Офіційний сайт
дошкільного навчального закладу №6
"Шоколадка"

 

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

з/р

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка

про виконання

З метою підвищення якості реалізації річних завдань

Визначити день тижня вівторок, як методичний день. Проводити:

- педагогічні ради;

- семінари,

- семінари-практикуми;

- консультації;

- творчі звіти;

- майстер-класи;

- брейн-ринги;

- колоквіуми;

- воркшопи

- педагогічні лікбези та інш.

Протягом року

Завідувач

Л. Гаріпова

Вихователь-методист

О. Іскра


Визначити день тижня четвер (останній кожного місяця), як день цивільного захисту населення. Проводити:

- заняття теоретичні і практичні

- консультації;

- перевірку знань;

- опрацювання літератури;

- практикуми.

Протягом року

Завідувач

Л. Гаріпова Призначена особа з питань ЦЗВизначити день тижня п’ятницю, як день атестації. Проводити:

- засідання атестаційної комісії;

- консультації;

- співбесіди;

- творчі звіти педагогів,    які атестуються.

Протягом атестаційного періоду

Завідувач

Л. Гаріпова


З метою підвищення теоретичного рівня знань педагогів:

Направити на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників  КЗ «ДНЗ№6 ВМР» у КВНЗ «ВАНО» вихователів  Руденко Н.М., Галкіна Н.В..

Протягом року за планом-графіком підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Завідувач

Л. Гаріпова


Періодично заслуховувати звіти вихователів про проходження курсів перепідготовки, про відвідування міських заходів КУ «ММК».

Останній вівторок місяця

Педагоги


Проводити огляд статей методичної та періодичної літератури.

1 раз на місяць

Вихователь-методист

О. Іскра


Провести міні-тренінг

«Ласкаво просимо, або Як полегшити адаптацію малюків» Мета: Забезпечити оптимізацію перебігу процесу адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного закладу.

Вересень 2018р.


Вихователь-методист

О.Іскра


Адаптація – інтегральний показник соціалізації – Інформаційне повідомлення

Вихователь

І. Левченко


Етапи перебігу процесу адаптації   Круглий стіл

Вихователь

Т.Вершигора


Ігри та вправи для першого етапу входження  дитини в дитячий колектив


Вихователь

А.Луцька


Спільна робота педагога та родини  із соціальної адаптації дітей раннього віку – З досвіду роботи


Вихователь

Н. Руденко


Одноденний семінар з вихователями старших груп «Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини»

Мета: Відстежити динаміку особистісних досягнень дітей старшого дошкільного  віку.

Вересень 2018р.

Вихователь-методист

О. Іскра

Вихователі Т.Шилова,

І.ДобраньСемінар на тему  «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі дошкільного навчального закладу»

Мета: формувати інформаційно-комунікаційну культуру педагогів дошкільного навчального закладу  як засіб осучаснення освітнього процесу

Жовтень 2018р.

Вихователь-методист

О. Іскра


10.

Семінар-практикум «Освітні проекти: опановуємо технологію методичного конструктора»                        Мета: реалізувати освітній проект, витрачаючи мінімум часу на його підготовку; створити в групі простір допитливості та самонавчання; організовувати взаємодію дітей у малих групах; визначати зміст завдань, які варто пропонувати дошкільникам для самостійного розв’язання; конструювати освітній процес із елементів картотеки дидактичних засобів.

Жовтень 2018р.

Вихователь-методист

О. Іскра


11.

Педагогічні читання на тему: «Сучасні підходи до впровадження ідей В.О.Сухомлинського в практику дошкільного навчального закладу» (за окремим планом)

Вересень,

2018р.

Листопад, 2018р.

Грудень,  2018р.

Лютий,

2019р

Березень,

2019р.

Квітень, 2019р.

Травень, 2019р.

Вихователь-методист              О. Іскра


12.

Відкриті покази:

Освітня лінія «Дитина в світі культури».  Використання  нетрадиційних технологій розважального малювання «Осіннє дерево»

Листопад 2018р.

Вихователь

Н.Руденко


Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі». Використання  елементів методики М.Монтессорі «Мамині помічники»

Лютий

2019р.

