Офіційний сайт
дошкільного навчального закладу №6
"Шоколадка"

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2018рік

Номер 62______

Дата   10.12.2018

Вид бюджету  Міський бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 37836283 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №6

Вінницької міської ради»

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Дошкільна освіта)_

Підстава  Довідка ДО ВМР №486 від 07.12.2018___

Код

Найменування

Сума змін (+,-)

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

х

НАДХОДЖЕННЯ - усього

0,00

66300,00

66300,00

х

у тому числі

х

доходи(розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

х

0,00

0,00

х

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання )

0,00

66300,00

66300,00

602400

Кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)

0,00

66300,00

66300,00

х

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної (класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

0,00

0,00

0,00

х

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

0,00

66300,00

66300,00

х

у тому числі

3000

Капітальні  видатки

0,00

66300,00

66300,00

3100

Придбання основного капіталу

0,00

66300,00

66300,00

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0,00

66300,00

66300,00

Керівник                Керівник бухгалтерської служби/ начальник планово-фінансового підрозділу

Л.В.Гаріпова                  С.С.Мельник

«10» грудня 2018р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2017р

Коди

Установа   Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради"             37836283

Територія   21034 м. Вінниця , вул Волошкова, буд. 11                                                                                  510137000

Організаційно-правова форма господарювання               комунальна форма власності 430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредивання державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів           010 Орган з питань освіти, науки, молоді та спорт

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого

самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*                                зведена

Періодичність:          квартальна, річна

Одиниця виміру        грн.коп.

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на поча-ток звітного року

Надійшло коштів за звітний період

(рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

3863576,00

3863576,00

-

3863535,98

3863535,98

-

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

3863576,00

-

3863535,98

3863535,98

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

2944223,00

-

2944221,27

2944221,27

-

Оплата праці

2110

040

2404096,00

2404096,00

-

2404095,07

2404095,07

-

Заробітна плата

2111

050

2404096,00

-

-

2404095,07

2404095,07

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

540127,00

540127,00

-

540126,20

540126,20

-

Використання товарів і послуг

2200

080

918387,00

-

-

918348,71

918348,71

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

26509,00

-

-

26508,75

26508,75

-

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

100

-

-

-

-

-

-

Продукти харчування

2230

110

203618,00

203618,00

-

203618,00

203618,00

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

28298,00

-

-

28262,37

28262,37

-

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

-

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

659209,00

659209,00

-_

659206,67

659206,67

-

Оплата теплопостачання

2271

160

515226,00

-

-

515225,34

515225,34

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

17785,00

-

-

17784,29

17784,29

-

Оплата електроенергії

2273

180

126198,00

-

-

126197,04

126197,04

-

 

-

Дослідження розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

753,00


.

752,92

752,92

-

Дослідження і

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів оозвитку

2282

240

753,00

753,00

-

752,92

752,92

-

 

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

966,00

966,00

-

966,00

966,00

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

966,00

-

-

966,00

966,00

-

 

-

Інші видатки

5000

640

X

54807,00

X

X

X

X

Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

Керівник                                                                                                                                    Л.В. Гаріпова

Керівник бухгалтерської служби                                                                                           С.С.Мельник

«04»    01        2018 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м)

січень-грудень  2017р Коди

Установа         Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради"  37836283

Територія       21034 м. Вінниця , вул Волошкова, буд. 11                                                                                 510137000

Організаційно-правова форма господарювання               комунальна форма власності 430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів                                    010 Орган з питань освіти, науки, молоді та спорт

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого

самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*                                                                     1011010 Дошкільні заклади освіти

Періодичність:              місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру            грн.коп.

