в практику дошкільного навчального закладу» (щомісяця), майстер-класи, ділові ігри та інші форми методичної роботи.

Протягом навчального року плідно працювала творча група над темою  «STREAM – освіта дошкільнят: виховуємо культуру інженерного мислення», що дало можливість формувати культуру інженерного мислення у педагогів та дошкільників, а також можливість реалізації її у закладі дошкільної освіти, удосконалювати творчий підхід до реалізації завдань економічного, соціального, мовленнєвого розвитку дітей на різних вікових етапах, розширювати та систематизувати знання педагогів про специфіку діяльності вихователя, спрямованої на формування моделей поведінки дошкільників для сталого розвитку з урахуванням сучасних соціальних умов.  Участь педагогів у  різних формах методичного навчання сприяла вдосконаленню практичних знань, умінь та навичок з методик дошкільного виховання та навчання. Методичні, організаційно-педагогічні заходи   стимулювали творчі пошуки вихователів, сприяли впровадженню сучасних інноваційних та інформаційно-комунікативних технологій в освітній процес.

Інноваційна діяльність нерозривно пов’язана з впровадженням інноваційних технологій з прогнозованим результатом. У 2018-2019 навчальному році здійснювалося впровадження таких інноваційних технологій: «Розвиток пізнавальної сфери дітей 3-го року життя» Емілія Шийко (вихователь групи дітей раннього віку І.Левченко), «Розвиток самостійності сенсорних здібностей дітей раннього віку на основі технології саморозвитку М. Монтессорі» (вихователь групи дітей раннього віку Н.Руденко), «Формування естетичного ставлення і художніх здібностей в образотворчій діяльності» І.О. Ликової (вихователі групи дітей раннього віку Т.Вершигора, А.Луцька), «Виховання казкою» Л. Б. Фесюкової (вихователь молодшої групи №6 Н.Драмарецька), «Розвиток творчих здібностей дітей молодшого  дошкільного віку на заняттях з малювання» Л.Шульги (вихователь молодшої групи №6 А.Климчук),  «Технологія побудови занять з художньо – мовленнєвої діяльності дітей молодшого дошкільного віку за сучасними лінгвістичними підходами» К.Л.Крутій, О.П.Кулинич (вихователь молодшої групи №7 С.Антепа), «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» (вихователь молодшої групи №7 О.Книга), «Розвиток творчих здібностей дітей середнього дошкільного віку на заняттях з малювання» Л.Шульги (вихователь середньої групи №3 І.Рижкова), «Вивчення віршів за опорними схемами» С.М. Лисенкової (вихователь середньої групи №3 А.Гончарук), «Технологія побудови занять з художньо – мовленнєвої діяльності дітей середнього дошкільного віку за сучасними лінгвістичними підходами» К.Л.Крутій, О.П.Кулинич (вихователь середньої групи №4 Л.Заграй), «Технологія естетико – екологічного виховання» Г.С. Тарасенко (вихователь середньої групи №4 Ю.Павлюк), «Художнє слово і дитяче мовлення» за методикою Н.Гавриш (вихователь старшої групи №5 Н.Галкіна), «Формування естетичного ставлення і художніх здібностей в образотворчій діяльності» І.О. Ликової (вихователь старшої групи №5 Л.Литвинюк), методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі (вихователь старшої групи №8 Т.Шилова), «Граючись читаємо» Л.Шелестова (вихователь старшої групи №8 І.Добрань), школа «Виховання талантів» Сініті Судзукі (музичний керівник Л. Соколовська), «Методика елементарного музикування» Карла Орфа (музичний керівник Е.Суконнік).  Впровадження інноваційних технологій дала можливість педагогам творчо підійти до визначення шляхів реалізації завдань дошкільної освіти, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час організованої діяльності діти творчі, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлювати свої судження. У методичному кабінеті поповнено «банк» інноваційних технологій, які впроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, цілей та прогнозованих результатів.