Вихователь

Н.Руденко


Гурткова робота. Заняття «Осінній натюрморт»

Листопад 2018р.

Вихователь І.Рижкова


Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» . Інтегроване заняття «Математичні знахідки»

Лютий

2019р.


Вихователь І.Рижкова


13.

Теоретичний семінар на тему «Самоосвіта педагогів на сучасному етапі»

Мета: ознайомити педагогів з сучасними вимогами, пріоритетними завданнями самоосвіти педагогів; запропонувати пам’ятку щодо ведення щоденника з підвищення професійного рівня вихователя ЗДО.

Листопад

2018р.

Вихователь-методист         О. Іскра


14.

Педагогічна мозаїка «Освіта сталого розвитку – потреба сьогодення»

Січень

2019р.

Вихователь-методист

О. Іскра


15.

Теоретично – практичний семінар на тему «Художнє слово як засіб формування світогляду дитини  - дошкільника»

Мета: розширити та поглибити теоретичні та практичні знання художньо – мовленнєвої компетенції педагогів, розкрити необхідність посилення читацької культури дітей в умовах сьогодення


Вересень,

2018р.

Листопад, 2018р.

Грудень,  2018р.

Січень,   2018р.

Березень,

2019р.

Квітень, 2019р.

Травень, 2019р.

Вихователь-методист

О. ІскраПедагогічні читання на тему:

«Коли в серці живуть добринки» (Сучасні підходи до впровадження ідей В.О.Сухомлинського в практику закладу дошкільної освіти )

Склад творчої групи з підготовки та проведення педагогічних читань

1. О. Іскра, вихователь – методист, керівник групи

2.  Н. Руденко, вихователь

3.  Т.Вершигора, вихователь

4.  І. Левченко, вихователь

5.  А.Луцька, виховательз/р

Зміст  роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка

про виконання

І. Підготовчий етап

1.

Впровадження ідей В.О.Сухомлинського в практику дошкільного закладу

Вересень 2018р.

Вихователь – методист    О.Іскра2.

Опрацювання наукової та педагогічної літератури з метою презентації перед педагогічним колективом

Жовтень 2018р.

Вихователь – методист    О.Іскра


ІІ. Діагностичний етап

1.

Педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського

Жовтень 2018р.

Педагоги


ІІІ. Організаційний етап

1.

Занесення в картотеку інформації та створення каталогу літератури за темою  «Творча спадщина      В.О.Сухомлинського»

Вересень 2018р.-Травень 2019р.

Вихователь – методист    О.Іскра


ІV. Методичний етап

1.

Вивчення педагогічних поглядів В.О.Сухомлинського

Жовтень 2018р.

Вихователь – методист    О.Іскра


V. Аналітичний етап

1.

В.О.Сухомлинський. Автобіографічний нарис

Вересень 2018р.

Педагоги


2.

Самовиховання в системі розвитку людини

Жовтень 2018р.

Педагоги


3.

В.О. Сухомлинський — майстер унікального експерименту

Листопад 2018р.

Педагоги


4.

В.О.Сухомлинський

«Сто порад учителеві»

Грудень  2018р.

Педагоги


5.

«Єдність шкільного й сімейного виховання – необхідна умова сьогодення»

Січень 2019р.

Педагоги


6.

Добірка оповідань та казок Василя Сухомлинського для дітей «Важко бути Людиною»

Лютий 2019р.

Педагоги


7.

В.О.Сухомлинський «Учитель, герой і поет…»

Березень 2019р.

Педагоги


8.

Формування творчої особистості юного читача

засобами бібліотеки на основі популяризації

творів для дітей

Квітень 2019р.

Педагоги


VІ. Підсумковий етап

1.

Узагальнення роботи по використанню педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського

Травень 2019р.

Вихователь – методист    О.Іскра  Педагоги


КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

№ з/р

Тема

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Сім’я та дошкільний заклад як осередок збереження і зміцнення здоров’я у суспільстві.

Вересень

2018р.

Завідувач                         Л.Гаріпова2.

Попередження та запобігання насильства в сім’ї дітей дошкільного віку

Жовтень

2018р.

Вихователь – методист    О.Іскра


3.

Законодавство, яке захищає права дитини та законодавче забезпечення прав дітей в Україні

Листопад

2018р.

