Офіційний сайт
дошкільного навчального закладу №6
"Шоколадка"

Відповідно до річного плану роботи ЗДО, з метою виконання Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», успішної реалізації завдань реформування освітньої системи, оптимізації освітнього процесу, розвитку творчої активності педагогів, результативного впровадження в практику роботи ЗДО досягнень психолого-педагогічної науки, нових технологій,  керуючись «Положенням про міський методичний кабінет», діяльність методичної служби упродовж 2017-2018 навчального року  спрямовувалася на вирішення методичної проблеми: «Формування педагога-новатора, професіонала високого рівня, з метою методологічної переорієнтації освітнього процесу, спрямованого на розвиток особистості дитини для досягнення якісно нового освітнього рівня» та на виконання таких завдань:

-  створення умов для системного впровадження інноваційних форм роботи, залучення педагогічних працівників до дослідницької, експериментальної діяльності;

-   реалізації ефективних технологій навчання педагогів, неперервного фахового вдосконалення, розвитку творчого потенціалу, педагогічної ініціативи та самоосвіти;

-   вивчення, узагальнення, пропагування, впровадження та поширення перспективного педагогічного досвіду;

-   вдосконалення наступності між дошкільною та початковою освітою;

- забезпечення духовного, інтелектуального, фізичного розвитку дитини в умовах ЗДО;

-   подальшого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання та використання їх у освітньому процесі;

-  моніторингу рівня навчальних досягнень вихованців, діагностики роботи педагогів з метою корекції та підвищення результативності освітнього процесу;

-  удосконалення системи національного виховання дошкільників.

Протягом 2017-2018 навчального року методична робота та робота методичного кабінету проводилась таким чином, щоб сформувати професійну компетентність, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2017-2018 навчальному році  спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

№ з/р

Вид діяльності

Планова кількість педагогів

Фактична кількість педагогів

%

1.

Атестація

2

3

67

2.

Курси підвищення кваліфікації

5

4

80

3.

Самоосвіта

19

19

100

4.

Участь у роботі творчої групи

6

6

100

5.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

19

19

100

6.

Відвідування міських шкіл професійного зростання молодих педагогів

1

1

100

7.

Відвідування міських методичних об’єднань

7

7

100

Важливе   місце  в  системі  методичної  роботи з  педагогами  посідали педагогічні години, які проводилися щовівторка, на яких розглядалися питання як теоретичного так і практичного характеру. Це і навчально-методичне консультування педагогів, огляд новинок періодичної  літератури, «круглі столи», тренінги, ділові ігри, аукціони ідей, майстер-класи, звіти про проходження педагогами курсів підвищення кваліфікації, про відвідування міських методичних заходів, про самоосвіту, дискусії, захист проектів, методичні турніри тощо.

Спрямовуючи  освітній процес на  виконання пріоритетних завдань, адміністрацією  сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи,  як  засідання педагогічних  рад:  «Інтерактивні методи розвитку комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку» (листопад), «Наступність в роботі двох перших ланок освіти» (лютий), «Безпека життєдіяльності дітей-важливий аспект навчально-виховного процесу в дошкільному закладі»  (квітень), семінар-практикум «Художньо — естетичний розвиток дітей дошкільного віку за допомогою творів живопису» (щомісяця); міні-тренінг «Діти раннього віку: спостерігаємо, вивчаємо, розуміємо» (вересень 2017р.); одноденний семінар з вихователями старших груп «Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини» (вересень 2017р.); тренінгове заняття  на тему  «Теорія і методика освіти для сталого розвитку дошкільнят». (жовтень 2017р.); психолого-педагогічний семінар для батьків дітей старшої групи «Формуємо психологічну готовність дитини до школи»                              (лютий 2018р.); театралізований тренінг для вихователів «Вихователь — людина двох професій: педагог та актор» (березень 2018р.); семінар-практикум «Освітні проекти: опановуємо технологію методичного конструктора» (квітень  2018р.);  колективні перегляди занять та режимних моментів (жовтень-квітень), консультації (щомісяця), педагогічні читання на тему «Коли в серці живуть добринки» (Сучасні підходи до впровадження ідей В.О.Сухомлинського в практику дошкільного закладу) (щомісяця), майстер-класи, ділові ігри та інші форми методичної роботи.