Важливим аспектом методичної роботи закладу є створення умов для адаптації та успішної роботи молодих педагогів (Т.Вершигора, А.Луцька, І.Добрань, Ю.Павлюк,  Е.Суконнік). В закладі дошкільної освіти розроблено план роботи з молодими педагогами (керівник вихователь-методист О.Іскра), який спрямований на становлення молодого спеціаліста, як суб’єкта професійної діяльності, освоєння ним основ педагогічної майстерності. Семінари-практикуми, ділові ігри, навчальні тренінги, консультативні пункти забезпечили плідну співпрацю наставників і молодих педагогів. Завдяки таким заходам, молоді педагоги не лише підвищили свій професійний рівень, але й відчули себе впевнено, спокійно та почали отримувати задоволення від роботи з дітьми.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу  придбано новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти педагоги опрацьовували протягом навчального року. Проведена підписка на періодичні видання «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Дошкільний навчальний заклад», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Методична скарбничка вихователя», «Практика управління дошкільним закладом», «Музичний керівник», «Скарбничка вихователя».

Протягом 2018-2019 навчального року відбулися зміни у якісному складі педагогічного колективу. На виконання вимог «Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та відповідно до перспективного плану атестації педагогічних працівників КЗ «ДНЗ №6 ВМР»  на 2018-2019 навчальний рік, в закладі дошкільної освіти проводилася атестація педагогічних працівників. Згідно перспективного плану проведення атестації на 2017-2021р.р., у 2019 році  черговій атестації підлягало 4 педагога: вихователь – методист О.Іскра, вихователь І.Рижкова, вихователь О.Іскра, вихователь Н.Руденко. Відповідно до подання про чергову атестацію цих педагогів включено до списку  педагогічних працівників КЗ «ДНЗ №6 ВМР», які атестуються у 2018-2019 н.р. Відповідно до поданих заяв про позачергову атестацію від 05.10.2018р. до списку педагогічних працівників, які атестуються, внесено вихователя Гончарук А.М., вихователя  Драмарецьку Н.М. В закладі дошкільної освіти складено перспективні плани атестації та курсової перепідготовки педагогічних працівників на 2017-2021 роки, план заходів по проведенню атестації педагогічних працівників  на 2018-2019 навчальний рік, визначений день тижня – п’ятниця, як атестаційний день для проведення засідань атестаційної комісії, звітів педагогів, що атестуються.

Всі педагоги закладу підвищують свій фаховий рівень, працюючи над самоосвітою. Тематика самоосвіти визначається самими педагогами з урахуванням потреб освітнього процесу (через  анкетування) та рівня їхньої підготовки. Про виконану роботу, протягом 2018-2019 н.р., кожен педагог звітував усно на педагогічних годинах та письмово у травні місяці. Вихователі Т.Вершигора, І.Левченко, І.Добрань, музичний керівник Е. Суконнік, підвищують свій фаховий рівень, навчаючись у вищих навчальних закладах. Показниками ефективності самоосвіти, перш за все, стали якість організованого педагогами освітнього процесу і їх професійно-кваліфікаційний ріст.

З метою підвищення кваліфікації, педагоги відвідували міські методичні об’єднання, молоді педагоги - міські школи педагогічного зростання «Школу молодого вихователя».

Протягом  навчального року заклад дошкільної освіти брав участь у методичній роботі міста. 25 вересня 2018 року КЗ «ДНЗ№6 ВМР» радо зустрічав студентів 4-го курсу Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Педагогами закладу з дітьми старшого дошкільного віку відбувся показ бінарного заняття «Драматизація  та моделювання української казки «Коза-дереза».

Для слухачів курсів підвищення кваліфікації при КВНЗ «ВАНО» на базі ЗДО 30 жовтня 2018 року проведено  тематичне заняття «Сміття прибирай, Землю захищай» з використанням презентації  та навчально - методичного посібника «Майбутнє без сміття».

30 листопада 2018 року проведено методичне об’єднання вихователів – методистів ЗДО на тему «Зображувальна діяльність як засіб пізнання світу та розкриття творчого потенціалу особистості». Слухачам методичного об’єднання запропоновано використання інноваційних технологій для удосконалення  рівня теоретичної та практичної підготовки вихователів - методистів ЗДО щодо організації зображувальної діяльності в дошкільному закладі; надання методичних рекомендацій щодо створення умов для образотворчої діяльності та розвитку дитячої творчості;  ознайомлення з системою роботи  закладу з використання нетрадиційних технік малювання в освітньому процесі  як одним із шляхів реалізації завдань зображувальної діяльності.