Вихователь – методист    О.Іскра


4.

Наскрізний процес виховання, спрямований на формування соціально – моральних цінностей.

Грудень

2018р.

Вихователь – методист    О.Іскра


5.

Формування у дошкільників елементарних математичних уявлень через дидактичні ігри

Січень

2019р.

Вихователь – методист    О.Іскра


6

Логіко-математичний розвиток старших дошкільників засобами казки

Лютий

2019р.

Вихователь – методист    О.Іскра


7.

Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації дитини в суспільстві

Березень

2019р.

Вихователь – методист    О.Іскра


8.

Педагогічні умови розвитку художніх здібностей дітей засобами мистецтва в дошкільних закладах

Квітень

2019р.

Завідувач                         Л.Гаріпова


9.

Сучасні підходи до організації

фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО

Травень

2019р.

Вихователь – методист    О.Іскра


 

РОБОТА ТВОРЧОЇ ГРУПИ

Тема: «STREAM – освіта дошкільнят:

виховуємо культуру інженерного мислення»

Мета: формувати культуру інженерного мислення у педагогів та дошкільників, а також можливість реалізації її у закладі дошкільної освіти. Удосконалювати творчий підхід до реалізації завдань, змісту, методів та прийомів, засобів, форм досягнення мети з урахуванням різних суб’єктів освітнього процесу та систематизувати аналіз і моделювання соціальних процесів та явищ, яку представлено, структурно охоплювати освітню роботу з дітьми в закладі дошкільної освіти за всіма напрямами розвитку.

Очікуваний результат: створення оптимальних умов для реалізації ідей культуру інженерного мислення в освітньому процесі дошкільного закладу.

Керівник: вихователь-методист  О.Іскра

Склад творчої групи: вихователі: Л. Литвинюк,  І.Добрань, І.Рижкова,  Л.Заграй,  Н. Драмарецька, С. Антепа


№ з/р

Назва, тематика

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

Теоретична частина

Опрацювання періодичних видань, літератури; підбір практичного матеріалу,

розробка консультацій.

1

Організаційне засідання. Обговорення плану роботи на рік

Вересень

2018р.

Всі члени творчої групи


2

STREAM- лабораторія як новий елемент предметно -

розвивального середовища закладу дошкільної освіти

Жовтень

2018р.

Вихователь-методист

О.Іскра


3

Розподіл напрямів роботи за альтернативною програмою

«STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт» (Педагогічний лікбез)

Листопад

2018р.

Вихователь Л.Литвинюк


4

Вимоги до розташування осередків активності (Педагогічний лікбез)

Грудень

2018р.

Вихователь І.Рижкова


5

Що таке STREAM- лабораторія? Завдання STREAM-лабораторії (Педагогічний лікбез)

Січень

2019р.

Вихователь Н.Драмарецька6

Види лабораторій, які доречні в дошкільному навчальному закладі (Педагогічний лікбез)

Лютий

2019р.

Вихователь С.Антепа


7

Специфіка організації досліджень в лабораторії (Педагогічний лікбез)

Березень

2019р.

Вихователь І.Добрань


8

Інтерес до пізнання реального

світу — найбільш значущий

у дитячому розвитку (Педагогічний лікбез)

Квітень

2019р.

Вихователь Л.Заграй


9

Пріоритетні форми презентації

пізнавальної інформації

за програмою (Методичні рекомендації)

Травень

2019р.

Вихователь-методист     О.Іскра


Практична частина

Розробка алгоритмів, конспектів, пам’яток, порад, рекомендацій;

виготовлення практичних посібників.

1

Створення інтелектуальних, сенсорних ігор, ігор-досліджень, дидактичних  та рухливих ігор, з метою

отримання додаткової інформації про об’єкти довкілля,які можуть стати

поштовхом до дослідницької діяльності

Жовтень

2018р.

Всі члени творчої групи

Вихователі

Л. Литвинюк                 І.Рижкова


2

Експериментування як засадничий метод формування природничо-наукових уявлень у дошкільників

Листопад

2018р.

Вихователь Н.Драмарецька

С.Антепа


3

Розробити планування за видами  діяльності дітей упродовж дня з метою формування в дошкільників природничо-наукових уявлень

Грудень

2018р.