Протягом навчального року плідно працювала творча група над темою  «Реалізація ідей сталого розвитку в практиці роботи дошкільного закладу», що дало можливість сприяти усвідомленню педагогів концептуальних засад сталого розвитку, формуванню творчого підходу до реалізації завдань економічного, соціального, екологічного розвитку дітей на різних вікових етапах, розширити та систематизувати знання педагогів про специфіку діяльності вихователя, спрямованої на формування моделей поведінки дошкільників для сталого розвитку з урахуванням сучасних соціальних умов, підвищення рівня освітнього процесу. Участь педагогів у  різних формах методичного навчання сприяла вдосконаленню практичних знань, умінь та навичок з методик дошкільного виховання та навчання. Методичні, організаційно-педагогічні заходи   стимулювали творчі пошуки вихователів, сприяли впровадженню сучасних інноваційних та інформаційно-комунікативних технологій в освітній процес.

Інноваційна діяльність нерозривно пов’язана з впровадженням інноваційних технологій з прогнозованим результатом. У 2017-2018 навчальному році здійснювалося впровадження таких інноваційних технологій: «Розвиток пізнавальної сфери дітей 3-го року життя» Емілія Шийко (вихователь групи дітей раннього віку В. Кушнір), «Розвиток самостійності сенсорних здібностей дітей раннього віку на основі технології саморозвитку М. Монтессорі» (вихователь групи дітей раннього віку Н.Руденко), «Формування естетичного ставлення і художніх здібностей в образотворчій діяльності» І.О. Ликова (вихователь групи дітей раннього віку О.Бриль), «Розвиток логіко-математичних здібностей у дошкільників» - Н.Баглаєва  (вихователь молодшої групи №3 І.Рижкова), «Вивчення віршів за опорними схемами» С.М.  Лисенкова (вихователь молодшої групи №3 А.Гончарук),«Технологія естетико – екологічного виховання» Г.С. Тарасенко (вихователь молодшої групи №4 Л.Заграй),  «Пошуково-дослідницька діяльність дошкільників» З.Плохій (вихователь середньої групи №5 Н. Галкіна),  «Розвиток   мовлення дітей засобами художнього слова» Н.Гавриш (вихователь середньої групи №5 Л. Литвинюк ), методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі (вихователь середньої групи №8 Т.Шилова), «Розвиток творчих здібностей дітей  середнього   дошкільного віку на заняттях з малювання» Л.Шульги (вихователь середньої групи №8 І.Добрань), «Виховання казкою» Л. Б. Фесюкова (вихователь старшої групи №6 Н.Драмарецька), «Методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі К. Крутій» (вихователь старшої групи №6 А.Климчук), «Граючись читаємо» Л.Шелестова( вихователі старшої групи №7 С.Антепа, О.Книга ), «Театр  фізичного виховання  і оздоровлення дошкільників» М. М. Єфименко (інструктор з фізичного виховання В. Заболотна), школа «Виховання талантів» Сініті Судзукі (музичний керівник Л. Соколовська), «Методика елементарного музикування» Карла Орфа (музичний керівник О.Машталер).  Впровадження інноваційних технологій дала можливість педагогам творчо підійти до визначення шляхів реалізації завдань дошкільної освіти, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час організованої діяльності діти творчі, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлювати свої судження. У методичному кабінеті поповнено «банк» інноваційних технологій, які впроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, цілей та прогнозованих результатів.

Важливим аспектом методичної роботи закладу є створення умов для адаптації та успішної роботи молодих педагогів (І.Добрань, О.Книга, О.Машталер, В.Заболотна). В дошкільному закладі розроблено план роботи з молодими педагогами (керівник: вихователь-методист О.Іскра), який спрямований на становлення молодого спеціаліста, як суб’єкта професійної діяльності, освоєння ним основ педагогічної майстерності. Семінари-практикуми, ділові ігри, навчальні тренінги, консультативні пункти забезпечили плідну співпрацю наставників і молодих педагогів. Завдяки таким заходам, молоді педагоги не лише підвищили свій професійний рівень, але й відчули себе впевнено, спокійно та почали отримувати задоволення від роботи з дітьми.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу  придбано новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти педагоги опрацьовували протягом навчального року. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Дошкільний навчальний заклад», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Методична скарбничка вихователя», «Практика управління дошкільним закладом», «Музичний керівник», «Скарбничка вихователя».

Протягом 2017-2018 навчального року відбулися зміни у якісному складі педагогічного колективу. На виконання вимог «Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та відповідно до перспективного плану атестації педагогічних працівників КЗ «ДНЗ №6 ВМР»  на 2017-2018 н.р., в дошкільному навчальному закладі проводилася атестація педагогічних працівників С.Антепи, Л. Литвинюк, Л. Соколовської. В дошкільному навчальному закладі складено перспективні плани атестації та курсової перепідготовки педагогічних працівників на 2017-2021 роки, план заходів по проведенню атестації педагогічних працівників  на 2017-2018 навчальний рік, визначений день тижня – п’ятниця, як атестаційний день для проведення засідань атестаційної комісії, звітів педагогів, що атестуються.

