Офіційний сайт
дошкільного навчального закладу №6
"Шоколадка"

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)   за січень – березень 2018р Коди

Установа         Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради"                                      37836283

Територія       21034 м. Вінниця, вул Волошкова, буд.11 510137000

Організаційно-правова форма господарювання               комунальна форма власності 430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів    010 Орган з питань освіти, науки, молоді та спорт

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого

самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 0611010 Надання дошкільної освіти

Періодичність:              квартальна, річна

Одиниця виміру            грн.коп.

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на поча-ток звітного року

Надійшло коштів за звітний період

(рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

4476249,00

1170421,00

-

1170421,00

1170361,03

59,97

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

4476249,00

-

1170421,00

1170361,03

59,97

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

3449289,00

-

788434,27

788430,37

3,63

Оплата праці

2110

040

2827296,00

643613,00

-

643613,00

643611,65

1,35

Заробітна плата

2111

050

2827296,00

-

-

643613,00

643611,65

1,35

Нарахування на оплату праці

2120

070

6220003,00

144821,00

-

144821,00

144818,72

2,28

Використання товарів і послуг

2200

080

1026960,00

-

-

381987,00

381930,66

56,34

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

4700,00

-

-

1390,00

1390,00

-

Продукти харчування

2230

110

285064,00

57940,00

-

57940,00

57938,75

2,25

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

19657,00

-

-

1988,00

1937,84

50,16

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

715719,00

320669,00

-_

320669,00

320664,07

4,93

Оплата теплопостачання

2271

160

554753,00

-

-

285397,00

285395,22

1,78

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

20149,00

-

-

3889,00

3887,84

1,16

Оплата електроенергії

2273

180

140817,00

-

-

31383,00

31381,01

1,99

Дослідження розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

1820,00

.

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

1820,00

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

3378,00

X

X

X

X

Керівник                                                                    Л.В. Гаріпова

Головний бухгалтер                                                 С.С.Мельник

«04»    04        2018року

Звіт про надходження і  використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м)

січень - березень 2018року Коди

Установа   Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради"      за ЄДРПОУ 37836283

Територія   Староміський                                                                                                                                                за КОАТУУ 510137000

Організаційно-правова форма господарювання        комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ   430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів    06Орган з питань освіти, науки, молоді та спорт

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого

самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)                             0611010 Надання дошкільної освіти

Періодичність:             місячна,квартальна, річна

Одиниця виміру          грн.коп.

Показники

КЕКВ

Код

рядка

Затвер-джено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перера-ховано залишок

Отри-мано зали-шок

Надійш-ло коштів за звітний період

(рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахун-ках  в уста-

новах банків

усього

у тому числі

усього

у тому числі на рахун-ках  в уста-новах банків

перераховані з рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

усього

у тому числі перера-ховані з рахунків в устано-вах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Надходження коштів - усього

X

010

541861,

00

23905,95

-

2563,60

-

147680,15

Х

Х

Х

Х

37001,

59

-

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Х

020

541845,

00

Х

Х

Х

Х

147664,25

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

Х

060

16,00

Х

Х

Х

Х

15,90

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки - усього

Х

070

541861,

00

Х

Х

Х

Х

Х

132020,91

-

-

-

Х

Х

у тому числі:

Поточні видатки

2000

080

541861,

00

Х

Х

Х

Х

Х

132020,91

-

-

-

Х

Х

Використання товарів і послуг

2200

140

541861,

00

Х

Х

Х

Х

Х

132020,91

-

-

-

Х

Х

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2230

170

16,00

Х

Х

Х

Х

Х

15,90

-

-

-

Х

Х

Продукти харчування

2230

170

541861,

00

Х

Х

Х

Х

Х

132005,01

-

-

-

Х

Х

Керівник                                                                    Л.В. Гаріпова

Головний бухгалтер                                                 С.С.Мельник

«04»    квітня       2018року

Звіт   про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами  власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м)

січень - березень 2018року Коди

Установа     Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради"          за ЄДРПОУ 37836283

Територія   21034 м. Вінниця , вул. Волошкова, буд. 11                                                                                                      за КОАТУУ 510137000

Організаційно-правова форма господарювання               комунальна форма власності                                           за КОПФГ   430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів                          06 Орган з питань освіти і науки

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого

самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*                                                              0611010 Надання дошкільної освіти

Періодичність:             місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру          грн.коп.