06 грудня 2018 року заклад дошкільної освіти зустрічав викладачів та студентів Вінницького гуманітарно - педагогічного коледжу на тему «Патріотичне виховання на заняттях з фізичної культури». Студентами коледжу, вихователями старших груп  та з дітьми старшого дошкільного віку проведена фізкультурно - музична розвага патріотичного спрямування «В моїм серці Україна!», з метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорона і зміцнення їхнього фізичного, психічного та духовного здоров’я, як необхідної умови формування  майбутнього громадянина України.

17 грудня 2018 року проведено майстер - клас вихователів старшого дошкільного віку на тему «Магія на воді» («Нетрадиційна техніка малювання, як засіб розвитку дитячої образотворчої діяльності»), з досвіду роботи переможця фахового конкурсу «Вихователь року».

23 січня 2019 року на базі закладу дошкільної освіти для вихователів старших груп проведено презентацію навчально-методичного посібника «Майбутнє без сміття» з досвіду роботи переможців в рамках міського конкурсу «Ярмарок фахових сподівань».

Завідувач КЗ «ДНЗ №6 ВМР» Л.Гаріпова, вихователь-методист О.Іскра, автори проекту «Мова – душа народу», в номінації «Художньо - мовленнєвий»; вихователі І.Рижкова, А.Гончарук, автори проекту «Азбуку міста вивчай до ладу, щоб не потрапити раптом в біду», в номінації «Творчий» прийняли участь в загальноміському конкурсі освітніх проектів у дошкільній освіті міста.

Завідувач КЗ «ДНЗ №6 ВМР» Л.Гаріпова, вихователь-методист О.Іскра, автори навчально-методичного посібника «Сторінки історії пронумеровані пам’яттю», прийняли участь в номінації «Навчально-методичний посібник ЗДО» в рамках міського конкурсу «Кращий навчально-методичний посібник 2019»  у рамках акції «Ярмарок фахових сподівань».

13 лютого 2019 року КЗ «ДНЗ№6 ВМР» радо зустрічав Школу молодого вихователя (3-й рік роботи). Тема засідання «Формування творчої особистості під час образотворчої діяльності». Для педагогів розкрито питання «Становлення творчої, активної особистості дошкільника засобами зображувальної діяльності» ( методистом з дошкільної освіти КУ «ММК» Н.Сокиринською); презентація  з досвіду роботи закладу дошкільної освіти «Взаємодія педагогів, дітей та батьків ЗДО з питань використання різних нетрадиційних технік малювання в освітньому процесі»  (вихователем - методистом О. Іскрою); вихователем  Н.Драмарецькою проведено заняття-гра з нетрадиційної техніки малювання світлом  «Світлячок-чарівничок» (з дітьми молодшого дошкільного віку), вихователем Л.Литвинюк майстер-клас з використанням техніки «ебру» «Зимові візерунки» (з дітьми старшого дошкільного віку). З молодими вихователями провели арт-майстерню «Кольоровий калейдоскоп».

У співпраці з комунальною установою «Міський методичний кабінет» у квітні 2019 року узагальнено збірку «Видавнича діяльність закладів освіти Вінницької міської ради. 2018 – 2019 навчальний рік». У газеті Вінницького обласного і міського комітетів Профспілки працівників освіти та науки  «Слово педагога» надрукована стаття «Малювання – це тиша для душі  і музика для ока» (Методичне об’єднання вихователів – методистів ЗДО).

Заклад здобув  перемогу в міській виставці – конкурсі новорічних композицій «Зимова феєрія», чемпіонаті з різних видів спорту серед вихованців дошкільних навчальних закладів «Старти надій». Творчої наснаги педагогам закладу надають садові конкурси творчості, які набули популярності протягом попередніх років. Це конкурси: освітніх проектів (жовтень 2018р.), на кращу композицію на тему «Осінній колорит» (жовтень 2018р.); конкурси – огляди осередків правового виховання дошкільників (листопад 2018р.),  на краще оформлення групових приміщень до Нового року (грудень 2018р), конкурс - огляд «Математичні сходинки» (лютий, 2019р.), конкурс - огляд на краще оформлення етнографічного осередку, конкурс творчості на тему «Великодні барви» (квітень 2019р.). Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли реалізації завдань Комплексної програми  розвитку закладу та річного плану роботи  на належному рівні та ефективному росту фахової майстерності педагогів.