Всі педагоги закладу підвищують свій фаховий рівень, працюючи над самоосвітою. Тематика самоосвіти визначається самими педагогами з урахуванням потреб освітнього процесу (через  анкетування) та рівня їхньої підготовки. Про виконану роботу, протягом 2017-2018 н.р., кожен педагог звітував усно на педагогічних годинах та письмово у травні місяці. Вихователі І.Левченко, І.Добрань, музичний керівник О.Машталер, інструктор з фізичної культури В.Заболотна  підвищують свій фаховий рівень,  навчаючись у вищому навчальному закладі. Показниками ефективності самоосвіти, перш за все, стали якість організованого педагогами освітнього процесу і їх професійно-кваліфікаційний ріст.

З метою підвищення кваліфікації, педагоги відвідували міські методичні об’єднання, молоді педагоги - міські школи педагогічного зростання «Школу молодого вихователя».                                                                                     

Протягом  навчального року дошкільний заклад брав участь у методичній роботі міста. У жовтні 2017 року на базі  дошкільного закладу для вихователів старших груп проведено презентацію освітнього проекту  «Сіль землі» переможця конкурсу освітніх проектів у дошкільній освіті, у  листопаді 2017 року для вихователів старших груп проведено презентацію навчально-методичного посібника «Секрети часу» з досвіду роботи переможців в рамках міського конкурсу «Ярмарок фахових сподівань».  Для слухачів курсів підвищення кваліфікації при КВНЗ «ВАНО» на базі ЗДО в жовтні 2017 року проведено  бінарне заняття  з використанням елементів системи К. Орфа «Що нам осінь принесла?», з метою розвитку креативності, творчості, артистизму у дітей, розуміння ними музичних творів, що важливо для їх подальшого загального культурного розвитку, як особистості.

Вихователь Л.Литвинюк прийняла участь в міському конкурсі професійної майстерності серед вихователів дошкільних навчальних закладів «Вихователь року - 2017», здобула перемогу в номінації «Вихователь – новатор».   В рамках конкурсу Лілія Григорівна презентувала досвід роботи на тему «Нетрадиційна техніка малювання, як засіб розвитку дитячої образотворчої діяльності», провела майстер-клас «Я роблю це так»  «Магія на воді». З дітьми старшого дошкільного  віку КЗ «ДНЗ №4 ВМР» провела інтегроване заняття з нетрадиційного малювання «Таємниця води».

Завідувач КЗ «ДНЗ №6 ВМР» Л.Гаріпова, вихователь-методист О.Іскра, автори проекту «Майбутнє без сміття», зайняли третє місце в загальноміському конкурсі освітніх проектів у дошкільній освіті міста, в номінації «Експериментальний, пошуково-дослідницький проект».

Завідувач КЗ «ДНЗ №6 ВМР» Л.Гаріпова, вихователь-методист О.Іскра, автори навчально-методичного посібника «Майбутнє без сміття», зайняли перше місце в номінації «Навчально-методичний посібник ЗДО» в рамках міського конкурсу «Кращий навчально-методичний посібник 2018»  у рамках акції «Ярмарок фахових сподівань».

У співпраці з комунальною установою «Міський методичний кабінет» у квітні 2018 року узагальнено збірку «Видавнича діяльність закладів освіти Вінницької міської ради. 2017 – 2018 навчальний рік». У газеті Вінницького обласного і міського комітетів Профспілки працівників освіти та науки  «Слово педагога» друкувалися статті «Шоколадка» гостинно зустрічає, малюків усіх вітає!» (Літнє оздоровлення в дошкільному закладі) та «Майбутнє без сміття» (Реалізація освітнього проекту)

Заклад здобув  перемогу в міській виставці – конкурсі новорічних композицій «Зимова феєрія», чемпіонаті з різних видів спорту серед вихованців дошкільних навчальних закладів «Старти надій», друге місце здобули в Всеукраїнському огляді - конкурсу на кращий стан фізичного  виховання в  закладах дошкільної освіти міста. Творчої наснаги педагогам закладу надають садові конкурси творчості, які набули популярності протягом попередніх років. Це конкурси: освітніх проектів (вересень 2017р.), на кращу композицію на тему «Осінні барви» (жовтень 2017р.); конкурси – огляди осередків для  музичного виховання дошкільників (листопад 2017р.),  на краще оформлення групових приміщень до Нового року (грудень 2017р), конкурс професійної майстерності серед педагогів «Таке покликання нам долею дано» ( жовтень, 2017р.), конкурс творчості на тему «Писанкове свято» (квітень 2018р.). Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли реалізації завдань Комплексної програми  розвитку закладу та річного плану роботи  на належному рівні та ефективному росту фахової майстерності педагогів.

