Офіційний сайт
дошкільного навчального закладу №6
"Шоколадка"

Нормативна база щодо благодійництва:

• Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 року № 531/97-ВР (із змінами)

• Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (із змінами)

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» від 17 серпня 1998 року № 1295 (із змінами)

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» від 4серпня 2000 року № 1222 (із змінами)

• Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» від 15 квітня 2011 року №1/9-289

Звітування про використання коштів в КЗ "ДНЗ №6 ВМР"проводиться на зборах батьків кожної групи, а також на загальних зборах колективу та громадськості. Розподіл і використання отриманих (зібраних) коштів здійснюється з урахуванням пропозиції адміністрації закладу на поточні потреби навчального закладу, а саме: на придбання господарських, будівельних матеріалів, миючих засобів, на проведення поточного ремонту приміщень, обладнання тощо.

При цьому наголошуємо, що функції щодо збору благодійних внесків та їх обґрунтованого використання покладаються на батьків - членів батьківських комітетів та голову батьківського комітету КЗ "ДНЗ №6 ВМР". Адміністрація закладу надає пропозиції щодо можливих напрямів їх використання.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ (із змінами, далі Закон №2628) додатковими джерелами фінансування є добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інші кошти, не заборонені законодавством України.

Відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 № 531/97-ВР (із змінами, далі Закон № 531/97) благодійниками можуть бути фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги.

Законом № 531/97 встановлено, що суб'єкти благодійництва можуть надавати благодійну допомогу у вигляді:

• одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

• систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

• фінансування конкретних цільових програм;

• допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

• подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

• інших заходів, не заборонених законом.

Благодійна допомога у грошовій формі може надходити і на спеціальний рахунок ДНЗ: 35422003005454 (Банк: УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області).


Шановні батьки!

Батьківський комітет комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад № 6 Вінницької міської ради" щиро вдячний за співпрацю щодо створення комфортних умов, безпеки та чистоти в закладі  для навчання та виховання  наших дітей, керується  нормативною базою щодо благодійництва.

Звітування про використання коштів в КЗ "ДНЗ №6 ВМР" проводиться на батьківських зборах в кожній віковій групі, звітування голови батьківського комітету в вересні та січні поточного року.

Збір коштів  та  прозоре обґрунтоване їх використання покладається на  батьків – членів батьківських комітетів та голову батьківського комітету закладу.

Адміністрація закладу надає пропозиції щодо можливого та необхідного їх використання. Розподіл та використання коштів здійснюється з урахуванням пропозицій на поточні, косметичні ремонти приміщень, ремонти обладнання пральної, харчоблоку, придбання будівельних матеріалів, миючих засобів тощо.

Благодійна допомога у грошовій формі може надходити на спеціальний рахунок ДНЗ.

Якщо благодійна допомога надається у вигляді майна, то таку допомогу оформляють на основі отриманих первинних документів та оприбутковують до 25 числа кожного місяця.

Дякуємо всім батькам за розуміння, підтримку та співпрацю!

З повагою, голова БК  КЗ "ДНЗ №6 ВМР" Кравець Тетяна ВолодимирівнаПлан роботи батьківського комітету  КЗ "ДНЗ №6 ВМР"

на 2018 – 2019 н.р.


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1.

1.1. Ознайомлення батьківського комітету з Положенням про батьківський комітет в КЗ "ДНЗ №6 ВМР"

1.2.Ознайомлення  з річним  планом роботи КЗ "ДНЗ №6 ВМР" на 2018 - 2019 н.р.

1.3. Розподіл обов’язків між членами батьківського комітету.

1.4. Участь батьківського комітету в обстеженні житлово – побутових умов вихованців. Надання допомоги в підготовці закладу до роботи в осінньо - зимовий період.

1.5. Швидке надання допомоги при виявленні аварійної ситуації.

Жовтень 

 

 

1 раз в квартал

Завідувач Гаріпова Л.В.

вихователь -методист Іскра О.Г.

батьківський комітет


2.

2.1.Вивчення аналізу роботи щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей.

2.2.Безпека життєдіяльності дітей в умовах дошкільного закладу. Робота батьківського комітету в дні новорічних свят та канікул.

2.3.Стан харчування в КЗ "ДНЗ №6 ВМР".

2.4.Роль батьківської громадськості в соціально-правовому захисті дітей у сім’ї та дитячому садку.

Грудень

батьківський комітет


вихователь- методист Іскра О.Г


старша м/с Ординська О.П.


3.

3.1.Робота щодо оздоровлення дошкільників під час літньо- оздоровчого періоду

3.2.Благоустрій території КЗ "ДНЗ №6 ВМР".

3.3.Ознайомлення  зі станом навчально-виховної роботи в групах. Портрет дошкільника напередодні вступу до школи.

3.4.Участь в організації та проведенні: загальних зборів, свят та розваг, суботників по упорядкуванню та  озелененню території, днів відкритих дверей тощо.

Травень

старша мс Ординська О.П.

завгосп Прогонюк А.В.

завідувач Гаріпова Л.В.

вихователь- методист Іскра О.Г4.


4.1.Звіт завідувача КЗ "ДНЗ №6 ВМР" перед колективом та громадськістю

4.2.Допомога батьків у проведенні «Дня захисту дітей».

4.3. Організація ремонтних робіт в липні місяці по підготовці закладу до нового 2019- 2020 н.р.

Червень


завідувач Гаріпова Л.В.

вихователь- методист Іскра О.Г

завгосп Прогонюк А.В.