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затвер-джено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перера-ховано залишок

Надійшло коштів за звітний період

(рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі перера-ховані з рахунків  в устано-вах банків

усього

у тому числі на рахун-ках  в уста-новах банків

усього

у тому числі на рахунках  в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Надходження коштів - усього

X

010

46596,00

178,00

-

-

46596,00

Х

Х

178,

00

Х

Від  отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

Х

020

46596,00

Х

Х

Х

46596,00

Х

Х

Х

Х

Фінансування

Х

060

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки та надання кредитів - усього

Х

070

46596,00

Х

Х

Х

Х

46596,00

-

Х

Х

у тому числі:

Поточні видатки

2000

080

46596,00

Х

Х

Х

Х

46596,00

-

Х

Х

Використання товарів і послуг

2200

140

46596,00

Х

Х

Х

Х

46596,00

-

Х

Х

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

46596, 00

Х

Х

Х

Х

46596,00

-

Х

Х

 

Керівник                                                                    Л.В. Гаріпова

Головний бухгалтер                                                 С.С.Мельник

«04»    квітня       2018року

Звіт   про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами  власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м)

січень – червень  2018року Коди

Установа     Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради"          за ЄДРПОУ 37836283

Територія   Староміський                                                                                                                                         за КОАТУУ 510137000

Організаційно-правова форма господарювання               комунальна організація(установа, заклад)    за КОПФГ   430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів           06 Орган з питань освіти і науки

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого

самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*           0611010 Надання дошкільної освіти

Періодичність:             місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру          грн.коп.

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затвер-джено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перера-ховано залишок

Надійшло коштів за звітний період

(рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі перера-ховані з рахунків  в устано-вах банків

усього

у тому числі на рахун-ках  в уста-новах банків

усього

у тому числі на рахунках  в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Надходження коштів - усього

X

010

52796,00

178,00

-

-

52796,00

Х

Х

178,

00

Х

Від  отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

Х

020

52796,00

Х

Х

Х

52796,00

Х

Х

Х

Х

Фінансування

Х

060

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки та надання кредитів - усього

Х

070

52796,00

Х

Х

Х

Х

52796,00

-

Х

Х

у тому числі:

Поточні видатки

2000

080

52796,00

Х

Х

Х

Х

52796,00

-

Х

Х

Використання товарів і послуг

2200

140

52796,00

Х

Х

Х

Х

52796,00

-

Х

Х

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

52796,00

Х

Х

Х

Х

52796,00

-

Х

Х

Керівник                                                                    Л.В. Гаріпова

Головний бухгалтер                                                 С.С.Мельник

«04»   липня       2018року

Звіт про надходження і  використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м)

січень - червень 2018року Коди

Установа   Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради"   за ЄДРПОУ 37836283

Територія    Староміський                                                                                           за КОАТУУ 510137000

Організаційно-правова форма господарювання               комунальна організація(установа, заклад) за КОПФГ   430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   06 Орган з питань освіти і науки

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого

самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*         0611010 Надання дошкільної освіти

Періодичність:             місячна,квартальна, річна

Одиниця виміру          грн.коп.