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

ряд-ка

Затвер-джено на звітний рік

Затвер-джено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Надійшло коштів за звітний період

(рік)

Касові

за звітний

період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахун-ках  в уста-новах банків

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

усього

у тому числі на рахун-ках в уста-новах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

179498,

00

179498,

00

-

-

-

179498,00

179498,00

-

-

-

у тому числі:

Поточні видатки

2000

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

179498,

00

-

-

-

-

179498,00

179498,00

-

-

-

Капітальні видатки

3000

370

179498,

00

-

-

-

-

179498,00

179498

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

92296,00

-

-

-

-

92296,

00

92296,

00

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

87202,

00

-

-

-

87202,

00

87202,

00

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (поимішень}

3131

440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

450

87202,

00

-

-

-

87202,

00

87202,

00

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

179498,00

X

Х

X

X

X

Х

Х

Х

Керівник                                                                                                                                    Л.В. Гаріпова

Керівник бухгалтерської служби                                                                                           С.С.Мельник

«04»    01        2018року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)  за 2017р Коди

Установа   Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради"  37836283

Територія    21034 м. Вінниця , вул Волошкова, буд. 11                                                                        510137000

Організаційно-правова форма господарювання               комунальна форма власності 430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів           010 Орган з питань освіти, науки, молоді та спорт

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого

самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*          1011010Дошкільні заклади освіти

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру    грн.коп.

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період

(рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

3862610,00

3862610,00

-

3862569,98

3862569,98

-

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

3862610,00

-

3862569,98

3862569,98

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

2944223,00

-

2944221,27

2944221,27

-

Оплата праці

2110

040

2404096,00

2404096,00

-

2404095,07

2404095,07

-

Заробітна плата

2111

050

2404096,00

-

-

2404095,07

2404095,07

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

540127,00

540127,00

-

540126,20

540126,20

-

Використання товарів і послуг

2200

080

918387,00

-

-

918348,71

918348,71

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

26509,00

-

-

26508,75

26508,75

-

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

100

-

-

-

-

-

-

Продукти харчування

2230

110

203618,00

203618,00

-

203618,00

203618,00

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

28298,00

-

-

28262,37

28262,37

-

Ви

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

659209,00

659209,00

-_

659206,67

659206,67

-

Оплата теплопостачання

2271

160

515226,00

-

-

515225,34

515225,34

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

17785,00

-

-

17784,29

17784,29

-

Оплата електроенергії

2273

180

126198,00

-

-

126197,04

126197,04

-

О

Дослідження розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

753,00

.

752,92

752,92

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

753,00

753,00

-

752,92

752,92

-

Зовні

Інші видатки

5000

640

X

54807,00

X

X

X

X

Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

Керівник                                                                                               Л.В. Гаріпова

Керівник бухгалтерської служби                                                          С.С.Мельник

«04»    01        2018року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2017р Коди

Установа  Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради"  37836283

Територія  21034 м. Вінниця , вул Волошкова, буд. 11                                                                          510137000

Організаційно-правова форма господарювання               комунальна форма власності 430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів           010 Орган з питань освіти, науки, молоді та спорт

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого           1013400 Інші видатки на

самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*                     соціальний захист населення

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру    грн.коп.

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період

(рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

966,00

966,00

-

966,00

966,00

-

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

966,00

-

966,00

966,00

-

Соціальне забезпечення

2700

320

966,00

966,00

-

966,00

966,00

-

В

Інші виплати населенню

2730

350

966,00

-

-

966,00

966,00

-

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

-

-

-

-

Керівник                                                                                                    Л.В. Гаріпова

Керівник бухгалтерської служби                                                                С.С.Мельник

«04»    01        2018року

Затверджений у сумі Чотири мільйона чотириста сімдесят шість тисяч двісті сорок дев’ять  грн. 00 коп. (4 476 249,00 грн.)

Директор ДО ВМР                      О.В. Яценко

«10» __01__ 2018р.

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на 2018 рік

37836283 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №6 Вінницької міської ради»

м.Вінниця

Вид бюджету  Міський бюджет

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти)

Найменування

КЕКВ

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

1

2

3

4

5

6

7

8

Оплата праці

2110

230400,00

230400,00

230400,00

230400,00

244224,00

410809,00

Нарахування на оплату праці

2120

50700,00

50700,00

50700,00

50700,00

53742,00

90399,00

Медикаменти  та перев'язувальні матеріали

2220

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Продукти  харчування

2230

17881,00

24024,00

26649,00

22438,00

24717,00

20160,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

89723,00

76220,00

74600,00

25976,00

21762,00

19607,00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм

2281

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Соціальне забезпечення

2700

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Інші видатки

5000

340,00

895,00

340,00

340,00

5340,00

340,00

УСЬОГО

389044,00

382239,00

382689,00

329854,00

349785,00

541315,00

 