Вихователь І.Добрань, Л.Заграй


4

LEGO - конструювання як компонент STREAM-освіти

Січень

2019р.

Всі члени творчої групи5

Створити  «Фрактали   і мистецтво»

Лютий

2019р.

Вихователь Н.Драмарецька

С.Антепа


6

Створити  «Фрактали в природі»

Березень

2019р.

Вихователі

Л. Литвинюк                 І.Рижкова


7

Створити «Фрактали і винахідництво»

Квітень

2019р.

Вихователі

І.Добрань, Л.Заграй8

Презентація матеріалу, оформленого членами творчої групи. Підсумок роботи творчої групи

Травень

2019р.

Всі члени творчої групи


ТВОРЧІ КОНКУРСИ ТА ОГЛЯДИ

№ з/р

Назва, тематика

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка  про виконання

1.

Конкурс освітніх проектів

Вересень 2018р.

Педагоги


2.

1.Конкурс на кращу  композицію «Осінній колорит»

Жовтень

2018р.Всі вікові групи


2. Конкурс-огляд «Чи знаємо ми права дитини?»

3.

Конкурс професійної майстерності серед педагогів: «Таке покликання нам долею дано»

Листопад

2018р.

Всі вікові групи


4.

Конкурс – огляд  на краще оформлення групових приміщень до Нового року.

Грудень 2018р.


Всі вікові групи


5.

Конкурс на кращий навчально-методичний посібник в рамках акції «Ярмарок фахових сподівань»

Лютий  2019р.

Педагоги


6.

1.Конкурс творчості  «Великодні дива»

Квітень 2019р.

Всі вікові групи


2. Конкурс-огляд на краще оформлення етнографічного осередку

НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ

№ з/р

Назва, тематика

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Тренінг для педагогів «Роль педагогічного  колективу в захисті прав і гідності дітей»

Жовтень 2018р.

Вихователь-методист

О.Іскра2

Тренінг для педагогів

«Законодавче забезпечення прав дітей в Україні»

Листопад

2018р.

Вихователь-методист

О.Іскра


3

Брейн-ринг

«Майстерня  казко терапії  для  педагогів»

Лютий

2019р.

Вихователь Н.Руденко


4

Ділова гра «Пазли» з метою розроблення плану розвитку дошкільного навчального закладу на наступний навчальний рік.

Травень 2019р.

Вихователь-методист

О.ІскраПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

Педагогічна рада №1

Тема: «Правове виховання дошкільників - міф чи реальність»

Мета: підвищувати рівень теоретичної підготовки педагогів та удосконалювати практичне використання різних методів та форм правової освіти  дошкільників в умовах сьогодення; удосконалювати знання педагогів щодо змісту, принципів, закономірностей, методів та організаційних форм правової компетентності дітей дошкільного віку; формувати навички логічного мислення, аргументації своєї позиції, лаконічне висловлювання своєї думи.

Термін проведення: листопад, 2018р.

№ з/р

Питання для обговорення

Відповідальний

Форма проведення

Відмітка про виконання

1

Теоретична частина

1.1

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

Завідувач                     Л.Гаріпова

Інформаційне повідомлення


1.2

Правова освіта дітей та батьків: системний підхід

Завідувач                       Л.Гаріпова

Психологічний лікбез


1.3

Форми, методи і  засоби правовиховної роботи з дітьми

Вихователь-методист

О.Іскра

Круглий стіл1.4

Створення системи роботи щодо захисту прав та гідності дитини

Вихователі

Н.Драмарецька                   А.Гончарук

Л.Литвинюк

З досвіду роботи


1.5

Стан роботи з розвитку елементів правової грамотності й культури дітей дошкільного віку за освітньою лінією «Дитина в соціумі» (Результати тематичної перевірки).

Вихователь-методист

О.Іскра

Довідка


2

Практична частина

2.1

«Педагогічний ринг»

Вихователі

Н.Руденко

І.Рижкова

Інтерактивна ділова гра


2.2

Презентація

дидактичних,

розвивальних ігор,

посібників «Правам дитини присвячується»

Педагоги

Майстер-клас


Педагогічна рада №2

Тема: «Формування логіко-математичної компетентності дошкільників через використання інноваційних технологій»

Мета: підвищити  поінформованість педагогів щодо формування сенсорно-пізнавальної та логіко-математичної компетентностей у дітей раннього та дошкільного віку відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти; створити атмосферу взаємодовіри та взаєморозуміння.