Методична  робота спрямована на вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу педагогів; підвищення педагогічної культури; розвиток спеціальних умінь та навичок; формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності; створені належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника на принципах доступності, індивідуалізації, диференціації та безперервності. Наповнення методичного кабінету відповідає вимогам: інформативності, змістовності, доступності та задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні. Матеріали поповнювалися  відповідно до завдань, які реалізовувалися  колективом закладу дошкільної освіти протягом  2018-2019н.р..

Якість та результативність освітнього процесу

При реалізації завдань плану роботи в  КЗ «ДНЗ №6 ВМР» проводилась чітка, систематична робота з метою формування у дошкільників знань, умінь, навичок відповідно до їх вікових особливостей та вимог Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина». Велика увага приділялась спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість.

Для якісної реалізації  основного  завдання за минулий навчальний рік: «Правове виховання дошкільників - міф чи реальність»(листопад), проведено тематична перевірка стану організації освітньої роботи з  розвитку елементів правової грамотності й культури дітей дошкільного віку за освітньою лінією «Дитина в соціумі» (листопад 2018року), за результатами якого  виявлено, що даному питанню приділялась належна увага, проте необхідно більше використовувати дидактичних ігор та вправ з основ правового виховання для індивідуальної роботи з дітьми та організувати з дітьми вікторини, драматизації казок, у яких порушено права казкових героїв. За результатами тематичного вивчення «Створення умов для формування елементарних логіко-математичних понять, що визначені БКДО в освітній лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» «Формування логіко-математичної компетентності дошкільників через використання інноваційних технологій» (лютий 2019 року), можна зробити висновок, що у закладі створені належні умови для створення умов формування елементарних логіко-математичних понять.

Для якісної реалізації  завдання за минулий навчальний рік:

«Декоративно - прикладне мистецтво як засіб творчого розвитку особистості» (квітень), проведено тематичне вивчення «Стан роботи з декоративно - прикладного мистецтва в закладі дошкільної освіти, що визначені БКДО в освітній лінії «Дитина в світі культури» (квітень 2019 року), за результатами якого виявлено, що даному питанню приділялась належна увага, проте необхідно надалі планувати  роботу з декоративно - прикладного мистецтва в закладі дошкільної освіти.

З метою відстеження динаміки зростання якісних показників кожної дитини (групи в цілому) впродовж навчального року проведено два зрізи знань дітей (на початок та на кінець). Ці дані є вихідним матеріалом для планування індивідуальної роботи з дітьми. Зокрема, для визначення шляхів та форм надання допомоги тим дітям, які мають труднощі у спілкуванні та засвоєнні знань, а також для своєчасного виявлення і подальшого розвитку нахилів і здібностей кожної дитини. Порівнюючи з початком навчального року, в усіх вікових групах спостерігається динаміка покращення рівня знань, умінь та навичок з усіх розділів Освітньої програми для  дітей від двох до семи років «Дитина». Збільшилась кількість дітей, які добре засвоюють програмовий матеріал на заняттях, уміють застосовувати знання на практиці, здатні до інтенсивної розумової діяльності, організовані, уміють зосередитись, старанно виконують завдання, долають труднощі, розуміють вказівки дорослого з першого подання.

На належному рівні проводилася спільна робота педагогів дошкільного закладу та КЗ «ЗОШ І-ІІІ ст.-№12 Вінницької міської ради»,  КЗ «ЗОШ І-ІІІ ст.-№13 Вінницької міської ради». Діти старшого дошкільного віку відвідували протягом навчального року уроки в першому класі з англійської мови «Запрошення до школи»; були гостями на святі «Перший дзвоник», дозвіллі до Дня  Святого Миколая «Вже надходить ніч чарівна», спортивному святі «Посмішка – запорука здоров’я». Педагоги обох ланок підтримують тісний взаємозв’язок. Це дозволило спрямувати весь освітній процес на всебічний розвиток особистості дитини. Вихователями дошкільного закладу відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи. З метою якісної підготовки вихованців старших груп до навчання в школі діяв гурток «Грайлики-читайлики». Постійно відбувався взаємообмін накопиченим педагогічним досвідом між вихователями дітей старших груп та вчителями початкової школи з цікавих проблемних питань реалізації наступності. Проводилися дні відкритих дверей в школі та в закладі дошкільної освіти. Суттєвим напрямом роботи дошкільного закладу і школи є просвіта батьків, взаємодія з родинам вихованців. Протягом року родини отримували теоретичну і практичну допомогу від педагогічних колективів обох ланок освіти. В усіх старших групах педагогами створена інформаційно-педагогічна бібліотека для батьків щодо підготовки дітей до школи, оформлені стенди, журнали та папки-пересувки з даної теми.