Показники

КЕКВ

Код

рядка

Затвер-джено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перера-ховано залишок

Отри-мано зали-шок

Надійш-ло коштів за звітний період

(рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахун-ках  в уста-

новах банків

усього

у тому числі

усього

у тому числі на рахун-ках  в уста-новах банків

перераховані з рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

усього

у тому числі перера-ховані з рахунків в устано-вах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Надходження коштів - усього

X

010

541861,

00

23905,95

-

2925,85

-

289363,84

Х

Х

Х

Х

49485,

00

-

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Х

020

541845,

00

Х

Х

Х

Х

289347,94

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Від реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого майна)

Х

050

16,00

Х

Х

Х

Х

15,90

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки - усього

Х

070

541861,

00

Х

Х

Х

Х

Х

260858,94

-

-

-

Х

Х

у тому числі:

Поточні видатки

2000

080

541861,

00

Х

Х

Х

Х

Х

260858,94

-

-

-

Х

Х

Використання товарів і послуг

2200

140

541861,00

Х

Х

Х

Х

Х

260858,94

-

-

-

Х

Х

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

16,00

Х

Х

Х

Х

Х

15,90

-

-

-

Х

Х

Продукти харчування

2230

170

541845,00

Х

Х

Х

Х

Х

260843,04

-

-

-

Х

Х

Керівник                                                                                                                                    Л.В. Гаріпова

Керівник бухгалтерської служби                                                                                           С.С.Мельник

«04»    липня      2018року

 

Додаток 11

до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст.директора ДО ВМР                      Н.В.Мазур

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2018 рік

Номер 32

Дата 10.07.2018

Вид бюджету  Міський бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 37836283 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №6 Вінницької міської ради»

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти)

Підстава Довідка ДО ВМР №145 від 10.07.2018

Код

Найменування

Сума змін (+,-)

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

X

НАДХОДЖЕННЯ - усього

2 967,00

0,00

2 967,00

X

у тому числі:

X

доходи(розписати  за кодами класифікації доходів бюджету)

X

0,00

0,00

X

фінансування(розписати  за кодами класифікації  фінансування бюджету

за типом боргового зобов’язання)

0,00

0,00

0,00

X

повернення кредитів до бюджету(розписати  за кодами програмної класифікації  видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

0,00

0,00

0,00

X

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

2 967,00

0,00

2 967,00

X

у тому числі:

2000

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

2 967,00

0,00

2 967,00

2200

Використання товарів і послуг

2 967,00

0,00

2 967,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

2 967,00

0,00

2 967,00

Керівник                                                                                                                                    Л.В. Гаріпова

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу               С.С.Мельник

«10» липня 2018р.


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)   за січень – вересень 2018р Коди

Установа         Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради"    37836283

Територія       м. Вінниця                                                                                                                                                    510100000

Організаційно-правова форма господарювання               комунальна форма власності 430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів    06  Орган з питань освіти, науки

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого

самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 0611010 Надання дошкільної освіти

Періодичність:              квартальна, річна

Одиниця виміру            грн.коп.

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на поча-ток звітного року

Надійшло коштів за звітний період

(рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

4509353,00

3167472,00

-

3167472,00

3164847,72

2624,28

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

4509353,00

-

3167472,00

3164847,72

2624,28

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

3449289,00

-

2446644,00

2446635,01

8,99

Оплата праці

2110

040

2827286,00

2001057,00

-

2001057,00

2001052,51

4,49

Заробітна плата

2111

050

2827286,00

-

-

2001057,00

2001052,51

4,49

Нарахування на оплату праці

2120

070

6220003,00

445587,00

-

445587,00

445582,50

4,50

Використання товарів і послуг

2200

080

1060064,00

-

-

720828,00

718212,71

2615,29

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

4700,00

-

-

4500,00

4499,50

0,50

Продукти харчування

2230

110

285064,00

183351,00

-

183351,00

183342,00

9,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

52614,00

-

-

45035,00

42435,04

2599,96

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

715719,00

485975,00

-_

485975,00

485969,94

5,06

Оплата теплопостачання

2271

160

554753,00

-

-

394853,00

394851,34

1,66

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

20149,00

-

-

13645,00

13643,23

1,77

Оплата електроенергії

2273

180

140817,00

-

-

77477,00

77475,37

1,63

Дослідження розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

1967,00

.