Термін проведення: лютий,  2019р

№ з/р

Питання для обговорення

Відповідальний

Форма проведення

Відмітка про виконання

1.

Теоретична частина

1.1

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради

Завідувач

Л. Гаріпова

Інформаційне повідомлення


1.2


Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільника

Завідувач                   Л. Гаріпова

Психологічний лікбез


1.3

Впровадження інноваційних технологій в логіко-математичний розвиток старших дошкільників.

Вихователь-методист

О.Іскра

Інформаційне повідомлення


1.4


Формування сенсорно-пізнавальної активності  дітей  раннього віку

(використання методики та ігор М.Монтессорі)

Вихователь дітей  раннього віку

Н.Руденко

Круглий стіл1.5

Ефективне використання Блоків Дьєнеша  для засвоєння сенсорних   еталонів.

Вихователь

І.Рижкова

З досвіду роботи


1.6

Створення умов для формування елементарних логіко-математичних понять, що визначені БКДО в освітній лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

(за результатами тематичного вивчення)

Вихователь-методист

О.Іскра

Довідка


2

Практична частина

2.1

«Організація тематичних виставок для батьків: «Математика – це цікаво!», «Поради батькам щодо розвитку логіко-математичного мислення дітей»

Вихователь-методист

О.Іскра

Тематична виставка


2.2

Презентація

дидактичних та розвивальних посібників з логіко – математичного розвитку

Педагоги

Майстер-клас


Педагогічна рада №3

Тема: «Декоративно - прикладне мистецтво як засіб творчого розвитку особистості»

Мета: удосконалити систему роботи проведення аналізу прийомів та методів формування творчих здібностей у процесі вивчення декоративно-прикладного мистецтва;  поглибити  теоретичні знання та практичні  вміння педагогічних працівників з питань декоративно-прикладного мистецтва, дотримання єдиної стратегічної лінії у діяльності педагогічного, дитячого та батьківського колективів

Термін проведення: квітень, 2019р.

№ з/р

Питання для обговорення

Відповідальний

Форма проведення

Відмітка про виконання

1

Теоретична частина

1.1

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради

Завідувач                      Л.Гаріпова

Інформаційне повідомлення


1.2

Формування художньо-естетичної компетентності дошкільників у процесі ознайомлення з декоративно-прикладним мистецтвом

Завідувач                       Л.Гаріпова

Проблемний стіл


1.3

Гра в системі навчання дошкільників декоративно-прикладного мистецтва

Вихователь-методист

О.Іскра

Майстер

- клас


1.4

Писанкарство в Україні. Композиція «Світ природи»

Вихователі А.Гончарук

І.Рижкова

Педагогічна кухня


1.5

Про стан роботи з декоративно - прикладного мистецтва в дошкільному закладі, що визначені БКДО в освітній лінії «Дитина в світі культури» (за результатами тематичного вивчення)

Вихователь-методист

О.Іскра

Довідка


2

Практична частина

2.1

«Українські візерунки»

Вихователь-методист

О.Іскра

Ділова  гра


2.2

Презентація

«Мистецтво прикрашати світ»

Педагоги

Майстер-клас


Педагогічна рада №4

Тема:  «Про завдання діяльності педагогічного колективу

на 2019- 2020 навчальний рік»

№ з/р

Питання для обговорення

Відповідальний

Форма проведення

Відмітка про виконання

Теоретична частина

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради

Завідувач  Л.Гаріпова

Інформаційне повідомлення


Підсумки роботи КЗ «ДНЗ№6 ВМР» за літній оздоровчий період

Вихователь-методист

О.Іскра

Повідомлення


Обговорення та затвердження плану освітньої роботи, форм планування, програм  на 2018– 2019н.р.

Вихователь-методист

О.Іскра


Підготовка  колективу до нового навчального року (за  результатами огляду-конкурсу)

Завідувач Л.Гаріпова