В методичному кабінеті підготовлено ряд тематичних папок: «Методичні засади готовності дитини до шкільного навчання», «Психологічна готовність дитини до шкільного навчання», «На допомогу батькам майбутніх першокласників»,  які містять в собі практичні матеріали та поради для батьків, контрольні запитання і завдання щодо готовності дитини до школи; створено інформаційно-педагогічну бібліотеку порад, рекомендацій для батьків щодо підготовки дітей до шкільного навчання. Всі ці заходи утворюють простір для реалізації в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи єдиної, динамічної та перспективної системи, спрямованої на розвиток, виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів.

В 2019 році до школи йде 72 випускника  КЗ «ДНЗ№6 ВМР». Вихователі старших груп Л.Литвинюк,  Н.Галкіна, І.Добрань, Т.Шилова належну  увагу приділяли розвитку пізнавальних процесів, зв’язного мовлення, формуванню

мотиваційної готовності до навчання в школі.

Під час перевірки готовності  дітей до навчання в школі виявлено, що діти-випускники мають на високому рівні (51%) розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів; середній (51%) і достатній (49%) рівень працездатності; середній (40%) і достатній (60%) рівень розумової активності; сформовані навички навчальної діяльності (89%); діти мають середній і достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків; на середньому рівні розвинуті дії мислення: серіація, класифікація, абстрагування; 26% дітей-випускників мають порушення у вимові звуків, що знизило результати засвоєння розділів програми з мовленнєвого розвитку; у дітей-випускників сформована мотивація до шкільної діяльності – 86%, внутрішня позиція учня – 85%, (високий та середній рівень).   Протягом всього навчального року в закладі дошкільної освіти планомірно проводилась робота з обдарованими дітьми. За бажанням батьків та дітей організована робота гуртків, спрямована на розвиток творчих здібностей та обдарованості дошкільників.

Важливою складовою успішної роботи  закладу щодо реалізації пріоритетних завдань є співпраця колективу закладу дошкільної освіти з батьківською громадою. Педагогічним колективом створено всі умови для максимального задоволення запитів батьків вихованців щодо їх виховання та навчання. Батьки є повноправними учасниками освітнього процесу в закладі. Проводиться диференційована робота з батьками. Сьогодні батьки в КЗ «ДНЗ№6 ВМР» є однодумцями, рівноправними учасниками педагогічного процесу. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри,  враховувати особливості кожної родини. Членів родин вихованців постійно запрошували брати участь у  батьківських зборах: загальних зборах членів трудового колективу та батьків (жовтень 2018р., червень 2019р.).

Ефективним є проведення батьківських  зборів «Правове виховання дошкільників» (Ток - шоу), «Співпраця родини з закладом дошкільної освіти» (Педагогічний міст), дні відкритих дверей, групові батьківські збори та спільні свята і розваги: «Осінній ярмарок», «Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров’я!», «Родинами багата Україна!».

На групових батьківських зборах вихователі не лише теоретично збагачували педагогічні знання батьків, а й проводили практичний показ організованої освітньої діяльності з різних розділів програми. Батьків запрошували на різні відкриті заходи, де вони були не лише глядачами, а й активними учасниками у житті дитячого садка. Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи у співпраці із сім’ями вихованців: більшість батьків вихованців (82%) відзначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батьків задовольняють педагоги, які працюють з дітьми (89%), і їхнє ставлення до дітей; 79% членів сімей вихованців із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами, умови, створені для розвитку, навчання і виховання дітей, оцінюють позитивно; високий рівень задоволеності роботою КЗ «ДНЗ №6 ВМР»  і його педагогічним колективом мають 94% опитаних батьків, середній рівень – мають 6%. Проведене анкетування батьків свідчить, що робота дошкільного закладу у співпраці із сім’ями вихованців викликає задоволення більшості батьків. Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час організації освітнього процесу протягом року не було.

Потужним інформаційно-просвітницьким джерелом є сайт КЗ «ДНЗ №6 ВМР», на якому кожен бажаючий може ознайомитись з цікавими матеріалами з життя вихованців закладу та ознайомитись з консультаціями, порадами, рекомендаціями з навчання та виховання дошкільників.