Методична  робота спрямована на вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу педагогів; підвищення педагогічної культури; розвиток спеціальних умінь та навичок; формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності; створені належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника на принципах доступності, індивідуалізації, диференціації та безперервності. Наповнення методичного кабінету відповідає вимогам: інформативності, змістовності, доступності та задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні. Матеріали поповнювалися  відповідно до завдань, які реалізовувалися  колективом дошкільного закладу протягом  2017-2018 н.р..

Блок 2. Якість та результативність освітнього процесу

При реалізації завдань річного плану в  КЗ «ДНЗ №6 ВМР» проводилась чітка, систематична робота з метою формування у дошкільників знань, умінь, навичок відповідно до їх вікових особливостей та вимог Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина». Велика увага приділялась спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Для якісної реалізації  основного  завдання за минулий навчальний рік:   «Інтерактивні методи розвитку комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку», проведено тематичне вивчення «Стан роботи з розвитку комунікативно-мовленнєвих здібностей дітей дошкільного віку за освітньою лінією «Мовлення дитини»» (листопад 2017року), за результатами якого  виявлено, що даному питанню приділялась належна увага, проте необхідно планувати та проводити усі форми мовленнєвої діяльності відповідно до методичних рекомендацій щодо календарно-тематичного планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі, поповнити предметно – розвивальне середовище відповідно віку дітей, педагогам  урізноманітнити  форми та методи роботи по ознайомленню дітей з творами сучасних авторів. За результатами тематичного вивчення «Рівень виконання  державних стандартів дошкільної освіти в групах старшого дошкільного віку №6,7» «Наступність в роботі двох перших ланок освіти» (лютий 2018року) можна зробити висновок, що у закладі створені належні умови для створення умов для формування освітнього процесу та дошкільного навчального закладу в цілому.

Для якісної реалізації  завдання за минулий навчальний рік:

«Безпека життєдіяльності дітей-важливий аспект навчально-виховного процесу в дошкільному закладі», проведено тематичне вивчення «Створення умов для формування особистої безпеки дітей, що визначені Базовим компонентом дошкільної освіти в освітній лінії «Особистість дитини» (квітень 2018 року), за результатами якого виявлено, що даному питанню приділялась належна увага, проте необхідно надалі планувати  роботу з особистої безпеки дитини відповідно до методичних рекомендацій щодо календарно-тематичного планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі, поповнення предметно – розвивального середовища відповідно віку дітей, міні методкабінетів дидактичними матеріалами на здобуття та закріплення знань про безпеку дитини, відповідно до вікових можливостей.

З метою відстеження динаміки зростання якісних показників кожної дитини (групи в цілому) впродовж навчального року проведено два зрізи знань дітей (на початок та на кінець). Ці дані є вихідним матеріалом для планування індивідуальної роботи з дітьми. Зокрема, для визначення шляхів та форм надання допомоги тим дітям, які мають труднощі у спілкуванні та засвоєнні знань, а також для своєчасного виявлення і подальшого розвитку нахилів і здібностей кожної дитини. Порівнюючи з початком навчального року, в усіх вікових групах спостерігається динаміка покращення рівня знань, умінь та навичок з усіх розділів Освітньої програми для  дітей від двох до семи років «Дитина». Збільшилась кількість дітей, які добре засвоюють програмовий матеріал на заняттях, уміють застосовувати знання на практиці, здатні до інтенсивної розумової діяльності, організовані, уміють зосередитись, старанно виконують завдання, долають труднощі, розуміють вказівки дорослого з першого подання.

На належному рівні проводилася спільна робота педагогів дошкільного закладу та КЗ «ЗОШ І-ІІІ ст.-№12 Вінницької міської ради». Старші дошкільники відвідували протягом навчального року уроки в першому класі, були гостями на святі «Перший дзвоник», відкритий захід «Осінь чарівниця в гості  завітала», дозвілля до Дня  Святого Миколая «Вже надходить ніч чарівна», «Прощавай, Букварику», «Останній дзвоник». Педагоги обох ланок підтримували тісний взаємозв’язок. Це дозволило спрямувати весь освітній процес на всебічний розвиток особистості дитини. Вихователями дошкільного закладу відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи. З метою якісної підготовки вихованців старших груп до навчання в школі діяв гурток  «Самчитайлик». Постійно відбувався взаємообмін накопиченим педагогічним досвідом між вихователями дітей старших груп та вчителями початкової школи з цікавих проблемних питань реалізації наступності. Проводилися дні відкритих дверей в школі та в дитячому садку. Суттєвим напрямом роботи дошкільного закладу і школи є просвіта батьків, співпраця з родинам вихованців. Протягом року родини отримували теоретичну і практичну допомогу від педагогічних колективів обох ланок освіти. В усіх старших групах педагогами створена інформаційно-педагогічна бібліотека для батьків щодо підготовки дітей до школи, оформлені стенди, журнали та папки-пересувки з даної теми.