1967,00

1966,23

0,77

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

1967,00

1967,00

-

1967,00

1966,23

0,77

Інші видатки

5000

640

X

49535,00

X

X

X

X

Керівник                                                                    Л.В. Гаріпова

Головний бухгалтер                                                 С.С.Мельник

«05»    10        2018року

Звіт про надходження і  використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м)

січень - вересень 2018року Коди

Установа   Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради"      за ЄДРПОУ 37836283

Територія   Вінниця                                                                                                                                                          за КОАТУУ 510137000

Організаційно-правова форма господарювання        комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ   430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів    06 Орган з питань освіти, науки

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого

самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти

Періодичність:             місячна,квартальна, річна

Одиниця виміру          грн.коп.

Показники

КЕКВ

Код

рядка

Затвер-джено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перера-ховано залишок

Отри-мано зали-шок

Надійш-ло коштів за звітний період

(рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахун-ках  в уста-

новах банків

усього

у тому числі

усього

у тому числі на рахун-ках  в уста-новах банків

перераховані з рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

усього

у тому числі перера-ховані з рахунків в устано-вах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Надходження коштів - усього

X

010

562371,

00

23905,95

-

3395,60

-

379898,31

Х

Х

Х

Х

35174,

24

-

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Х

020

541845,

00

Х

Х

Х

Х

379882,41

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

Х

050

16,00

Х

Х

Х

Х

15,90

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Фінансування

Х

060

20510,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки - усього

Х

070

562371,

00

Х

Х

Х

Х

Х

365234,54

-

-

-

Х

Х

у тому числі:

Поточні видатки

2000

080

562371,

00

Х

Х

Х

Х

Х

365234,54

-

-

-

Х

Х

Використання товарів і послуг

2200

140

562371,

00

Х

Х

Х

Х

Х

365234,54

-

-

-

Х

Х

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2230

150

16,00

Х

Х

Х

Х

Х

15,90

-

-

-

Х

Х

Продукти харчування

2230

170

562355,

00

Х

Х

Х

Х

Х

365218,64

-

-

-

Х

Х

Керівник                                                                    Л.В. Гаріпова

Головний бухгалтер                                                 С.С.Мельник

«05»    жовтня       2018року

Звіт   про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами  власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м)

січень - вересень 2018року Коди

Установа     Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради"          за ЄДРПОУ 37836283

Територія    Вінниця                                                                                                                                                               за КОАТУУ 510137000

Організаційно-правова форма господарювання               комунальна форма власності                                           за КОПФГ   430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів                                    06 Орган з питань освіти і науки

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого

самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*                                                                     0611010 Надання дошкільної освіти

Періодичність:             місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру          грн.коп.

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затвер-джено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перера-ховано залишок

Надійшло коштів за звітний період

(рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі перера-ховані з рахунків  в устано-вах банків

усього

у тому числі на рахун-ках  в уста-новах банків

усього

у тому числі на рахунках  в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Надходження коштів - усього

X

010

53391,00

178,00

-

-

53559,

68

Х

Х

346,00

Х

Від  отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

Х

020

53391,00

Х

Х

Х

53559,

68

Х

Х

Х

Х

Видатки та надання кредитів - усього

Х

070

53391,00

Х

Х

Х

Х

53391,00

-

Х

Х

Поточні видатки

2000

080

53391,00

Х

Х

Х

Х

53391,00

-

Х

Х

Використання товарів і послуг

2200

140

53391,00

Х

Х

Х

Х

53391,00

-

Х

Х

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

53391,00

Х

Х

Х

Х

53391,00

-

Х

Х

Керівник                                                                                                                                    Л.В. Гаріпова

Керівник бухгалтерської служби                                                                                           С.С.Мельник

«05»    жовтня     2018 року