Найменування

КЕКВ

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

разом на рік

1

2

9

10

11

12

13

14

15

Оплата праці

2110

108284,00

230400,00

230400,00

230400,00

230400,00

220769,00

2827286,00

Нарахування на оплату праці

2120

23829,00

50700,00

50700,00

50700,00

50700,00

48433,00

622003,00

Медикаменти  та перев'язувальні матеріали

2220

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Продукти  харчування

2230

0,00

16296,00

24370,00

26303,00

28235,00

53991,00

285064,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

21288,00

21820,00

21887,00

93534,00

94980,00

154422,00

715719,00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм

2281

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

410,00

0,00

0,00

0,00

1410,00

0,00

1820,00

Соціальне забезпечення

2700

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Інші видатки

5000

6039,00

340,00

1700,00

3832,00

4507,00

344,00

24357,00

УСЬОГО

159750,00

319556,00

329057,00

404769,00

410232,00

477959,00

4476249,00


Керівник                                       Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Л.В.Гаріпова                                   С.С.Мельник

«10» січня 2018р.

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ на 2018 рік

37836283 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №6 Вінницької міської ради»

м.Вінниця

Вид бюджету  Міський бюджет

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту    «15» 01  2018р. №628

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти)

Найменування

Код

Разом, спеціаль-ний фонд

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

Інші надходження

Разом

у тому числі за підгрупами

Разом

у тому числі за підгрупами

назва інших надходжень за видами

25010100

25010200

25010300

25010400

25010100

25010200

25010300

25010400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

НАДХОДЖЕННЯ - усього

Х

541 845,00

541 845,00

541 845,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

Х

541 845,00

541 845,00

541 845,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Фінансування

0,00

0,00

х

х

х

х

0,00

х

х

х

х

0,00

ВИДАТКИ ТА

НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

541 845,00

541 845,00

541 845,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

2000

541 845,00

541 845,00

541 845,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Використання товарів і послуг

2200

541 845,00

541 845,00

541 845,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Продукти харчування

2230

541 845,00

541 845,00

541 845,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Керівник                              Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Л.В.Гаріпова                         С.С.Мельник

«10» січня 2018р.

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2018рік

Номер 54______

Дата   29.10.2018

Вид бюджету  Міський бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 37836283 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №6

Вінницької міської ради»__________________________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Дошкільна освіта)________________________________________________

Підстава  Довідка ДО ВМР №386 від 25.10.2018__________________________________________________________________

Код

Найменування

Сума змін (+,-)

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

х

НАДХОДЖЕННЯ - усього

18800,00

0,00

18800,00

х

у тому числі

х

доходи(розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

х

0,00

0,00

х

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання )

0,00

0,00

0,00

х

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної (класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

0,00

0,00

0,00

х

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

18800,00

0,00

18800,00

х

у тому числі

2000

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

18800,00

0,00

18800,00

2200

Використання товарів і послуг

18800,00

0,00

18800,00

2230

Продукти харчування

18800,00

0,00

18800,00

Керівник                Керівник бухгалтерської служби/ начальник планово-фінансового підрозділу

Л.В.Гаріпова                  С.С.Мельник

«29» жовтня 2018р.

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2018рік

Номер 66______

Дата   19.12.2018

Вид бюджету  Міський бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 37836283 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №6

Вінницької міської ради»

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Дошкільна освіта)_

Підстава  Довідка ДО ВМР №519 від 19.12.2018___

Код

Найменування

Сума змін (+,-)

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

х

НАДХОДЖЕННЯ - усього

-8477,00

0,00

-8477,

00

х

у тому числі

х

доходи(розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

х

0,00

0,00

х

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання )

0,00

0,00

0,00

х

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної (класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

0,00

0,00

0,00

х

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

-8477,00

0,00

-8477,

00

х

у тому числі

2000

Поточні видатки

-8477,00

0,00

-8477,

00

2200

Використання товарів і послуг

-8477,00

0,00

-8477,

00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

-8477,00

0,00

-8477,

00

Керівник                Керівник бухгалтерської служби/ начальник планово-фінансового підрозділу

Л.В.Гаріпова                  С.С.Мельник

«19» грудня 2018р.