В методичному кабінеті підготовлено ряд тематичних папок: «Методичні засади готовності дитини до шкільного навчання», «Психологічна готовність дитини до шкільного навчання», «На допомогу батькам майбутніх першокласників»,  які містять в собі практичні матеріали та поради для батьків, контрольні запитання і завдання щодо готовності дитини до школи; створено інформаційно-педагогічну бібліотеку порад, рекомендацій для батьків щодо підготовки дітей до шкільного навчання. Всі ці заходи утворюють простір для реалізації в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи єдиної, динамічної та перспективної системи, спрямованої на розвиток, виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів.

В 2018 році до школи йде 73 випускника  КЗ «ДНЗ№6 ВМР». Вихователі старших груп Н.Драмарецька,  А.Климчук, С.Антепа, О.Книга належну  увагу приділяли розвитку пізнавальних процесів, зв’язного мовлення, формуванню мотиваційної готовності до навчання в школі.

Під час перевірки готовності  дітей до навчання в школі було виявлено, що діти-випускники мають на високому рівні (61%) розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів; середній (51%) і достатній (49%) рівень працездатності; середній (40%) і достатній (60%) рівень розумової активності; сформовані навички навчальної діяльності (89%); діти мають середній і достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків; на середньому рівні розвинуті дії мислення: серіація, класифікація, абстрагування; 26% дітей-випускників мають порушення у вимові звуків, що знизило результати засвоєння розділів програми з мовленнєвого розвитку; у дітей-випускників сформована мотивація до шкільної діяльності – 86%, внутрішня позиція учня – 85%, (високий та середній рівень).   Протягом всього навчального року в дошкільному закладі планомірно проводилась робота з обдарованими дітьми. За бажанням батьків та дітей організована робота гуртків, спрямована на розвиток творчих здібностей та обдарованості дошкільників.

Важливою складовою успішної роботи  закладу щодо реалізації пріоритетних завдань є співпраця колективу дошкільного закладу з батьківською громадою. Педагогічним колективом створено всі умови для максимального задоволення запитів батьків вихованців щодо їх виховання та навчання. Батьки є повноправними учасниками освітнього процесу в закладі. Проводиться диференційована робота з батьками. Сьогодні батьки в закладі є однодумцями, рівноправними учасниками педагогічного процесу. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри,  враховувати особливості кожної родини. Членів родин вихованців постійно запрошували брати участь у  батьківських зборах: загальних зборах членів трудового колективу та батьків (жовтень 2017р., червень 2018р.).

Ефективним є проведення батьківських  зборів ««Як плекати патріотів» (педагогічний міст), «Модель фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільному навчальному закладі» (конференція ), дні відкритих дверей, групові батьківські збори та спільні свята і розваги: «Осінній ярмарок», «Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров’я!», «Родинами багата Україна!».

На групових батьківських зборах вихователі не лише теоретично збагачували педагогічні знання батьків, а й проводили практичний показ організованої освітньої діяльності з різних розділів програми. Батьків запрошували на різні відкриті заходи, де вони були не лише глядачами, а й активними учасниками у житті дитячого садка. Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи у співпраці із сім’ями вихованців: більшість батьків вихованців (82%) відзначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батьків задовольняють педагоги, які працюють з дітьми (89%), і їхнє ставлення до дітей; 79% членів сімей вихованців із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами, умови, створені для розвитку, навчання і виховання дітей, оцінюють позитивно; високий рівень задоволеності роботою КЗ «ДНЗ №6 ВМР»  і його педагогічним колективом мають 94% опитаних батьків, середній рівень – мають 6%. Проведене анкетування батьків свідчить, що робота дошкільного закладу у співпраці із сім’ями вихованців викликає задоволення більшості батьків. Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час організації освітнього процесу протягом року не було.

Потужним інформаційно-просвітницьким джерелом є сайт КЗ «ДНЗ №6 ВМР», на якому кожен бажаючий може ознайомитись з цікавими матеріалами з життя вихованців закладу та ознайомитись з консультаціями, порадами, рекомендаціями з навчання та виховання дошкільників.